de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Sundhedsskadelig adfærd blandt unge
Item is

Ophav

 Ophav:
Keinicke, Stine Bagge1, Forfatter
Gørtz, Mette2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Økonomisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7014              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Sundhedsskadelig adfærd, fremtidsforventninger, socialkapital, sundhedskapital, sundhedsskadelig adfærd i omgangskredsen.
 Abstract: -
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 967KB
Copyright dato:
2014-05-15
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:59698:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: En teoretisk og empirisk analyse af de bagvedliggende faktorer
Alternativ titel: Health-damaging behavior among adolescents
Alternativ titel: A theoretical and empirical analysis of the underlying factors
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2013-12-17
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Indledning . 1
1.1 Problemlegitimering . 1
1.2 Problemformulering og metode . 2
1.3 Afgrænsning . 3
1.4 Specialets struktur 4
Kapitel 2 Teori 5
2.1 Grossmans ”Health demand model” 6
2.1.1 Diskussion af Grossman . 10
2.2 Becker og Murphys ”Rational addiction model” . 12
2.2.1 Diskussion af Becker og Murphy . 14
2.3 Fremtidsforventninger samt social- og sundhedskapital 15
2.3.1 Unges fremtidsforventninger 15
2.3.2 Model for kapital og fremtidsforventningers indflydelse på sundhedsskadelig
adfærd . 17
2.4 Venner, forældre, anerkendelse og lidenskab 20
2.5 Adfærdsøkonomi 22
2.6 Sammenfatning og hypoteser . 26
Kapitel 3 Data . 28
3.1 Datamaterialet 28
3.2 Svarprocent og fordelingen af missing værdier . 28
3.3 Håndtering af ”ved ikke” og ”uoplyst” 29
3.3.1 Multipel imputationsmodel . 30
3.4 Variable 33
3.4.1 Sundhedsskadeligt forbrug og investering i sundhed . 33
3.4.2 Øvrige variable 36
Kapitel 4 Empirisk metode . 38
4.1 Konstruktion af socialkapital ved principal komponent analyse . 38
4.2 Statistiske modeller 40
4.3 Diskussion af forudsætninger og validitet af antagelser 41
4.3.1 Probit regressions model . 41
4.3.2 Kausalitet 45
4.3.3 Variablenes styrke som proxy for teorien . 48
4.4 Opsummering . 49
Kapitel 5 Resultater 50
5.1 Rygning 50
5.2 Alkohol . 54
5.3 Usund kost 57
5.4 Fysisk inaktivitet 60
5.5 Opsummering og diskussion af estimaternes validitet . 62
Kapitel 6 Konklusion 66
Kapitel 7 Perspektivering . 70
Kapitel 8 Litteraturliste . 72
Bilag
Bilag 1: Grossmans budgetbetingelse for goder og tid 76
Bilag 2: Hvilken ”type” har valgt ikke at besvare spørgsmålene om sundhedsskadelig adfærd .77
Bilag 3: Variabeloversigt 80
Bilag 4: Fordelingen af fremtidsforventninger for kønnene og de forskellige aldersgrupper 82
Bilag 5: Resultater af regression af rygning med opdelt omgangskreds 83
Bilag 6: Resultater af regression af alkoholforbrug med opdelt omgangskreds84
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde