de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  "De skal komme videre"
Item is

Ophav

 Ophav:
Jensen, Louise1, Forfatter
Thomsen, Jens Peter2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Sociologisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7013              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Muslimske friskoler, Etniske minoriteter, Tosprogede elever, Uddannelsessociologi, Social mobilitet Uddannelsesstrategier, Sociale mobilitetsstrategier, Undervisningseffekt
 Abstract: Finally, both schools display a democratic and supportive work culture, however, the staff at the more effective school seem to have a more professionalized attitude to their work. Although preliminary and ambiguous, the results point toward some correlations between school effectiveness and school climate that are interesting from a policy perspective.

Ethnic minority students consistently underachieve academically in the Danish school system, even when socioeconomic family resources are accounted for. Meanwhile, a number of private schools with a Muslim profile have proved highly effective in raising the level of achievement for minority students. This thesis explores some possible reasons for this academic success by comparing the institutional practices of one extraordinarily effective Muslim school with another less effective Muslim school, by average performance.

The purpose of the study is twofold: First, I examine the social mobility strategies of the parents in relation to their choice of school. Second, I investigate the school culture as perceived by teachers and principals with an analytical focus on mission and work community. The empirical data consists of 14 qualitative interviews with principals, teachers and parents. As for the theoretical tools, the first part of the analysis draws on the Bourdieuian capital theory to capture the parents' reproduction strategies, whereas the second part of the analysis employs the Bourdieu-inspired concept of 'institutional habitus' as an approach to understanding the cultural processes within the schools.

The first part of the analysis shows that the parents in the more effective school have significantly higher academic ambitions than the parents in the less effective school. It is argued that these extraordinary ambitions are motivated by fear of social marginalization and disappointment with the public school system. This study thus challenges earlier studies that have explained some immigrants' harder drive towards achievement in terms of an optimistic view of their education chances in the country of immigration. The results therefore suggest that new forms of educational motivation and strategies are emerging among the descendants of immigrants in Denmark.

The second part of the analysis shows that a strong desire to ”move on” on behalf of the students is inherent in both schools. That is, firstly, increasing their chances of success in higher education and secondly, encouraging active citizenship and identification with Danish nationality, while not compromising on their Muslim identity. The analysis also reveals some differences between the two schools. Firstly, the staff at both schools emphasize a dual focus on achievement and social well-being, however, the staff at the less effective school express some ambivalence about the priority ranking of these two goals. Secondly, the more effective school appears to have a stronger cosmopolitan ideal of citizenship, which means that interaction with the non-Muslim society is encouraged to a greater extent in school practices. Finally, both schools display a democratic and supportive work culture, however, the staff at the more effective school seem to have a more professionalized attitude to their work. Although preliminary and ambiguous, the results point toward some correlations between school effectiveness and school climate that are interesting from a policy perspective.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
140410.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 501KB
Copyright dato:
2014-05-15
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:59673:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: Mobilitetsstrategier og medborgerskabsidealer blandt forældre og personale på to muslimske friskoler
Alternativ titel: "They have to move on"
Alternativ titel: Mobility strategies and ideals of citizenship among parents and staff in two Muslim private schools
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2014-04-10
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: ABSTRACT. 7
1. INDLEDNING 9
1.1 Specialets fokus10
1.2 Problemformulering.11
1.2.1 Begrebsafklaringer og afgrænsninger11
1.3 Specialets opbygning.12
2. VIDENSFELT: Etniske minoriteter i uddannelsessystemet13
2.1 Skolen og den sociale ulighed13
2.1.1 Uddannelse til masserne, vedvarende ulighed13
2.1.2 Interesse for effektive skoler 13
2.1.3 Ledelsen på en effektiv skole: tydelig, faglig og støttende14
2.1.4 Kulturen på en effektiv skole: præstation i fokus, stærke værdier og inkluderende fællesskab.14
2.2 En god skole for etniske minoritetselever?16
2.2.1 Forklaringer på etniske minoritetselevers underpræstation.16
2.2.2 Muslimske friskoler i forskningen. 18
2.3 Specialets placering.18
3. METODE 19
3.1 Undersøgelsesdesign.19
3.1.1 En kvalitativ og komparativ undersøgelse19
3.1.2 Udsigelseskraft: generaliserbarhed og validitet.19
3.1.3 Videnskabsteoretisk grundlag 20
3.2 Empiriindsamling.20
3.2.1 Udvælgelse af skoler. 20
3.2.2 Udvælgelse af informanter. 22
3.2.3 Interviewsituationen 24
3.2.4 Etiske overvejelser 25
3.3 Analysestrategi 25
3.3.1 Kodning. 26
3.3.2 Fokus på legitimeringer og kategoriseringer26
3.3.3 Biasforebyggelse i analyseprocessen.26
4. TEORI. 27
4.1 Den bourdieuske værktøjskasse27
4.1.1 Kapitalformer 27
4.1.2 Felt og habitus 28
4.2 Familiernes reproduktionsstrategier og skolens sortering28
4.2.1 Etniske minoriteters mobilitetsstrategier. 29
4.3 Institutionel habitus 30
4.4 Mobilitet og medborgerskab i en globaliseret virkelighed31
4.4.1 Gentænkning af sociologien: når individualitet møder globalitet.31
4.4.2 Immigrant og emigrant på samme tid 31
4.4.3 Strategier til en kosmopolitiseret social virkelighed .32
4.4.4 Muslimer i Danmark: minoritet og diaspora32
5. ANALYSE - DEL 1: Strategier og skolevalg34
5.1 Mobilitetsstrategier.34
5.1.1 Ambitioner for social opstigning 35
5.1.2 Fagligt ambitionsniveau og skolestrategier: Shamal Skolen.36
5.1.3 Fagligt ambitionsniveau og skolestrategier: Janub Skolen.38
5.1.4 Social opstigning fra forskelligt udgangspunkt.40
5.1.5 Skolevant habitus 40
5.1.6 Uddannelsesmotivation: indvandrerdrive eller efterkommerdrive?.41
5.2 Minoritetsstrategier.43
5.2.1 Transnational social status . 43
5.2.2 Fravalg af assimilation og tilvalg af tradition 45
5.2.3 Integritet: en forudsætning for succes. 46
5.3 Smittende elitekultur.47
5.4 Sammenfatning på del 1 .48
6. ANALYSE - DEL 2: Skolekultur.50
6.1 Mission ”videre”50
6.2 Faglige ambitioner.51
6.2.1 Social kontrol og social sammenhæng: den vanskelige balance53
6.3 Medborgerskab54
6.3.1 Multible identiteter, 100% dansk. 55
6.3.2 Kosmopolitiske positioneringer 57
6.4 Arbejdsfællesskab60
6.4.1 Personlig motivation. 60
6.4.2 Kollegialitet og beslutningsprocesser. 61
6.4.3 Professionalisering af arbejdskulturen. 62
6.5 Skolekultur: stabil, men ikke statisk.63
6.6 Sammenfatning på del 264
7. OPSAMLING OG DISKUSSION.65
7.1 Forskydninger i etniske minoriteters mobilitetsstrategier?.65
7.2 En effektiv muslimsk friskole: mod nye forståelser af læring66
7.2.1 Faglighed, læring og trivsel. 66
7.2.2 Kosmopolitiske positioner og læring - et spørgsmål om fællesskab? .67
7.2.3 Forældrenes betydning for undervisningseffekten68
7.3 Vurdering af teori- og metodevalg.69
7.3.1 Habitus som metode: potentielt elastikbegreb.69
7.3.2 Kvalitative interviews: forrang til sproglige konstruktioner70
8. KONKLUSION. 72
8.1 Skolevalg72
8.2 Skolekultur.73
8.3 Videnskabeligt bidrag.74
EPILOG: Når børnene får ordet.76
LITTERATUR. 77
Bilag 1: Interviewguide, lærer81
Bilag 2: Interviewguide, skoleleder83
Bilag 3: Interviewguide, forældre.84
Bilag 4: Transskriberingsprincipper85
Bilag 5: Kodning af empirien86
Transskriptioner af interviews er vedlagt på CD
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde