de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Værdiansættelse af DSV
Item is

Ophav

 Ophav:
Altenburg Kristensen, Michael1, Forfatter
Sørensen, Ole2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Statskundskab, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7003              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: værdiansættelse
 Abstract: Valuation of DSV
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Værdiansættelse.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
2014-05-24
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:59720:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: Valuation of DSV
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2013-07-08
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: 1. INTRODUKTION . 7
1.1 CASEN – DSV A/S 8
1.2 PROBLEMFORMULERING OG METODE 10
1.3 OPGAVESTRUKTUR 13
1.4 AFGRÆNSNING 14
1.5 KILDEDATA . 15
2. ORGANISATION 16
2.1 KONCERNEN 16
2.1.1 DSV ROAD 18
2.1.2 DSV AIR & SEA . 18
2.1.3 DSV SOLUTIONS 19
2.1.4 DSV’S GLOBALE VIRKE OG MARKEDSANDEL . 19
2.1.6 DSV’S HISTORISKE MILEPÆLE . 22
2.3 STRATEGI OG VISION 24
2.4 CORPORATE GOVERNANCE 25
2.4.1 KOMMUNIKATION 26
2.4.2 INCITAMENTSPROGRAM . 27
2.4.3 KAPITALSTRUKTUR . 28
2.4.4 AKTIONÆRER, BESTYRELSE OG DIREKTION . 29
3. STRATEGISK ANALYSE . 32
3.1 INTERN VURDERING AF DSV A/S 33
3.2 BRANCHEANALYSE – PORTERS FIVE FORCES . 34
3.2.1 LEVERANDØRERNES FORHANDLINGSSTYRKE 34
3.2.2 KUNDERNES FORHANDLINGSSTYRKE . 35
3.2.3 TRUSLEN FRA NYE INDTRÆNGERE . 35
3.2.4 TRUSLEN FRA SUBSTITUERENDE PRODUKTER/SELSKABER . 36
3.2.5 POTENTIALE VS. TRUSSEL . 36
3.3 SAMFUNDSANALYSE – PESTEL-MODELLEN 37
3.3.1 POLITISKE FAKTORER 38
3.3.2 ØKONOMISKE FAKTORER . 42
3.3.3 SOCIALE OG KULTURELLE FAKTORER 43
3.3.4 TEKNOLOGISKE FAKTORER 43
3.3.5 MILJØ FAKTORER . 43
3.4 SWOT-ANALYSE. 45
3.4.1 DSV’S STYRKER 46
3.4.2 DSV’S SVAGHEDER . 46
3.4.3 DSV’S OPTIONER 46
3.4.4 DSV’S TRUSLER 47
4. REGNSKABSANALYSE 48
4.1 REFORMULERING AF EGENKAPITALSOPGØRELSEN 48
4.2 REFORMULERING AF RESULTATOPGØRELSEN . 51
4.3 REFORMULERING AF BALANCEN . 53
4.4 RENTABILITETSANALYSE 56
4.4.1 EGENKAPITALFORRENTNING . 57
4.4.2 AFKASTNINGSGRADEN (AG): 58
4.4.3 FINANSIEL GEARING (FGEAR) 58
4.4.4 SPREAD . 60
4.4.5 OVERSKUDSGRAD (OG) . 60
4.4.6 OMSÆTNINGSHASTIGHED (OH) . 61
4.5 REGNSKABSKONKLUSION . FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
5. BUDGETTERING . 63
5.1 VÆSENTLIGHED 63
5.1.1 BUDGETPERIODE OG TERMINALTIDSPUNKT . 63
5.2 BUDGETTET . 66
6. VÆRDIANSÆTTELSE 68
6.1 KAPITALOMKOSTNINGER (WACC) OG VÆKST (G) . 68
6.2 DISCOUNTED CASH FLOW (DCF-MODELLEN) . 69
6.3 FØLSOMHEDSANALYSE . 71
6.4 RELATIV VÆRDIANSÆTTELSE 72
6.5 RESULTATVURDERING . FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
7. KONKLUSION . 74
7.1 OPSUMMERING OG DISKUSSION 74
7.2 PERSPEKTIVERING . 77
8. LITTERATURLISTE OG REFERENCER 78
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde