de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Grønlands råstofdebat
Item is

Ophav

 Ophav:
Schriver, Nikoline1, Forfatter
Gad, Ulrik Pram 2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Statskundskab, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7003              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Grønland, råstofdebat, storskalaloven
 Abstract:
Specialet er en komparativ diskursanalyse af tre centrale tidsnedslag i den grønlandsle råstofdebat; hjemmestyreforhandlingerne (1975 - 1978), selvstyreforhandlinger (2004 - 2007) og efter overgangen til selvstyre 2012.

Analysen sigter mod at vise, hvordan diskursen om undergrunden og udvinding af råstoffer har forandret sig og hvordan undergrunden er blevet tillagt stor betydning, men har har oplevet skift i betydningen.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Nikoline_Schriver.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 3MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:59974:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: - en komparativ diskursanalys fra 1975 - 2012
Alternativ titel: The public greenlandic on minerals
Alternativ titel: - a comparativ discours analysis from 1975 - 2012
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2013-12-02
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: ABSTRACT..4
1.'INDLEDNING ..5
1.1 PROBLEMFORMULERING 5
1.2 POLICY!RELEVANS.. 6
1.3 AKADEMISK!RELEVANS 7
1.4 SPECIALETS!FREMGANGSMÅDE. 8
2.'TEORI 11
2.1 VIDENSKABSTEORETISK!UDGANGSPUNKT .11
2.2 IDENTITET!SOM!DISKURSIV!STRUKTUR 12
2.2.1$Identitet$og$diskurs$hos$Laclau$og$Mouffe . 13
2.2.2$Identitet$som$Policy$og$Position 14
2.2.2.1!Policy!i!relation!til!den!radikale!Anden!og!de!ikkeMsåMradikale!Andre ..15
2.2.2.2!Positioner!og!lag!i!identiteten.19
2.3 SAMMENFATNING.23
3.'ANALYSESTRATEGI . 24
3.1 ANTAL!”SELVER”..24
3.2 TIDSPERSPEKTIV!OG!ANTAL!DEBATTER..25
3.3 EMPIRI..27
3.4 LÆSESTRATEGI ..30
3.4.1$Den$rumlige$dimension .. 31
3.4.2$Den$tidslige$dimension. 31
3.4.3$Den$intentionelle$dimension . 32
3.5 SAMMENFATNING.33
4.'DET'GRØNLANDSKE'”VI”. 34
4.1 KULTURNATION.34
4.2 TRADITION!OG!MODERNITET ..36
4.2.1$Moderniseringsrepertoiret . 37
4.2.2$Forfaldsrepertoiret.. 38
4.3 GRØNLANDISERING.39
4.4 SAMMENFATNING.40
5.'ANALYSE'AF'GRØNLANDSK'IDENTITET'I'RELATION'TIL'SPØRGSMÅLET'OM'UDVINDING'AF'
RÅSTOFFER'FRA'UNDERGRUNDEN. 41
5.1'GRØNLANDSK'IDENTITETSKONSTRUKTION'I'FORBINDELSE'MED'DEBATTEN'OM'
EJENDOMSRETTEN'TIL'UNDERGRUNDEN,'1975'C 1978 . 41
5.1.1 HISTORISK!KONTEKST .41
5.1.2 GRØNLÆNDERNES!EJENDOMSRET!TIL!UNDERGRUNDEN43
5.1.3 DANMARK!OG!GRØNLAND!ER!FÆLLES!OM UNDERGRUNDEN..47
5.1.4 UNDERGRUNDEN!TILHØRER DEN!OPRINDELIGE!BEFOLKNING..50
5.1.5 SAMMENFATNING52Nikoline Schriver Institut for Statskundskab, KU
5.2'GRØNLANDSK'IDENTITETSKONSTRUKTION'I'FORBINDELSE'MED'DEBATTEN'OM'
EJERSKABET'TIL'RÅSTOFFERNE'I'UNDERGRUNDEN,'2004'– 2007 . 54
5.2.1 HISTORISK!KONTEKST .54
5.2.3 RÅSTOFFER!FØRER!TIL!SELVBÅREN!ØKONOMI!OG!SELVSTÆNDIGHED.56
5.2.2 RÅSTOFFERNE!IKKE!AFGØRENDE!FOR GRØNLANDS!SELVSTÆNDIGHED.58
5.2.4 SAMMENFATNING60
5.3'GRØNLANDSK'IDENTITETSKONSTRUKTION'I'FORBINDELSE'MED'DEBATTERNE'OM'
ROYALTIES'OG'STORSKALALOVEN,'2012 62
5.3.1 HISTORISK!KONTEKST .62
5.3.2 ROYALTIES 63
5.3.2.1$Grønland$er$ikke$gratis.. 64
5.3.2.2$Grønland$må$tilpasse$sig.. 67
5.3.2.3$Sammenfatning.. 70
5.3.3 STORSKALALOVEN..71
5.3.3.1$Den$fattige$og$’truende’$anden.. 71
5.3.3.2:$Den$nødvendige$anden . 74
5.3.3.3:Folket$skal$høres 78
5.3.3.4$Sammenfatning.. 79
5.3.4 DELKONKLUSION .80
6.'KONKLUSION'OG'PERSPEKTIVERING. 82
LITTERATURLISTE
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde