de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Danmarks engagement i Somalia
Item is

Ophav

 Ophav:
Birch Møller, Maria1, Forfatter
Gad, Ulrik Pram2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Statskundskab, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7003              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Global governmentality, Somalia
 Abstract: During the last decade fragile states have come to the forefront of international as well as Danish foreign policy. Fragile states play a central role in the discourse on developmental politics, security politics, and humanitarian aid as well as in debates on the interconnectedness of these concepts. The claim that fragile states pose one of today’s most serious threats to international peace and stability seems to play a central role in the rising international focus on fragile states. This thesis investigates how these trends manifest themselves in the Danish approach to Somalia as an extreme example of a fragile state.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Det.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
2014-07-17
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:59830:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: Global styring af skrøbelige stater
Alternativ titel: The Danish Involvement in Somalia
Alternativ titel: Global Governance of Fragile States
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2014-03-31
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: ABSTRACT 3
1. INDLEDNING . 4
1.1ARBEJDSSPØRGSMÅL . 6
1.2SPECIALETS FORSKNINGSDESIGN; TEORI METODE OG EMPIRI . 7
1.3AFGRÆNSNING AF SPECIALETS FOKUS . 8
1.4SPECIALETS BIDRAG 9
1.5SPECIALETS STRUKTUR . 10
2. EMPIRISK OG TEORETISK BAGGRUND . 12
2.1 DET DANSKE BISTANDSPROJEKT OG SELVFORSTÅELSE . 12
2.2 FORSTÅELSESRAMMER FOR DE EMPIRISKE BEGREBER . 14
2.2.1 Skrøbelige stater . 14
2.2.2 Sikkerhedsfeltet . 15
2.2.3 Det udviklingspolitiske felt . 17
2.2.4 Det humanitære genstandsfelt 18
3. TEORI . 20
3.1 VIDENSKABSTEORETISK UDGANGSPUNKT . 20
3.2 ANVENDT TEORI: GOVERNMENTALITY BIOPOLITIK OG GLOBAL STYRING 22
3.2.1 Governmentality og biopolitik 22
3.2.2 Suverænitet og global styring . 25
3.2.3 Sikkerhed udvikling og humanitarisme i teori om global styring 28
4. METODE 29
4.1 BETYDNINGEN AF SPECIALETS TEORETISKE FUNDAMENT FOR SPECIALETS METODE 29
4.2 METODISK TILGANG: CASESTUDIET SOM UNDERSØGELSESSTRATEGI 30
4.2.1 Valg af case og undersøgelsesperiode . 30
4.3 EMPIRISK MATERIALE OG METODISK FREMGANGSMÅDE 32
4.3.1 Den diskursive dimension: Italesættelsen af skrøbelige stater . 32
4.3.1.1 Policydokumenter som data for diskursanalysen 33
4.3.1.2 Læsestrategi og fremgangsmåde for diskursanalysen . 33
4.3.2 Den sociale praksis dimension: Danmarks involvering i Somalia . 34
4.3.2.1 Program` og projektdokumenter som data for governmentality`analysen . 35
4.3.2.2 Fremgangsmåde for governmentality`analysen . 36
4.4 KILDEKRITISKE BETRAGTNINGER; EMPIRIENS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 40
4.5 ANALYSESTRATEGIENS IMPLIKATIONER; METODENS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 41
5. ANALYSE 43
5.1 DEN DISKURSIVE DIMENSION: ITALESÆTTELSEN AF SKRØBELIGE STATER 43
5.1.1 De skrøbelige stater og italesættelsen af skrøbelighed 43
5.1.2 De skrøbelige stater som frie og ansvarlige subjekter . 47
5.1.3 Problematiseringen af skrøbelige stater: Truslen mod ”os og vores demokrati” 49
5.1.5 Opsamling på diskursanalysen . 52
5.2 DEN SOCIALE PRAKSIS DIMENSION: DANMARKS INVOLVERING I SOMALIA . 54
5.2.1 Præsentation af de danske indsatser i Somalia . 54
5.2.1.1 Støtte til AMISOM . 56
5.2.1.2 Pirateribekæmpelse 56
5.2.1.3 Økonomisk kriminalitet og radikalisering 58
5.2.1.4 God regeringsførelse og demokrati 59
5.2.1.5 Vækst og beskæftigelse 59
5.2.1.6 Forbedrede levevilkår 60
5.2.1.7 Opsamling på projekterne 61
5.2.2 Analyse af projekterne ud fra analysestrategiske kategorier . 61
5.2.2.1 Mål 62
5.2.2.2 Aktørforståelser 65
5.2.2.3 Styringsteknikker . 78
5.2.2.4 Vidensformer . 87
5.2.3 Opsamling på governmentalityRanalysen 92
6. KONKLUSION OG PERSPEKTIVERENDE REFLEKSIONER 94
6.1 OPSUMMERING AF SPECIALETS DELKONKLUSIONER . 94
6.2 BESVARELSE AF PROBLEMSTILLINGEN 95
6.3 ANALYSERNES BIDRAG OG IMPLIKATIONER 96
7. LITTERATUR 103
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde