de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Styring af frit sygehusvalg
Item is

Ophav

 Ophav:
Holm, Kristina1, Forfatter
Helby Petersen, Ole2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Statskundskab, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7003              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Frit sygehusvalg
 Abstract: The thesis examines the method applied in Region Hovedstaden to manage the effects of the patient rights of free choice in the public health care system. The thesis also analyses whether the chosen method can explain any difficulties that may exist in the management of the productive functions affected by the patient rights of free choice in public health care and how these functions perceive the chosen management method.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
2013-12-01.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 911KB
Copyright dato:
2014-05-08
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:59656:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: En analyse af de styringsmæssige problematikker mellem Region Hovedstaden og Hvidovre Hospital
Alternativ titel: Management of patient rights of free choice in public health care
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2013-12-02
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: Abstract: Management of patient rights of free choice in public health care 2
Del 1 - Intro 6
1 Indledning 7
1.1 Introduktion . 7
1.2 Litteraturreview . 8
1.3 Problemformulering . 10
1.4 Afgrænsning 12
1.5 Definitioner 12
1.5.1 Frit sygehusvalg/udvidede frit sygehusvalg . 12
1.5.2 Danske regioner 13
1.5.3 Økonomiaftalen med Danske regioner og regeringen 13
1.5.4 DRG takster 13
1.6 Præsentation af opgavens teoretiske ramme 14
1.7 Empirisk valg . 15
1.8 Specialets opbygning . 16
Del 2 – Teori og metode 18
2 Principal-agent Teori 19
2.1 Introduktion . 19
2.2 Teoriens basale antagelser . 19
2.3 Antal af principaler 20
2.4 Egennyttemaksimerende adfærd og målkonflikt . 20
2.5 Informationsasymmetri og løsning af agentproblemer 21
2.6 Forholdet mellem agent og principal . 24
2.7 Opsamling 27
3 Metode . 29
3.1 Videnskabsteori . 29
3.2 Undersøgelsesmetode 30
3.3 Casedesign/valg . 33
3.4 Empiriindsamling 35
3.4.1 Overvejelser omkring litteraturindsamling til dokumentstudie 35
3.4.2 Overvejelser om interviewpersoner 35
3.4.3 Overvejelser omkring interviewmetoden og behandling af data 38
3.4.4 Analysedesign 41
Del 3 - Analyse 43
4 Samarbejde omkring det frie sygehusvalg og betydningen af antallet af principaler 44
4.1 Samarbejdets organisering med ledelsen . 45
4.2 Pres fra andre aktører . 48
4.3 Aktørernes holdning til det frie sygehusvalg . 51
5 Aktørernes interesser i forhold til samarbejdet og styringen af det frie sygevalg . 57
5.1 Betydningen af egennytte for samarbejde omkring det frie sygehusvalg 57
5.2 Styringen af det frie sygehusvalg under påvirkning af aktørernes interesser 59
6 Informationsasymmetri i styringen af det frie sygehusvalg . 65
6.1 Beslutninger under usikkerhed 67
6.2 Kontrol af regler 70
6.3 Holdningen til incitamenttiltag 75
6.4 En anden politik i stedet for det frie sygehusvalg? 76
Del 4 – Diskussion, Konklusion og Perspektivering . 78
7 Diskussion 79
7.1 Når det frie sygehusvalg ikke virker 79
8 Konklusion og perspektivering 81
8.1 Konklusion . 81
8.2 Empirisk perspektivering . 86
8.3 Teoretisk perspektivering 87
9 Litteraturliste 89
10 Bilag . 94
10.1 Bilag 1: Displays over interviews 95
10.2 Bilag 2: Interviewguide 114
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde