de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Medborgerskab og politisk deltagelse
Item is

Ophav

 Ophav:
Ramskov Balch, Anna1, Forfatter
Bang, Henrik 2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Statskundskab, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7003              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Social ulighed, demokrati og medborgerskab
 Abstract: Undersøgelser har vist en voksende kløft mellem de sociale gruppers politiske deltagelse. Med dette speciale, ønsker jeg at bidrage til diskussionen om medborgerskab, demokrati og social ulighed.
Det teoretiske udgangspunkt er TH Marshalls Citizenship and Social Class fra 1950. Ifølge Marshall, kræver et medborgerskab, at alle borgere skal indgå i et fællesskab og have lige muligheder for at deltage i fx valg. Han hævder, at der kun kan opnås lige muligheder, hvis alle er garanteret et minimum af levestandard og at dette sikres gennem sociale rettigheder, såsom økonomisk støtte, uddannelse og sygesikring. Lige muligheder for at deltage i valg er en forudsætning for demokrati og derfor er sociale rettigheder også en forudsætning for demokrati.
I det danske samfund er medborgerskabets værdier, i løbet af de sidste par årtier, blevet forsømt i både politiske beslutninger om fordeling af goder og gennem et stadig mere individualiseret samfund.
En undersøgelse af kommunalvalget i 2009 viste at manglende uddannelse, lav indkomst, og langtidsledighed, har negative konsekvenser for politisk deltagelse.
Jeg stiller spørgsmålet, hvordan medborgerskab, som et ideal for samfundet, kan bidrage til at løse det demokratiske problem ved den lavere valgdeltagelse hos den sociale underklasse.
For at styrke det danske medborgerskab, skal underklassen inkluderes i samfundet. Nærværende undersøgelse viser, at en aktiv arbejdsmarkedspolitik og den stigende betydning af uddannelse har resulteret i en værdibaseret opdeling mellem mennesker, der arbejder og borgere, der er permanent arbejdsløse og lever af kontanthjælp. Deltagelse på arbejdsmarkedet er den eneste vej til inklusion i samfundet, og det fastlåser underklassen i en position uden for fællesskabet.
Det er også vist, at i et medborgerperspektiv, kan den sociale ulighed accepteres, så længe de negative konsekvenser af den sociale baggrund minimeres. Dog skal samfundet bryde med den værdibaserede opdeling mellem de to grupper, og derved stoppe stigmatisering af mennesker på velfærd.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Anna.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 755KB
Copyright dato:
2014-04-25
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:59559:2
 Type: Speciale
Alternativ titel: Medborgerskab som løsning på den sociale underklasses lavere politiske deltagelse.
Alternativ titel: Citizenship and political participation
Alternativ titel: Citizenship as a solution to the lack of political participation of the lower social class
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2014-02-17
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: Indhold
Del 1. Indledende afsnit
1. Introduktion 2
1.1 Politisk deltagelse og medborgerskab 2
1.2 Problemstilling . 4
1.3 Specialets struktur 6
2. Afgrænsninger 7
2.1 Teoretiske afgrænsninger . 7
2.2 Empiriske afgrænsninger . 9
3. Metode og videnskabsteoretisk tilgang 11
3.1 Kvalitativ vs. kvantitativ forskning 11
3.2 Medborgerskab som ideologi og værktøj. 12
3.3 Objektivitet. 12
4. Den teoretiske ramme 14
4.1 Medborgerskab af T.H. Marshall . 14
4.2 Det nye medborgerskab . 16
5. Problemfelt . 18
5.1 Kommunalvalgundersøgelse 2009 . 19
Del 2. Medborgerskab som ideal
6. Medborgerskabsanalyse: demokrati og politisk deltagelse 24
6.1 Det moderne medborgerskabs demokratiforståelse . 24
6.2 Et radikalt-demokratisk medborgerskab 25
6.3 Uligheden i den politiske deltagelse som problem for et demokratisk medborgerskab 27
6.4 Konklusion . 28
7. Valgdeltagelse og social ulighed i et medborgerskabsperspektiv 30
Speciale 2014, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Anna Ramskov Balch Side iii
7.1 Operationalisering 30
7.2 Analyse af den skæve valgdeltagelse i Marshalls rettighedsperspektiv 32
7.3 Konklusion . 41
Del 3. Medborgerskab som løsning
8. Nye teorier i dansk kontekst. 45
8.1 Fra rettigheder til pligter 46
8.2 Løsningsmodeller . 49
8.3 Konklusion . 52
9. Udfordringer for det danske medborgerskab . 54
9.1 Medborgerskabets udfordringer . 54
9.2 Hvor er medborgerskabstanken blevet af? . 57
9.3 Konklusion . 58
10. Medborgerskab som løsning? 60
10.1 At skabe et fællesskab der inkluderer alle . 60
10.2 At skabe lige muligheder for deltagelse . 64
10.3 Stemmer På Kanten 66
10.4 Konklusion . 69
Del 4. Afsluttende afsnit
11. Konklusion og diskussion 71
12. Perspektivering. 75
Afslutning. 76
13. Litteraturliste 77
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde