de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Narcotics Anonymous
Item is

Ophav

 Ophav:
Keis, Mille Kirstine Bygballe1, Forfatter
Nissen, Morten2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Psykologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7012              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: afhængighed, subjektivitet, standarder, selvhjælp, fællesskab, misbrug, 12 trin
 Abstract: Addiction problems raise a long line of questions regarding our understandings of autonomy, the body and subjectivity, and are also connected to broader discourses regarding health vs. disease, the normal vs. the pathological, and freedom vs. determinism. The problems of addiction are addressed in various disciplinary fields, and are approached in various forms of practical interventions. Addiction problems are surrounded with an ontological uncertainty, which makes it relevant to investigate how addiction is objectified as a particular kind of problem in particular kinds of intervention. This thesis is founded in an empirical investigation of Narcotics Anonymous (NA), an international and independent fellowship, which is based on the 12-Step program, and aimed at handling drug addiction. Through an analytical focus on the establishment and handling of standards, defined as different kinds of guidelines for practice, I investigate how characteristic ways of seeing and observing; distinctive ways of thinking and knowing; specific ways of acting, intervening and directing; and characteristic ways of forming subjects are constituted. This thesis is divided into four parts. Part one contains a presentation of the thesis’ methodology. Part two contains an analysis of how addiction is objectified and stabilized as a certain kind of problem in NA. Part three contains an analysis of the central practices and techniques in NA aimed at handling this problem. Part four contains a short analysis of general themes, points to relevant perspectives for further investigations and contains a conclusion.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
2014-05-15
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:59700:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: Dannelse af standarder og subjektivitet i selvorganiseret selvhjælp omkring afhængighed
Alternativ titel: Narcotics Anonymous
Alternativ titel: The production of standards and subjectivity in self-organized self-help
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2014-01-14
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: ABSTRACT 2
INDLEDNING 5
NARCOTICS ANONYMOUS . 6
PROBLEMFORMULERING . 8
LÆSEVEJLEDNING 8
DEN METATEORETISKE RAMME . 11
DET ANALYTISKE GREB. 12
ET RIDS AF FORSKNINGSFELTET 14
DEN PRAKSISBASEREDE KRITIK . 16
STANDARDER SOM ANALYSESTRATEGISK BEGREB . 17
OPGAVENS EMPIRISKE TILGANG 20
METODER & MATERIALER 21
NA LITTERATUREN 22
SPEAKS 24
FORESKRIVENDE TEKSTER – ET UDKAST TIL EN GENREBESTEMMELSE 25
PROBLEMATISERINGEN AF AFHÆNGIGHED . 28
SYGDOMSFORSTÅELSEN I NA . 30
MAGTESLØSHED & OVERGIVELSE . 34
DEN REDDEDE VILJE . 37
IDENTITET & FORSKEL 39
DEN RENE KROP 43
OPSAMLING – DEL 2 . 48
CENTRALE PRAKSISSER & TEKNIKKER I NA . 50
TRINARBEJDE. 51
AT SKRIVE SIG SELV . 53
SPONSORORDNINGEN 55
SPONSEEN . 56
SPONSOREN . 57
DELOPSAMLING . 59
MØDEDELTAGELSE . 59
ET PROTOTYPISK NA MØDE 60
MØDERUMMETS MATERIELLE & DISKURSIVE KONSTITUERING . 62
”NO CROSS-TALK” . 63
AT FORTÆLLE SIG SELV I FÆLLESSKABET . 64
FORTÆLLINGEN SOM SELVSKABELSE & GENFORFATTELSE . 65
HÅBSPRODUKTION – MØDET SOM AFFEKTIVT RUM . 67
OPSAMLING – DEL 3 . 69
CENTRALE TEMAER & VIDERE PERSPEKTIVER . 71
AFHÆNGIGHED SOM FORVRÆNGET SELVFORHOLD . 71
RECOVERY – KULTIVERINGEN AF LIVSFØRELSE 72
TILBLIVELSER – DANNELSEN AF STANDARDER & SUBJEKTIVITET 73
VIDERE PERSPEKTIVER 75
KONKLUSION 77
LITTERATURLISTE . 80
BILAG 1: KATALOG OVER OPGAVENS EMPIRISKE MATERIALE 90
NA LITTERATUR . 90
SPEAKS . 91
INTERVIEWS & DELTAGEROBSERVATIONER . 92
BILAG 2: NAs TRIN OG TRADITIONER . 93
NARCOTICS ANONYMOUS 12 TRIN 93
NARCOTICS ANONYMOUS 12 TRADITIONER 93
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde