de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Nudging som Styringsteknologi
Item is

Ophav

 Ophav:
Juhl, Sofie1, Forfatter
van Vlerken, Jos1, Forfatter
Roedq, Martin Engvang1, Forfatter
Elm Larsen, Jørgen2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Sociologisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7013              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Styring Myndigheder Magt Viden Praksisregimer Nudging Foucault Genealogi Diskursanalyse
 Abstract: As a technique for behavioral change, nudging is increasingly being used in public administration and in the world of private consulting in efforts of public campaigning. This thesis analyses the development of this particular concept from its beginnings in behavioral psychology and its way towards becoming a technique in public campagning and policy. Through an analysis of its foundational ideas, technical execution and ethical dimensions, we investigate the discourse on nudging as it is articulated by proponents and practitioners of this technique in Denmark.
The methodological approach to the subject rely on a Foucauldian genealogical investigation and discourse analysis. The genealogical investigation aids us in unraveling the process by which nudging has become what it is today: a fully formed policy-paradigm as a result of the merger and unity of scientific and administrative techniques, behavioral design, possessing a distinct normative/ethical dimension referred to as libertarian paternalism.
Through ten qualitative interviews the discourse analyses focuses on the articulation of nudging in order to understand how nudging is articulated as a tool of behavioral management. In doing so, this thesis will argue that in the current episteme of behavioraswell as the discurse on nudging there has occurred a seperation between opinion and behavior, where behavior is isolated and studied by itself. In this way behavior can be studied and intervened on without the subject's opinions and intentions as mediators. This in turn enables new ways of intervention upon the actions of the citizen.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
abstract.pdf (Bilag)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 26KB
Copyright dato:
2014-05-15
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
Navn:
Forside.pdf (Bilag)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 404KB
Copyright dato:
2014-05-15
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
Navn:
bilag.pdf (Bilag)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 324KB
Copyright dato:
2014-05-15
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
Navn:
SPECIALET.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 907KB
Copyright dato:
2014-05-15
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:59690:2
 Type: Speciale
Alternativ titel: Subjektiveringen af den menneskelige adfærd
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2014-05-02
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Indledning og introduktion til nudging (A,B,C)5
1.1 Indledning (A,B,C)5
1.2 Læsevejledning (A,B,C)7
1.3 Introduktion til nudging (A,B,C).8
1.3.1 Libertær paternalisme (A)9
1.3.2 Begrebsafklaring (B)10
1.3.3 Formålet med nudging (C)12
Kapitel 2: Metodologi og videnskabsteori (A,B,C)14
2.1 At prøve at forstå Foucault (A,B,C).14
2.1.1 Foucaults forhold til Nietzsche (A)15
2.1.2 En kritik af samtidens historieskrivning (B)16
2.1.3 Genealogiens udgangspunkt (C).18
2.1.4 Råmaterialet for analysen (A)18
2.1.5 Ytringen som grundsten i analysen (B)19
2.1.6 Ytringernes placering (C).21
2.1.7 Diskursens udformning (A).23
2.1.8 Epistemet og den sociale konstruktion af viden (B)24
2.1.9 Diskursiv sandhed (C)25
2.1.10 Den socialkonstruktivistiske tilgangs betydning for nærværende speciale (A).27
2.1.11 Diskursanalysen i praksis (B).28
2.1.12 Governmentalitystudier – praksisregime-analyser (C)29
Kapitel 3: En genealogi over nudging (A,B,C).34
3.1 Hvad er nudging? (A,B,C).34
3.1.1 På vej mod en genealogi (A)34
3.1.2 Menneskets rationalitet (B)35
3.1.3 Empiriske opdagelser om rationalitet (C)36
3.1.4 Beslutningsprocessens faldgruber(A)38
3.1.5 En samlet målsætning for adfærdsforskningen (B)40
3.1.6 Et policyparadigme fødes (C)41
3.1.7 Spørgsmålet om paternalisme (A)43
3.1.8 Asymmetrisk paternalisme (B).44
3.1.9 Menneskets to systemer: det refleksive og det automatiske(C).46
3.1.10 Begrebet ”nudge” ser dagens lys (A).48
3.1.11 Letlæselige bøger med bred appel (B).49
3.1.12 Nudging i en dansk kontekst (C)50
3.1.13 Et skridt nærmere en nudgingmetodik (A) .50
3.1.14 Nudging som policyparadigme (B)53
3.2 Lighedspunkter mellem public relations og nudging (A,B,C).54
3.2.1 Mennesket, flydende med bevidsthedens understrøm (C).54
3.2.2 Manipulation af den offentlige opinion (A).56
3.2.3 Brugen af propaganda (B)57
3.2.4 Public Relations efter depressionen og 2. verdenskrig (C)58
3.2.5 Fra public relations til nudging (A)60
3.2.6 System 1 og underbevidstheden (B)61
3.2.7 Målsætningen for de to diskurser (C)63
3.2.8 ”Nudge” - samtidens Fyrstespejl? (A).65
Kapitel 4: Metodiske overvejelser om kvalitative interview og empiri (A,B,C).68
4.1 Kvalitativ metodologi og praksis (A,B,C).68
4.1.1 Vores informanter (B).68
4.1.2 Brugen af den kvalitative metode i et konstruktivistisk perspektiv (C).68
4.1.3 Relationen mellem interviewer og informant(A).69
4.1.4 At interviewe eksperter indenfor et felt (B).70
4.1.5 Interviewguidens opbygning (C).72
4.1.6 Et sprog for styring (A) .73
4.1.7 Magtforholdet i interviewet (B).74
4.1.8 Bearbejdning af interview (C)75
4.1.9 Tilgang til analysen (A)76
4.1.10 På vej mod en analyse (B)77
4.1.11 Vores informanters baggrund (C).78
Kapitel 5: Analyse og diskussion (A,B,C).80
5.1 Fokus på mennesket (A,B,C).80
5.1.1 Et skridt væk fra forestillingen om det rationelle menneske (A).80
5.1.2 Mennesket ved, hvad det burde gøre (B).82
5.1.3 Menneskets automatpilot (C).83
5.1.4 Menneskeligt – alt for menneskeligt (A).84
5.1.5 Kompleksiteten spænder ben (B).86
5.2 Nye teknikker, forældede forestillinger (A,B,C).87
5.2.1 Er diskursen om nudging udtryk for et epistemeskift? (C)88
5.2.2 Kontinuitet mellem gamle og nye teknikker (A).92
5.2.3 Diskontinuitet, når brugen af gamle teknikker ophører (B).96
5.2.4 Hvad kom først: nudging eller behovet for en ny teknik? (C).101
5.3 Viden gør magt (A,B,C).105
5.3.1 Brugen af videnskabelig terminologi (A)105
5.3.2 Kobling af nudging til felter med videnskabelig gyldighed (B)108
5.3.3 Pelle som videnskabelig autoritet (C)110
5.3.4 Nudging som styringsteknologi (A).112
5.3.5 Adfærdsarkitektens styring (B)113
5.3.6 Forholdet mellem de styrende og de styrede (C).114
5.3.7 Styring af selvet: Selvteknologier (A)115
5.3.8 Normer som katalysatorer for selvteknologier (B)116
5.3.9 At komme problematikker i møde (C).118
5.3.10 Det temporale aspekt af nudging (A).119
5.3.11 Nudgingdiskursens rumlighed (B).120
5.3.12 Nudging: en uproblematisk metode? (C).121
5.3.13 En billig(ere) løsning som virker (A).123
5.3.14 Styring der involverer målgruppen (B)126
5.3.15 Blide interventioner – subtil myndighedsudøvelse (C)127
5.4 Den etiske ramme for brugen af nudging (A,B,C)130
5.4.1 Tillid til brugerne af nudging (A).130
5.4.2 Nudge - for det gode (B)131
5.4.3 Det er umuligt at undgå påvirkning (C).131
5.4.4 Væsentligheden af transparens (A)134
5.4.5 Ingen bliver tvunget (B).137
5.4.6 Nudging i et større samfundsmæssigt perspektiv (C)138
5.4.7 Med en lille smule hjælp (A).141
5.4.8 Normbundne nudges og tydelige præferencer (B).143
5.4.9 Grænsen går ved (C)147
5.4.10 Etisk kodeks for brugen af nudging (A).150
5.4.11 Hvornår er det manipulation? (B)151
5.5 Fremtiden for nudging (A,B,C).152
5.5.1 Er nudging blot en hype? (C).152
5.5.2 Er nudging en del af et blivende episteme? (A).154
5.5.3 Nudging i fremtiden (B).156
Kapitel 6: Konklusion (A,B,C)158
Litteraturliste161
7.1 Internetsider.166
Bilag 1: Forespørgsel om interview .168
Bilag 2: Informanter169
Bilag 3: Spørgeguide til videngenerende og – formidlende informanter.174
Bilag 4: Spørgeguide til praktiserende og implementerende informanter .178
Bilag 5: Transskriptionsnøgle.182
Bilag 6: Københavns Kommunes definition på nudging184
Bilag 7: Interview og kodningsoversigt (på vedlagt CD).185
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde