de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Kognitiv adfærdsterapeutisk intervention set i forhold til stress
Item is

Ophav

 Ophav:
Christensen, Marian1, Forfatter
Køppe, Simo2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Psykologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7012              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: intervention
 Abstract: This master thesis is a theoretical investigation of the Cognitive Behavioral Therapy Paradigm, where intervention is seen in relation to stress.
The overall objective is to analyse predominant types of interventions that contribute to defining the field, where Beck’s Cognitive Behavioral Therapy (CBT) and Kabat Zinn’s Mindfulness based Stress Reduction (MBSR) is chosen as representatives. I focus especially on their potential, pitfalls and possible ways of future development. Effect is also an issue, but far from the main focus. It is investigated mainly through reviews of meta analyses only with the purpose of answering why and how the field has become known as especially effect full.
Stress is the object of analysis of invention and is as such analysed. It is investigated in regards to etiology, prevalence, symptoms (incl. co-morbidity), diagnosis and pathogenesis etc. Predominant and defining theories of stress are investigated, and the field is summed up by a definition and my making of a new stress model, that can be used in interventions for e.g. psychoeducation and/or measure of stress levels.
The field of cognitive behavioral intervention is investigated in regards to the general historical development, prominent persons and paradigm shifts, and specifically for the chosen theories, CBT and MBSR, I investigate the proposed defining hypotheses and underlying mechanisms through a decomposition of the theoretical foundations. The relevance of the respective theories is discussed in regards to stress, and the general accomplishments, promises and pitfalls.
Finally, I argue that it might be beneficial to look at cognitive behavioral intervention from a moderate eclectic point of view, when it comes to integrating the promises of the change and accept processes of e.g. cognitive thinking, emotion regulation and body awareness in the cognitive behavioral paradigm. A possible way (not necessarily ‘The Way’) is exemplified at the component level thought the Acceptance Commitment Therapy (ACT) approach. The future remains open, but I have some general suggestions for future research.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
intervention.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
2014-03-28
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:59527:2
 Type: Speciale
Alternativ titel: En teoretisk analyse der, med udgangspunkt i Becks CBT og Kabat Zinns MBSR, undersøger det kognitivt adfærdsterapeutiske perspektivs særlige interventionsformer og -potentiale i forhold til stress
Alternativ titel: Cognitive Behavioral Intervention in relation to Stress
Alternativ titel: A theoretical analysis founded in Beck's CBT and Kabat Zinns MRSR, which investigates specific intervention mechanisms and - potentials
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2014-01-19
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: Del 1: Emne, inspirationsgrundlag og rammesætning 1
1.1 Indledning 1
1.2 Problemformulering 2
1.3 Specialets struktur . 2
1.4 Metode og teoretisk fundament . 2
1.5 Afgrænsning . 3
Del 2: Stress . 4
2.1 Karakteristika og prævalens 4
2.2 Fysiologi og generelt symptombillede . 6
2.3 Akut og langvarig stress – en vigtig sondring 6
2.4 Fysiologiske og biokemiske reaktioner ved langvarige stress påvirkninger 7
2.5 Symptompatologi 8
2.6 Co-morbiditet 9
2.6.1 Psykiske sygdomme (primært depression og angst) 9
2.7.2 Fysiske sygdomme 10
2.8 Diagnostisering og kategorisering . 11
2.9 Individuel sårbarhed og beskyttende faktorer 12
2.10 Teoretiske stress forståelser 13
2.10.1 Generelt om stress forståelser . 13
2.10.2 Selye – General Adaptation Syndrome (GAS) . 13
2.10.3 Lazarus – vurdering og mestring – en transaktionel og coping orienteret tilgang. 15
2.10.4 Antonovsky - Salutogenese, helbred og mestring – coping på et højere abstraktionsniveau . 18
2.10.5 Opsummering og refleksion . 22
2.11 Stress processen 24
2.12 Definition og min model for stress forståelse . 25
2.13 Sammenfatning . 30
Del 3: Kognitiv intervention og dennes relevans i forhold til stresshåndtering 32
3.1 Historisk udvikling og inspirationsgrundlag . 32
3.1.1 Første bølge – fokus på adfærd 33
3.1.2 Anden bølge – fokus på tænkning 33
3.1.3 Tredje bølge – fokus på opmærksomhed og emotioner 35
3.2 Kognitiv adfærdsterapi (CBT). 35
3.2.1 Karakteristika og interventionsprincipper 36
3.2.2 Den kognitive model . 37
3.3.3 Tænkningens bagvedliggende mekanismer . 38
3.3.4 Tænkningens niveauer . 39
3.3.5 Sygdomsopfattelse . 43
3.3.6 Interventionsredskaber 44
3.3.7 Interventionsprocessen 50
3.3.8 CBT’s stress forståelse 51
3.3.9 Diskussion af CBT’s kritikpunkter, teoretiske relevans og særlige opmærksomheder ift. stress 53
3.4 Mindfulness baseret terapi (MBSR). 56
3.4.1 Definition 57
3.4.2 Karakteristika og interventionsprincipper 58
3.4.3 Sygdomsforståelse 59
3.4.4 Interventionsredskaber 59
3.4.5 MBSR Forløbet 62
3.4.6 Forsøg på teoretisk modellering . 62
3.4.7 Antagne interventionsmekanismer 68
3.4.8 MBSR’s stress forståelse . 70
3.4.9 Diskussion af MBRS’s kritikpunkter, teoretiske relevans og særlige opmærksomheder ift. stress 72
Del 4 Diskussion, konklusion og perspektivering 77
4.1 Diskussion 77
4.1 1 Stress teoriernes betydning for den kognitive stress intervention 77
4.1.2 Sammenlignende analyse (CBT og MBSR) 78
4.1.3 ACT – et eksempel på en nyere mindfulness baseret eklektisk tilgang 82
4.2 Konklusion . 84
4.3 Perspektivering 87
Litteraturliste . 89
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde