de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Krop, køn og møder i dansemeditationen 5 rytmer
Item is

Ophav

 Ophav:
Munch, Susanne1, Forfatter
Heinskou, Marie Bruvik2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Sociologisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7013              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Krop, køn og møder, metode, interview, autoetnografi, poetisk sociologi, fænomenologi, spændingsfelter, smuldrede skel mellem dikotomier, relationalitet og helhedstænkning
 Abstract: Bodies are often marginalised and reduced according to dichotomised western thinking in sociological theories. For that reason this thesis invites you in between. Not only between body and mind, but also theory and practice, theory and empiricism, the subject of a scientist and the object of scientism, woman and man, individual and community, scientific and poetic language, as well as object and subject. The thesis is rooted in phenomenology by the philosopher Maurice Merleau-Ponty and weight a relational connection between the human body and mind, likewise the origin human bodily relation to the world, and a thought about ambiguities instead of dichotomies. It is a qualitative micro sociological reflection about 5 Rhythms dancers in a western urban community.
A thesis usually begins with an interest and a wondering. In this case it’s both practical and scientific, first off a wondering in the 5 Rhythms, a dance-meditation, by the dancer and philosopher Gabrielle Roth. More specific it is a wondering off how 5 Rhythms is able to transform feelings through bodily movement as Roth claims – as well as an interest in phenomenology as method and philosophy by Merleau-Ponty. This shows the first in between, the one between theory and practice. I’m a 5 Rhythms dancer myself, and from my dance practise I know that the dancers’ movement is moving the dancer.
To get a deeper knowledge about the dance I decide to interview other dancers and to my participation in 5 Rhythms, I decide as well to use autoethnography, which gives opportunity to open the empiric room for the reader. This is an important tool because the body is hard to gain access to, and furthermore autoethnography gives possibilities to describe in a poetic language, which I do by using vignettes, to make the reader, with their own sensitive bodies, and feel the bodily and moving universe in 5 Rhythms. A frame for this is poetic sociology. This means that the text is fragmented in both scientific and poetic passages.
Resting in this my thesis is a methodical research which also weighs the empirical findings and theoretical discussion. In the thesis I acknowledge the crumbled boundary between the subject of a scientist and the object of scientism. Because of this my sensitive body is used as an instrument to reach further variation in my research, pre-understandings and not only sheer reflection can therefore be used as a resource.
I find that 5 Rhythms has another gender perspective than the traditional thinking in the west and contemporary I find that 5 Rhythms in the same time verify the traditional thinking about gender, because it articulates categories as masculine and feminine loaded with meaning and norms. This I see in the empirical data as a tension field where the dancers moves in between two poles, one were the dancers are struggle with gender norms to the opposite pole where norms about gender has nearly no meaning. I also find, that many of the dancers are able to meet others in a kind of double state, with awareness about two situations, where they are centred in themselves and meantime they also sense the other person(s). I find that the dancers who have this double awareness in their meetings sense a lot of energy and enjoyment as well as responsibility to each other and the body of the world.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Specialet.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
2014-07-17
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:59842:2
 Type: Speciale
Alternativ titel: - Kropslig sanselighed i fænomenologisk filosofi og metode
Alternativ titel: Body, Gender and Meetings in the dancemeditation 5 rhythms
Alternativ titel: - Bodily sensuousness in phenomenological philosophy and methods
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2014-02-19
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: 1. Abstract . 4
2. Indledning . 6
2.1. Problemformulering . 8
2.2. Læsevejleding . 9
3. Danserne, etik, generaliserbarhed og validitet . 10
3.1. Danserne 10
3.2. Etik . 11
3.3. Generaliserbarhed . 11
3.4. Validitet . 12
4. Videnskabsteoretiske optegnelser 13
4.1. Postmoderne retorik og repræsentation 13
4.2. Indledende om fænomenologi . 14
4.2.1. Merleau-Ponty fænomenologiske refleksioner 14
4.2.2. Den levede krop – ”The flesh” . 15
4.2.3. Tanken – Fænomenologisk reduktion . 17
4.2.4. Verden – Ansvarlighed og kritik 18
4.2.5. Fænomenologisk beskrivelse . 19
4.3. Poetisk sociologi som skriftligt virkemiddel 20
5. Metode og metodologiske refleksioner 22
5.1. Autoetnografi 22
5.1.1. Fuldgyldigt medlemskab 22
5.1.2. Videreformidling af autoetnografisk tekst . 24
5.2. Interview i et bevægende felt om oprindelig kropslighed . 25
5.2.1. Magtesløshed og transformation . 26
5.2.2. Blik for kropslig sanselighed 27
5.3. Mangesidet interviewform . 29
5.3.1. Forforståelse omkring metaforer . 31
5.3.2. Gruppedynamikker 31
6. Analyse 34
6.1. 5 Rytmer – nyskabende omkring kropslig sanselighed 34
6.1.1. 5 Rytmer 35
6.1.2. Udtryk, energi og centrering 37
6.1.3. Narrativer . 40
6.2. 5 Rytmer – både nyskabende og fastholdende omkring køn 42
6.2.1. Forførelse og begær 42
6.2.2. Dekonstruktion af køn . 43
6.2.4. Utopiske tanker om køn og kærlig medfølelse? . 48
6.2.5. Krop som anker i en flydende verden – opsamlende diskussion 51
6.3. 5 Rytmer – nyskabende omkring møder 55
6.3.1. Nydelse som bro mellem individualitet og fællesskab. 55
6.3.2. Salig og skrøbelig åbenhed . 59
6.3.3. Indstilling til subjekt og objekt når køn er sekundært? . 61
6.3.4. Dialektik og tvetydighed 63
6.3.5. Hyperrefleksiv diskussion 66
7. Konklusion 73
7.2. Empiri om krop, køn og møder . 73
7.3. Metode 75
8. Perspektivering 77
9. Litteraturliste 79
9.1. Internettet . 82
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde