de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Eksistentiel psykoterapi i en gerontologisk kontekst
Item is

Ophav

 Ophav:
Tønning Johansen, Lea1, Forfatter
Lunn, Susanne2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Psykologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7012              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Gerontologi, gerontopsykologi, eksistentiel psykoterapi
 Abstract: This thesis examines how existential psychotherapy as it is presented in the theories of existential psychotherapists Emmy van Deurzen and Irvin D. Yalom can be applied to the psychological problems of a target group of senior citizens.

Firstly, this target group is found by categorizing the elder citizens into three categories of aging called optimal, normal, and pathological aging. It’s found that the elderly people belonging to the category of normal aging seem to pinpoint the target group as they often need psychological help during difficult life transistions, as opposed to the optimally aging elders, who don’t necessarily need such help, and the elders who age pathologically, who need specialized treatment.
The psychological problems of the target group are most often depression, grief and loss, suicidal thoughts, and anxiety.

Secondly, this thesis examines what existential psychotherapi offers – primarily in the forms of van Deurzen and Yalom’s existential theories.
Significant in existential psychotherapy is the lack of clinical diagnoses and the focus on the client’s subjective experience of her own inner world, which the psychotherapist examines through a phenomenological method. Also, existential psychotherapy focuses on existential philosophical topics such as life/death, freedom/responsibility, isolation/connectedness, and sense of meaning/loss of meaning. These topics are put in context with the client’s problems to show from an existential perspective how the client’s problems inhibit her from being conscious of life’s posibilites and limitations and taking responsibility for her own choices and her own creation of her life’s meaning.

Thirdly, this thesis puts the elder citizens’ psychological problems into context with existential psychotherapy so as to examine, how this type of psychotherapy might be applied to the target group.
It seems that the target group can benefit from the existential psychotherapy’s focus on existential philosophical topics. Especially the personal creation of meaning with and purpose of one’s life seems to correlate positively with developmental theories and research on how to maintain quality of life into old age.
However, there are some challenges related to offering existential psychotherapy to elderly people, e.g. that this type of therapy is usually quite lengthy, and the client might not have much time left to attend therapy.
The phenomenological approach to the client’s experinces of her inner world and the existential methods of helping the client discover the possibilities she still has to influence how she wants to live the remainder of her life with focus on choices, deep and giving relationships and values as a guideline of creating a meaningful existence are all methods that don’t have to be exclusive for existential psychotherapy; they can be applied by most psychologists who have elderly clients in therapy.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Gerontospeciale.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 748KB
Copyright dato:
2014-09-01
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:69031:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: Existential Psychotherapy in a Gerontological Context
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2013-12-19
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse-.-1
Abstract-.-3
Indledning--4
Problemformulering-.-6
Metodiske-overvejelser-.-7
Metodiske-forbehold-.-7
Introduktion-til-målgruppen-.-8
Normal,-patologisk-og-optimal-aldring-.-9
Den-optimale-aldrings-udfordringer-.-10
Udviklingsteorioglivsforløbsteori.11
Coping,salutogeneseogmeningsfuldhed.13
Personlighedensindflydelsepådenvellykkedealdring.13
Dominerende-psykologiske-temaer-hos-ældre--14
Depression15
Selvmord15
Tabogsorg16
Angst17
Indsnævring-af-målgruppe--17
Eksistentiel-psykologi-og-teori-.-18
Emmy-van-Deurzen--20
Introduktion--20
Grundlæggende-præmisser-for-van-Deurzens-eksistentielle-teori-og-terapi-.-20
Livetsrealiteterogmåletmedterapi21
VanDeurzensfænomenologiskeeksistentialismeipraksis.23
De-fire-dimensioner-som-tilværelsens-grundvilkår-.-25
Denfysiskedimension.26
Densocialedimension.27
Denpersonligedimension.28
Denåndeligedimension30
Irvin-D.-Yalom--32
Introduktion--32
Grundlæggende-elementer-i-den-eksistentielle-humanistiske-teori-og-terapi--33
Yalom-i-teori-og-praksis-–-de-ultimative-anliggender--35
Døden35
Friheden.37
Eksistentielisolation38
Meningsløshed39
HerRogRnuRsituationen--41
Opsamling-på-teori-.-43
Eksistentiel-psykoterapi-i-kontekst-med-målgruppen--44
Meningsskabelse-som-udgangspunkt-for-terapi--45
Udviklingsteorierogeksistentielpsykoterapisomforståelsesrammeforbehandlingafældre45
Meningsskabelseiforbindelsemedsorgogtab.47
n-og-Yaloms-perspektiver-på-eksistentiel-psykoterapi--47
Værdiladning,personlighedogambitionerpåklientensvegne49
Udfordringer-i-eksistentiel-psykoterapi-med-ældre-klienter-.-51
Eksistentieltperspektivpåældresmanglendedødsangst53
Fordeleogulempervedselvbedragogforsvar54
Implementering-af-eksistentielle-metoder-i-psykoterapi-til-ældre-.-56
Konklusion-og-perspektivering-.-58
Resultater-for-undersøgelsen-af-målgruppen-.-59
Resultater-for-undersøgelsen-af-eksistentiel-psykoterapi-.-60
Resultater-for-undersøgelsen-af-eksistentiel-psykoterapi-i-kontekst-med-målgruppen-.-61
Perspektiverende-bemærkninger--62
Litteraturliste--63
Sekundær-litteratur--66
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde