de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Russian Verbal Prefixes
Item is

Ophav

 Ophav:
Podolak, Martin 1, Forfatter
Lucas, Sandra 2, Vejleder
Tilknytninger:
1Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:17              
2Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7041              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: I undersøgelsen fremstilles prafigerede afledninger af det russiske bevagelsesverbum ”ходить”, for at illustrere deres oversattelse til tysk vha. parallelkorpora.
Formerne afledes pa forskellige mekanismer, som afspejles i deres semantik. Disse mekanismer danner grundlag til en lang rakke af homonymer blandt de prafigerede bevagelsesverber, som har samme form, men som delvist horer til forskellige grammatiske kategorier og adskiller sig i betydningen. Pa grundlag af Isačenkos teori om russisk grammatisk aspekt og leksikal aktionsart gor jeg rede for, hvordan prafigering har indflydelse for formernes betydning, hvordan kategorierne strider mod hinanden ved orddannelsen, og hvilke problemer der opstar ved at afgore deres betydning samt ved deres oversattelse.
I analysedelen fremstilles, pa grundlag af den teoretiske redegorelse, problemer og monstre i formernes oversattelse. Der opdages tilfalde, hvor prafikser oversattes i betydelig omfang vha. specifikke adverbiale bestemmelser, som peger pa akvivalens mellem det parorende russiske morfem og den tyske ordforbindelse. Yderligere pavises, at der er to forskellige russiske aktionartsformer, som oversattes ens til tysk, hvorfor tysk tilsyneladende ikke skelner morfologisk mellem disse. I forlangelse af undersogelsen opstilles anbefalinger, hvordan betydningerne af homonymer bestemmes. Derudover pavises, at kvalitet og kvantitet af parallelkorpusserne ikke er tilstrakkeligt til at pavise flere regelmassigheder i oversattelse af prafikser og isar af deres homonymi.
Der konstateres, at teorien af Isačenko i mange tilfalde ikke svarer til kravene af korpuslingvistikken, fordi en betydelig del af de undersogte ordformers betydninger ikke kunne defineres formalt ud fra deres prafiks dvs. deres morfologiske egenskaber, men udelukkende leksikalt pa grundlag af formerne i deres helhed. Til fremtidige undersogelser foretrakkes en teori, der anerkender prafiksernes selvstandige betydning.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Martin Podolak.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 583KB
Copyright dato:
2016
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:96335:3
 Type: Speciale
Alternativ titel: The Case of hodit' in Parallel Corpora
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: English - eng
 Datoer: 2016
 Sider: 55
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde