de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Det bløde regneark
Item is

Ophav

 Ophav:
Larsen, Peter Kaarre1, Forfatter
Woodgates, Louise1, Forfatter
Topp, Niels-Henrik2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Statskundskab, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7003              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Fængsler, resocialisering, Kriminalforsorgen, cost-benefit, cost-effectiveness, værdifastsætning, samfundsøkonomisk konsekvensanalyse
 Abstract: The purpose of this thesis is to examine whether cost-benefit analysis can be applied to decision-making in the public sector. The use of cost-benefit analysis is widely recognized within the private sector to calculate the benefits of an investment, but when it comes to the public sector, the use of the method is very limited. The public sector has scarce resources and this makes it even more important to know the benefits of the investments.

Cost-benefit analysis requires all costs and benefits to be monetized, which is one of the reasons why it is widely used in the private sector where most aspects can be accounted for in financial terms. This is not easily transferred into the public sector where the primary aim is not profit but the best possible welfare for the citizens. There is a great disagreement within the academic field when it comes to the use of the method in the public sector. Advocates claim that this tool is currently the best tool available despite its flaws, whereas opponents contest the method for the lack of skills to monetize the value of many welfare benefits, e.g. life quality and peace of mind.

This thesis carries though a cost-benefit analysis of the rehabilitation program in Danish prisons. This case is selected as a least likely case facilitating wide use of the method in the public sector if results are positive. The research identifies difficulty in monetizing the value of certain aspects connected to rehabilitation due to the lack of financial proxies for values not easily monetized and the absence of data required. However, it is estimated that the outcome of the cost-benefit analysis covers relevant aspects and is accurate enough to express the overall profitability of the rehabilitation program in Danish prisons. Surprisingly, the research shows absent profitability within the current rehabilitation. This might merely be due to weak inclusion of social and political benefits. Furthermore, focus on a utilitarian benefit in the decision-making is found inappropriate in public sector analyses.

The overall conclusion of the thesis is that cost-benefit analysis is a valuable tool in political decision-making, but currently lacks the capacity to cover social and political aspects. This is due to a lack of impact analyses and monetization of relevant variables in the Danish context. Therefore, users of the tool must be pragmatic when deciding whether public investments should be initiated or not strictly on the basis of the results of a cost-benefit analysis. Instead, cost-benefit analysis should be recognized for its ability to cover financial aspects in detail. Public decision-making can benefit significantly from the use of this method.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Speciale_Peter.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
2014-06-17
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:59794:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: Anvendelse af samfundsøkonomisk konsekvensanalyse i den offentlige sektor
Alternativ titel: The Intangible Spreadsheet
Alternativ titel: The Use of Cost-Benefit Analysis in the Public Sector
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2014-03-17
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: 1 Oversigt over figurer og tabeller 4
2 Indledning 6
2.1 Motivation og problemformulering 8
2.2 Empirisk afgrænsning 9
2.3 Begrebsafklaring . 9
2.4 Specialets struktur . 11
3 Litteraturreview . 13
3.1 Indledning 13
3.2 Væsentlige resultater af litteraturreviewet . 13
4 Teori 16
4.1 Indledning 16
4.2 Teoretisk udgangspunkt 16
4.3 Tilgange til samfundsøkonomiske konsekvensberegninger 17
4.3.1 Transparens, tilgængelighed, troværdighed . 20
4.3.2 Pareto‐optimal vs. Kaldor‐Hicks optimal . 21
4.3.3 Værdisætning 24
4.3.4 Moral og legitimitet . 25
4.4 Opsummering 26
5 Metode og analysedesign 28
5.1 Indledning 28
5.2 Analyseramme . 28
5.3 Videnskabsteoretisk udgangspunkt 29
5.3.1 Det realistiske udgangspunkt 29
5.3.2 Analysestrategi 30
5.4 Cost‐effectiveness analyse 31
5.4.1 Beregning af omkostninger . 33
5.4.2 Beregning af effekter . 34
5.5 Cost‐benefit analyse 35
5.5.1 Identificer alternativerne 36
5.5.2 Omkostninger og gevinster som inddrages i analysen 36
5.5.3 Identifikation af kausalsammenhænge og effekter 37
5.5.4 Analysens tidsramme 38
5.5.5 Værdifastsæt omkostninger og gevinster . 38
5.5.6 Diskonter omkostninger og gevinster for at opnå nutidsværdi 39
5.5.7 Udregning af forskellen mellem gevinster og omkostninger i nutidsværdi 40
5.5.8 Følsomhedsanalyse . 40
5.5.9 Udarbejd anbefalinger på baggrund af analysen 41
5.6 Datakilder og indsamling 41
5.6.1 Interviews 41
5.6.2 Kvantitativt materiale 44
5.7 Metodeovervejelser . 44
5.7.1 Målevalidtet 44
5.7.2 Reliabilitet . 45
5.7.3 Intern validitet . 46
5.7.4 Ekstern validitet . 47
5.7.5 Samlet vurdering af design og data . 48
5.8 Sammenfatning . 48
6 Præsentation af case 50
6.1 Kriminalforsorgens formål . 50
6.2 Kriminalforsorgens opbygning 51
6.3 Kriminalforsorgens økonomi . 52
6.4 Den resocialiserende indsats . 53
7 Cost‐effectiveness analyse . 54
7.1 Indledning 54
7.2 Omkostninger til den resocialiserende indsats 54
7.3 Beregning af omkostningerne . 59
7.3.1 Kontrol og sikkerhed – Fængselsbetjentenes resocialiserende rolle 60
7.3.2 Støtte og motivation – resocialiseringens omdrejningspunkt 61
7.3.3 Fritid, sundhed mv. . 63
7.3.4 Overhead . 65
7.3.5 Samlede omkostninger til den resocialiserende indsats . 67
7.3.6 Omkostninger til Københavns Fængsler . 68
7.3.7 Beregning af omkostninger for 2007‐2010 . 68
7.3.8 Opsamling 74
7.4 Effekten af den resocialiserende indsats . 74
7.4.1 Undervisning . 76
7.4.2 Den arbejdsmæssige beskæftigelse 77
7.4.3 Misbrugsbehandling 78
7.4.4 Handleplaner og socialfaglig støtte . 78
7.4.5 Særlige programmer . 79
7.4.6 Fritidsaktiviteter 79
7.4.7 Psykolog‐ og psykiaterbehandling . 80
7.4.8 Fængselsbetjentenes rolle 81
7.4.9 Opsummering på effektstudierne . 83
7.5 Recidivstatistikken som mål for effekten 85
7.5.1 Idealmodel for den resocialiserende indsats effekt på recidiv . 86
7.5.2 Metodiske overvejelser og valg af statistisk model 88
7.5.3 Variable til idealmodellen . 88
7.5.4 Statistisk behandling af identificerede effekter 102
7.5.5 Opsamling 106
7.6 Cost‐effectiveness beregning 106
7.7 Delkonklusion 109
8 Cost‐benefit analyse af den resocialiserende indsats 111
8.1 Indledning 111
8.2 Analyse af omkostninger ved kriminalitet . 112
8.2.1 Finansielle omkostninger ved fornyet kriminalitet . 115
8.2.2 Sociale omkostninger ved øget kriminalitet 127
8.2.3 Politiske omkostninger ved øget kriminalitet . 131
8.2.4 Opsamling 133
8.3 Beregning af cost‐benefit ratio . 134
8.3.1 Følsomhedsanalyse . 140
8.4 Delkonklusion 145
9 Diskussion 147
9.1 Samfundsøkonomisk konsekvensanalyse i danske fængsler . 147
9.2 Anvendelsen af samfundsøkonomisk konsekvensanalyse i den offentlige sektor 151
9.2.1 Bidragsydere og bidragsnydere . 152
9.2.2 Profitmaksimering og velfærdsgevinster 153
9.2.3 Et bredere perspektiv end økonomi 155
9.3 Opsamling . 156
10 Konklusion . 158
11 Perspektivering 161
12 Litteraturliste . 162
13 Bilagsliste . 170
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde