de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Beskatning af pensionsopsparing og samspillet med offentlige ydelser
Item is

Ophav

 Ophav:
Henriksson, Peter Rantzau1, Forfatter
Hastrup, Bjarne 2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Økonomisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7014              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Pension, skat, opsparing
 Abstract: -
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Peter.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
2014-05-08
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:59650:1
 Type: Speciale
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2013-11-28
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: 1 Indledning 8
1.1 Problemformulering . 9
1.2 Afgrænsning . 10
1.3 Specialets opbygning 10
2 Samspilsbegrebet og eksisterende empiriske analyser 11
2.1 Samspilsbegrebet 11
2.2 Tidligere rapporter om samspilsproblematikken og pensionssystemet 12
2.3 Opsummering . 16
3 Opsparingsadfærd og incitamenter 17
3.1 Neoklassisk teori, Fisher’s intertemporale model og The Life Cycle Hypothesis . 17
3.1.1 Irving Fishers model for intertemporalt forbrug . 18
3.1.2 Modiglianis Life Cycle Hypothesis 19
3.2 Simpel model til at forklare effekterne af en skatteændring på opsparing . 21
3.2.1 Modellen 21
3.2.2 Empiriske resultater for opsparings reaktion på beskatning . 26
3.3 Opsummering . 27
4 Baggrund om pensionssystemet 28
4.1 Introduktion til det danske pensionssystem . 28
4.1.1 Søjle 1 – Offentlige pensionsydelser . 29
4.1.2 Søjle 2 - Arbejdsmarkedspensioner . 31
4.1.3 Søjle 3 - Private frivillige pensionsordninger . 33
4.1.4 Sammenfatning på pensionssystemet og de tre søjler . 34
4.2 Overordnede pensionsopsparingsformer: . 35
4.2.1 Opsparing i livrenter 35
4.2.2 Ratepension . 35
4.2.3 Aldersopsparing (Erstatter kapitalpension) . 36
4.3 Beskatning af pensionsopsparing . 36
4.3.1 Indskud på livrente 36
4.3.2 Indskud på ratepension 37
4.3.3 Indskud på aldersopsparing . 38
4.3.4 Opsparing i fri formue . 38
4.3.5 Opsummering på skatteregler 39
4.4 Skattereformen 2012/13 . 40
5 Effektiv beskatning af opsparingsafkast . 42
5.1 Den forventede effektive skattesats på pensionsopsparingsafkast . 42
5.1.1 Fri opsparing . 44
5.1.2 Opsparing i livrenter 44
5.1.3 Opsparing på ratepension 45
5.1.4 Opsparing i alderspension . 45
5.2 Antagelser og input 46
5.2.1 Indkomstgrupper – lønprofiler og pensionsindbetalinger . 46
5.2.2 Forrentning af afkast samt fremskrivning og diskontering af værdier 48
5.2.3 Anvendte skatteregler 49
5.2.4 Boligydelse og Boligsikring 49
5.3 Gennemgang af beregninger 50
5.3.1 Baseline scenarie . 50
5.3.2 Scenarie med en ekstra indbetaling til pension . 51
5.3.3 Samling af input til ligninger 51
5.3.4 Forbehold 51
5.4 Dækningsgrad for personer nær den pensionsmodne alder . 52
6 Resultater . 53
6.1 Sammensat effektiv beskatning af opsparingsafkast 53
6.1.1 Resultater - Fri formue 53
6.1.2 Resultater - Livrenteordning . 55
6.1.3 Resultater - Ratepension 58
6.1.4 Resultater - Aldersopsparing . 59
6.1.5 Opsummering 62
6.2 Ændring i dækningsgrad ved tidlig tilbagetrækning 63
6.2.1 Ændring i dækningsgrad ved ekstra opsparing . 63
6.2.2 Dækningsgrad ved tidligere tilbagetrækning 65
6.3 Opsummering . 67
7 Er samspilsproblemet et problem for finansieringen af pensionssystemet? . 68
7.1 Aflastningen fra arbejdsmarkedspensionerne 69
7.2 Effekten af tidlig tilbagetrækning 72
7.3 Forventninger til fremtidens offentlige pensionsydelser 74
7.4 Andre effekter af skattereformen . 75
7.5 Opsummering . 76
8 Konklusion 77
9 Litteraturliste . 80
10 Bilag 84
11 Appendiks 88
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde