de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  EU’s ansvar for at beskytte
Item is

Ophav

 Ophav:
Mikkelsen, Ida Krogh1, Forfatter
Ladefoged Mortensen, Jens2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Statskundskab, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7003              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Responsibility to Protect
 Abstract: The events of the ‘Arab Spring’ and especially the military intervention in Libya have reinvigorated the discussion of the implementation of the ‘Responsibility to Protect’-doctrine (R2P). The European Union (EU) has been a strong supporter of the doctrine since the adoption in the UN World Summit Outcome Document in 2005 and continuously via key political endorsements, but despite vocal support, the evidence of
consistent and systematic use of the R2P in the conduct of the EU foreign policy is often lacking. This thesis aims at filling the thematic research gap exposed by recent events: how does the EU relate to the R2P-doctrine – in theory and practice?
Through a comprehensive analysis of the legal basis of the EU’s R2P-action and the actual capabilities, the thesis presents a mapping of the status of the EU as progressive R2P actor – in principle. By applying an operationalised version of Marianne Riddervold’s model of the ‘EU as a humanitarian foreign policy actor’ (2011), the thesis engages in the causal questioning of how and why the EU acted as observed in the
particular case of the crisis in Libya 2011. The analysis indicates how the EU implements humanitarian actorness partly in the given case, however the substantial discrepancy between utilised arguments and actual action exposes shortcomings in the EU’s capabilities as progressive R2P-actor and suggests explanatory factors behind the
observed inconsistency in the conducted policies. The larger implications of the findings are discussed in a broader context of the way forward for the EU’s foreign policymaking.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
EUREKA.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 3MB
Copyright dato:
2014-07-17
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:59824:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: ”Responsibility to Protect” (R2P) i et arabisk forår
Alternativ titel: The European Union's responsibility to protect
Alternativ titel: ”Responsibility to Protect” (R2P) in an Arab Spring
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2012-09-28
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: ABSTRACT 1
INDHOLDSFORTEGNELSE2
LISTE OVER FIGURER4
1. INDLEDNING5
1.1 PROBLEMFORMULERING7
1.2 SPECIALETS ARGUMENT 8
1.3 SPECIALETS STRUKTUR8
1.4 AFGRÆNSNING.11
1.5 KONCEPTUALISERING: R2P-DOKTRINEN – EN FREMVOKSENDE NORM11
1.5.1 EKSISTERENDE LITTERATUR OM EU OG R2P.16
2. TEORI .18
2.1 PLACERING I INTERNATIONAL POLITIK.18
2.1.1 Rationalisme – normer som midler snarere end mål.19
2.1.2 Reflektivisme – normer som mål i sig selv .21
2.2 PLACERING I EU-STUDIER .23
2.2.1 EU som udenrigspolitisk aktør .24
2.2.2 Normer i EU-studier .25
2.2.2.1 ’EU som normativ magt’-litteraturen .26
2.2.2.2 Neorealismens andenrangs-normer.29
2.3 EU SOM HUMANITÆR AKTØR 30
2.3.1 Operationalisering af ‘EU som humanitær aktør’.34
2.3.1.1 Værdi- vs. rettighedsbaserede normer 34
2.3.1.2 Normpromovering via bindende lov samt multilateral handlen35
2.3.1.3 Horisontal og vertikal konsistens35
2.4 OPSUMMERING AF TEORETISKE FORVENTNINGER 37
2.5 KRITIK AF VALGT TEORI 38
3. METODE 40
3.1 FORSKNINGSDESIGN: DEN PARTIKULÆRE FORKLARING 40
3.1.1 Process tracing41
3.1.2 Videnskabsteoretisk position 43
3.2 CASE-STUDIET SOM METODISK RAMME 44
3.2.1 Udvælgelse af case45
3.2.2 Udvælgelse og anvendelse af empiri 45
3.2.2.1 Analyse I 46
3.2.2.2 Analyse II.46
3.3 OPSUMMERING: ER KONKLUSIONEN RELIABEL? 48
4. ANALYSE I: EU OG R2P PÅ PAPIRET.49
4.1 R2P I EU’S RETLIGE GRUNDLAG.49
4.1.1 Det interne niveau: Beskyttelsen af civile internt i EU50
4.1.2 Det eksterne niveau: EU’s forpligtelse over for tredjelande.53
4.2 R2P I EU’S INSTITUTIONELLE GRUNDLAG56
4.2.1 EU’s beslutningsprocesser: En intergovernmental udenrigspolitik .57
4.2.2 EU’s R2P-instrumenter: ”Mellem to stole” 59
4.3 OPSUMMERING.61
5. ANALYSE II: EU’S R2P-PROMOVERING I PRAKSIS – LIBYEN62
5.1 LIBYEN I KONTEKST.63
5.2 EU’S ARGUMENTER: STÆRK RETTIGHEDSPROMOVERING, SVAGE FORPLIGTELSER 66
5.2.1 Opsummering 70
5.3 MULTILATERAL HANDLING: ”SPLIT VOTE” OG SELEKTIV MULTILATERALISME70
5.3.1 Opsummering 74
5.4 KONSISTENS.74
5.4.1 Horisontal konsistens75
5.4.2 Vertikal (in)konsistens.76
5.4.3 Opsummering 79
5.5 OPSUMMERING: INTERVENERENDE FAKTORER 80
5.6 NEOREALISTISK KRITIK: REVURDERING AF IDEALTYPEN ’EU SOM HUMANITÆR AKTØR’82
6. DISKUSSION .85
7. KONKLUSION 87
7.1. BESVARELSE AF PROBLEMFORMULERING87
7.2 DISKUSSION AF DEN VALGTE TILGANG .89
LITTERATURLISTE91
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde