de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Personlighetsforstyrrelser og psykoterapi
Item is

Ophav

 Ophav:
Kaasa, Solveig1, Forfatter
Bøving Larsen, Helmer2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Psykologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7012              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: personlighetsforstyrrelser, kognitiv atferdsterapi, mentaliseringsbasert terapi
 Abstract: Personality disorder is prevalent in about 10 per cent of the main population and in about 50 per cent of the patients seen in clinical settings. Disorders are often comorbid with more prevalent symptom disorders and cause significant distress in the lives of these individuals. Personality disorders and especially borderline personality disorder calls for a lot of attention in health services and is cost-consuming. This thesis aims to investigate the concept of treatment of cognitive behavior therapy and mentalization based treatment and the therapeutic effects of these modalities in terms of symptom reduction, improved psychosocial function and overall change in personality pathology. Several factors relevant in development of personality disorders and 10 specific personality disorders are described. Cognitive behavioral therapy represents a flexible therapeutic choice of treatment in its many possible interventions reflecting each individual personality profile. Mentalization based therapy is a newer psychodynamic perspective which focus on stabilizing and improving the capacity of mentalization. Impairment in such capacities is thought to be especially prominent in patients with borderline personality disorder. Growing evidence is emerging for the effects of these treatment modalities and they are also shown to be cost-effective. Borderline personality disorder and avoidant personality disorders are the most studied axis II disorders, also indicating that these are the most common seen in clinical practice. Attrition from treatment, establishment and maintenance of the therapeutic relationship represent challenges in the treatment of personality disorders.
Evidence from empirical studies shows positive outcome due to significant symptom reduction after treatment and follow-up, though general function seems to remain somewhat impaired. Longer standing MBT treatment seems to reflect better outcome overall for BPD patients. Moreover, in general, at least 50% of the patients show positive outcome regarding personality pathology.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Personlighetsforstyrrelser.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 430KB
Copyright dato:
2014-05-15
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:59692:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: Personality disorders and psychotherapy
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Norwegian Bokmål - nob
 Datoer: 2013-07-18
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse 3
Kapittel 1. Innledning 5
1.1 Problemstilling 5
1.2 Disposisjon 6
1.3 Avgrensning 7
1.4 Metode og litteratursøk 8
Kapittel 2. Et biopsykososialt grunnlag for personlighetsforstyrrelser 10
2.1 Hvordan henger personlighet sammen med selvet? 10
2.2 Temperament 11
2.3 Følelser og emosjoner 12
2.4 Nevrobiologi 13
2.4.1 Tilknytning 14
2.4.2 Primære emosjoner 14
2.4.3 Temperament 14
2.4.4 Eksekutive funksjoner og mentalisering av interpersonlige hendelser 14
2.4.5 Hukommelse 14
2.4.6 Selvopplevelse og selvbevissthet 15
2.5 Tilknytning 15
2.6 Oppveksttraumer 16
2.7 Beskyttende faktorer og resiliens 17
2.8 Genetikk og interaksjon mellom gener og miljø 17
2.9 Andre faktorer 18
2.10 Oppsummering 18
Kapittel 3. Personlighetsforstyrrelser 19
3.1 Personlighetsforstyrrelser i DSM-5 19
3.1.1 Utredning og generelle kriterier for personlighetsforstyrrelser 19
3.1.2 Cluster A: de rare og eksentriske 20
3.1.3 Cluster B: de dramatiske og emosjonelle 21
3.1.4 Cluster C: de engstelige og fryktsomme 23
3.1.5 Andre spesifiserte personlighetsforstyrrelser og uspesifisert PF (NOS) 24
3.1.6 Personlighetsendringer som skyldes annen medisinsk tilstand 24
3.2 Alvorlighetsgrad 24
3.3 Komorbiditet 25
3.4 Kritikk av en kategorisk konseptualisering av personlighetsforstyrrelser 26
3.4.1 Femfaktormodellen 27
3.5 Diagnosenes stabilitet 28
Kapittel 4. Kognitiv atferdsterapi 30
4.1 Bakgrunn 30
4.2 Personlighetsforstyrrelser i et kognitivt perspektiv 31
4.2.1 Interaksjon mellom gener og det interpersonlige 32
4.2.2 Personlighetsstil og personlighetsforstyrrelser 33
4.3 Informasjonsprosessering 33
4.4 Skjema 33
4.4.1 Skjema og psykopatologi 35
4.4.2 Det indre kontrollsystemet 35
4.4.3 Forskjellen mellom symptomlidelser og personlighetsforstyrrelser 35
4.5 Behandlingsprinsipper i kognitiv atferdsterapi ved personlighetsforstyrrelser 36
4.5.1 Kognitiv kasusformulering 36
4.5.2 Identifikasjon av skjema 37
4.5.3 Den terapeutiske relasjonen 37
4.5.4 Veiledet oppdagelse 40
4.6 Spesialiserte teknikker 40
4.6.1 Kognitive strategier og teknikker 40
4.6.2 Atferdsteknikker 44
4.7 Oppsummering 44
Kapittel 5. Mentaliseringsbasert terapi 45
5.1 Bakgrunn 46
5.2 Hva er mentalisering? 46
5.3 Teori om selvutvikling 47
5.4 Tilknytning og affektregulering 48
5.5 Utvikling av mentaliseringsevnen – måter å tenke om verden på 49
5.6 Tilknytningstraumer og svekket mentaliseringsevne 50
5.7 Mentalisert affektivitet 50
5.8 Borderline personlighetsforstyrrelse som en mentaliseringslidelse 51
5.9 Mentaliseringsbasert terapi 54
5.9.1 Terapeutens holdning 54
5.9.2 Kriseplan 56
5.9.3 Intervensjoner 56
5.10 Måling av mentaliseringsevne: RF-skalaen 61
Kapittel 6. Diskusjon 63
6.1 Kognitiv atferdsterapi og personlighetsforstyrrelser 63
6.1.2 Cluster B 64
6.1.3 Cluster C 67
6.2 Mentaliseringsbasert terapi og borderline personlighetsforstyrrelse 69
6.3 En sammenfattende diskusjon av effekter av CBT og MBT 76
6.4 Konklusjon 78
Litteraturliste 79
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde