de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Barn af en anden verden
Item is

Ophav

 Ophav:
Hastrup, Stine1, Forfatter
Lunn, Susanne2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Psykologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7012              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Balletbørn, Psykologisk udvikling, kreativitet, sublimering, tilknytningsmønstre.
 Abstract: This thesis is an investigation of how being a student at The Royal Danish Ballet School affects ballet children’s psychological development. On the basis of an ethnographic observation study at The Royal Danish Ballet School in the fall of 2012 and a phenomenological interview with a former ballet dancer, the first empirical part of the thesis analyses the ballet culture with special attention to those factors in the culture that facilitate or complicate the child’s free, healthy and creative development.
In the second theoretical part of the thesis the uncovered phenomena will be analyzed in comparison with Janine Chasseguet-Smirgel and Donald D. Winnicott’s theoretical perspectives within psychoanalytic theory as well as the attachment theory – theories which concentrate on the authentic and the perverted creativity, the playfully free and creative self-realization as well as different types of attachment style.
It has become apparent that there are circumstances in the ballet culture that lead the ballet child in a regressive direction in regards to the reality principle, which causes the ballet child to exhibit an avoidant attachment behavior and hinders the child’s free and impulsive self-realization with the risk of having a negative influence on the ballet child’s self-esteem.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Speciale-2.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 259KB
Copyright dato:
2014-05-08
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:59637:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: En undersøgelse af hvad det gør ved balletbarnets psykologiske udvikling at være barn på det Kongelige Teaters Balletskole
Alternativ titel: Child of another world
Alternativ titel: An investigation of how being a student at The Royal Danish Ballet School affects ballet children’s psychological development.
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: English - eng
 Datoer: 2014-02-05
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: Abstract 6
IndIedning.7
Struktur og metode 10
Fænomenologisk kvalitativt interview med pensioneret balletdanser/ aktiv balletlærer11
Svagheder ved metodevalg.12
Kvalitativ deltagerobservation på Det Kongelige Teaters Balletskole. .13
Etnografisk deskriptiv førstIndholdsfortegnelsee fase14
Fokuseret anden fase15
Problemer med etnografisk undersøgelsesmetode 15
1. Hovedafsnit/ Kulturbeskrivelse af Den Kongelige Balletskole. 16
Hvad er Balletten. 16
Navigation i ugennemskuelig, til tider løs eller manglende struktur .17
Mesterlæretraditionen - Balletlærernes uddannelse og uddannelsesmål for børnene på
balletdanseruddannelsen.19
Streng disciplinering 20
Ansvar vs. gennemgribende kontrol 22
Konkurrence – en grundkonflikt der benægtes. 23
Hvordan omgås konkurrencen - benægtelsen24
La familia 25
Balletdanserens oplevelse af en indre konflikt .26
Det man ikke taler om – undgåelsen 26
Kroppen som instrument28
Psykisk nøgenhed - kroppen er psykens udtryk 28
At blive eksponeret, set og vurderet dagligt, på scenen og i salen.29
”Man bliver jo ikke danser med mindre man har sådan et eller andet masochistisk
islæt.” (podcast fra ballettens hjemmeside). 30
Sammenfattende kulturanalyse. 31
2. Hovedafsnit/ Teoretisk afsnit 33
En teoribegrundelse.33
”Forstyrrende” irrationalitet på balletskolen.34
Leksikale definitioner på kreativitet35
Æstetisk skaber og idealiserende sminkør 36
Janine Chasseguet-Smirgel.36
Ødipuskonflikten og sublimering37
Omgåelse af ødipuskonflikten – den perverse udviklingsvej38
Perversion & jeg-ets splittelse - et forsvar afvigende fra Neurose og Psykose .39
Idealisering og glitter .39
Den kreerende kraft. 40
Et sunket kontinent - vi kan alle vækkes 41
Analyse: Balletten sammenholdt med Chasseguet-Smirgel41
Pervers kreativitet 41
Autentisk kreativitet .44
Sund udvikling forudsætning for kreativitet45
Donald W. Winnicott 45
Sundhed.46
Sammensmeltningen af barn og moder – Legens fundament 47
Det potentielle rum .48
Leg er Kreativitet er Kulturoplevelse - det potentielle rums indhold49
Ungdom er umodenhed og sunde fantasier om mord.51
Ungdommens kald 53
De voksnes svar . 53
Analyse - Er balletten klar til Winnicott´s perspektiver.55
Balletbarnets verdener.55
Kulturarven.56
Hvor stiller Winnicott sig i forhold til de to kulturarve57
Den fysiske balletlæring som kulturarv. 57
Den psykologiske udviklings kulturarv 61
Tilknytningsteori. 63
Teoribegrundelse og anvendelse.63
Udviklingsteorien64
Tilknytningssystemet. 65
Trygt tilknytningsmønster 66
Utrygt undgående tilknytningsmønster .67
Utrygt ambivalent tilknytningsmønster 69
Kvantitative undersøgelser af tilknytningsmønstre m.m70
Balletdansere og tilknytningsmønstre . 70
Analyse 72
Moderanalogi. 72
Hvordan balletkulturen ansporer til undgående tilknytningsadfærd73
Hvem passer ind? .74
Samlende analyse og diskussion 75
Hvordan balletkulturen kan betragtes med de tre teoretiske perspektiver .76
Perspektivering 80
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde