de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Institutioner og agenter
Item is

Ophav

 Ophav:
Pedersen, Kasper1, Forfatter
Dagnis Jensen, Mads2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Statskundskab, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7003              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: EU, Stabilitets- og vækstpagten, institutionalisme
 Abstract: States continue to play a major role when institutions must be changed or created, but existing institutions have an independent effect on how institutional change occurs. This thesis examines how the adoption of the sixpack reform of the Stability and Growth Pact by the Council of the European Union can be explained on the basis of an institutional approach.

More precisely, I examine the reform using both the new-institutionalism’s explana-tion logic of “exogenous shock” as the cause of institutional change and an explanation logic inspired by Mahoney and Thelens (2010) theory of gradual institutional change. The approaches can be described as, respectively, most and least likely cases keeping in mind that the sixpack reform was adopted following the greatest economic crisis since the 1930s.

This thesis develops Mahoney and Thelens theory and makes it more stringent in terms of explaining institutional change.
Economic or intergovernmental approaches are often used in analyzes of the Stability and Growth Pact. Salines et al. (2012) is a partial exception using an institutional approach, but a proper institutional analysis, where the Pact as an institution is used as explanation for change has not yet subsided.

Based on Council conclusions, articles, interviews with experts and other written materials this thesis argues that both the new-institutionalism and the correction of Mahoney and Thelen can explain the Council’s adoption of the sixpack-reform. But the correction of Mahoney and Thelen provides a more nuanced and useful information about the process of institutional change.

The empirical evidence points to a dual process of change characterized by both layering and strategic conversion. At the same time Germany has had a double role as the change agents subversives and mutualistic symbionts and has succeeded with its strategies of change in relation to the Stability and Growth Pact more so than France. France has acted as the change agent opportunist. And while having made concessions to German interests regarding the Stability and Growth Pact France has succeeded in a broader perspective by creating a closer economic coordination within the EU.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Kasper.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 854KB
Copyright dato:
2014-07-28
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:59908:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: En analyse af sixpack-reformen af Stabilitets- og vækstpagten
Alternativ titel: Institutions and Agents
Alternativ titel: An analysis of the sixpack reform of the Stability and Growth Pact
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2013-08-28
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: Forordet . 2
Abstract 3
Oversigt over forkortelser . 7
Oversigt over figurer . 7
Kapitel 1 . 8
Indledning 8
1.1 Sixpack-reformen af Stabilitets- og vækstpagten . 8
1.2 Problemformulering 11
1.3 Begrebsafklaring . 11
1.4 Specialets struktur og hovedresultater 17
Kapitel 2 . 20
De tre ny-institutionalismer – fokus på stabilitet frem for forandring . 20
2.1 Rational choice institutionalisme – institutioner som ligevægte 20
2.2 Sociologisk institutionalisme – institutioner som adfærdskoder 21
2.3 Historisk institutionalisme – institutioner som stier 23
2.4 Institutionel stabilitet og forandring – både-og frem for enten-eller . 24
Kapitel 3 . 25
En teori om gradvis institutionel forandring . 25
3.1 Grundantagelser bag Mahoney og Thelens teori om gradvis institutionel
forandring 25
3.2 Den teoretiske firefeltstabel – i spændet mellem den politiske kontekst og de
institutionelle karakteristika . 25
3.2.1 Fire forandringstyper . 26
3.2.2 Fem forandringsagenter . 29
3.3 Den samlede model – Forandringstyper- og agenter i firefeltstabellen 31
Kapitel 4 . 32
Korrektion af teorien om gradvis institutionel forandring . 32
4.1 Kohærens mellem forandringstyper- og agenter – et brud med firefelttabellens
begrænsninger . 33
4.2 Mulige koalitioner mellem forandringsagenter 35
4.3 Opsummering – korrektion af teorien om gradvis institutionel forandring 36
Kapitel 5 . 38
Case-analyse – Stabilitets- og vækstpagten før og efter sixpack-reformen . 38
5.1 SVP1 – Stabilitets- og vækstpagten før sixpacken 39
5.1.1 SVP1 – politisk kontekst og institutionelle karakteristika . 42
5.2 SVP2 – Stabilitets- og vækstpagten efter sixpacken 43
5.3 Layering og strategic conversion – fra SVP1 til SVP2 44
5.4 Kort opsummering – fra SVP1 til SVP2 46
Kapitel 6 . 47
Hypoteser . 47
6.1 Krisen som forklaring på sixpacken . 47
6.1.1 Opsummering – H1, kausalmekanismer og indikatorer 48
6.2 Politisk kontekst og institutionelle karakteristika som forklaring på sixpacken . 49
6.2.1 Opsummering - H2, kausalmekanismer og indikatorer . 52
Kapitel 7 . 53
Metode 53
7.1 Det videnskabsteoretiske udgangspunkt . 53
7.2 Casestudiet 53
7.2.1 Undersøgelsesdesign – En enhed, to cases 54
7.2.2 Undersøgelsesstrategi – Process tracing . 54
7.3 Valg af cases og hovedaktører 55
7.4 Overvejelser om pålidelighed og gyldighed 56
7.5 Empirivalg og indsamling . 57
7.5.1 Valg af empirisk materiale. 57
Kapitel 8 . 60
Analyse . 60
8.1 Den økonomiske krise som forklaring på sixpack-reformen af SVP1 . 60
8.1.1 Tyske og franske udtalelser i pressen 60
8.1.2 Krisen anvendt som argumentation i rådskonklusioner 61
8.1.3 Tyskland og Frankrigs positioner før og efter krisen 62
8.1.4 Politisk konflikt og ekstra-institutionelle midler – det blinde øje hos nyinstitutionalismen
68
8.1.5 Opsamling på hypoteserne 70
8.2 Politisk kontekst og institutionelle karakteristika som forklaring på sixpackreformen
af SVP1 71
8.2.1 Tre agenter, to aktører – identifikation af forandringsagenterne 72
8.2.2 Opsamling på hypoteserne 76
8.3 Generel opsamling og diskussion af resultaterne 77
Kapitel 9 . 79
Konklusion . 79
Kapitel 10 . 85
Referencer . 85
Bilag . 93
Bilag 1 . 93
Interviewinformation og interviewguide 93
Bilag 2 . 95
Deauville-erklæringen . 95
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde