de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Strategisk analyse og værdiansættelse af D/S TORM
Item is

Ophav

 Ophav:
Cesko, Almedin1, Forfatter
Sørensen, Ole2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Økonomisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7014              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Regnskabsanalyse og værdiansættelse
 Abstract: Globalization has increased international trade and the shipping industry. However, it has also made the industry vulnerable to financial crises. The impact of the global financial crisis has been declining freight rates, low utilization rates, high debt and half-empty ships on the high seas. Many companies have withdrawn several ships out of circulation as a result of lack of demand, and put them on the anchor indefinitely. The financial crisis has also greatly impacted D/S TORM.
TORM can be characterized as a cyclical company, which meaning that the earnings are highly dependent on developments in the world's economy. The company has gone from being the largest product tanker company in the world with a market share of approx. 30 per cent in the 1990s to a company which was threatened on the existence in 2012.
The purpose of this master thesis is to determine the intrinsic value per share in TORM as of November 15th, 2013. The result of the analysis is an estimated target price on USD 0.12 (DKK 0.67) using the ReOI and the DCF approach. However, according to the listed price at NASDAQ OMX Copenhagen A/S, the price per share was USD 0.29 (DKK 1.59) on November 15, 2013.
This estimated value indicates a downside by approx. 60 pct. in accordance to the current price as of November 15th, 2013. Nevertheless, the result from the consensus analysis supports the recommendation of a share sale in TORM. Consensus analysis indicates an average price of USD 0.07 (DKK 0.39). Using the Ohlsons formula, it has been showed that the implied market assumptions are too high.
According to the cyclical business, this thesis includes a scenario analysis with two cases. The Best Case estimated at a price of 0.56 USD (DKK 3.12) and the Worst Case of USD 0.01 (DKK 0.06). The valuation of the target price and the scenario analysis are dependent on a number of key parameters and assumptions that have a significant impact on the valuation outcome and conclusion. For this reason, this paper carried out a sensitivity analysis of key parameters to test the robustness of the estimate. The sensitivity analysis shows that the target price is extremely sensitive to small changes in WACC, charter hire, freight rates or the growth rate in the terminal period.
However, it is not recommended to short the share in accordance to the low trade volatility.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
DS(1).pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
2014-03-28
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:59523:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: Strategic Analysis and Valuation of D/S TORM
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2013-12-20
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning . 4
1.1 Problemformulering 5
1.2 Metode . 5
1.2.1 Metode til Fase 1: Analyse af selskabet samt den strategiske analyse 6
1.2.2 Metode til Fase 2: Regnskabsanalyse 7
1.2.3 Metode til Fase 3: Budgettering 7
1.2.4 Metode til Fase 4: Værdiansættelse . 8
1.3 Afgrænsning 8
1.4 Kildekritik 9
2. Præsentation af D/S TORM 10
3. Udbud og efterspørgsel på tank- og tørlastmarkedet . 12
4. Strategisk analyse 14
4.1 PEST-analyse 14
4.1.1 Politiske forhold 14
4.1.1.1 National lovgivning 14
4.1.1.1.1 Tonnageskatteloven . 14
4.1.1.1.2 Lov om DIS . 15
4.1.1.3 International lovgivning 16
4.1.2 Økonomiske forhold 17
4.1.2.1 Udvikling i BNP, inflation samt global handel med fysiske varer . 17
4.1.2.2 Udvikling i olie, kul, jern og råstålforbrug . 19
4.1.3 Sociokulturelle forhold 22
4.1.4 Teknologiske og miljømæssige forhold . 23
4.1.5 Konklusion på PEST analyse 24
4.2 Porters Five Forces 25
4.2.1 Rivalisering mellem eksisterende virksomheder i branchen . 25
4.2.2 Potentielle indtrængere 26
4.2.3 Truslen fra substituerende produkter . 27
4.2.4 Leverandørernes forhandlingsstyrke . 28
4.2.5 Købernes forhandlingsstyrke . 31
4.2.5.1 Udvikling i fragtrater 32
4.2.6 Konklusion på Porters Five Forces 33
4.3 SWOT analyse . 34
4.4 Konkurrentanalyse . 36
5. Regnskabsanalyse 38
5.1 Reformulering af regnskaber . 38
5.1.1 Reformulering af egenkapitalopgørelsen . 38
5.1.2 Reformulering af balancen 40
5.1.3 Reformulering af resultatopgørelsen . 43
5.2 Rentabilitetsanalyse . 45
5.2.1 Niveau 1: ROCE 46
5.2.2 Niveau 2: Dekomponering af RNOA 47
5.2.3 Niveau 3: Dekomponering af PM og ATO 48
5.3 Risikoanalyse . 50
6. Budgettering . 52
6.1 Udvikling i flådeoversigten i budgetperioden . 52
6.2 Havneomkostninger, bunker og kommissioner . 53
6.3 Afledte finansielle instrumenter vedr. fragt og bunkerolie 54
6.4 Timecharterækvivalent indtjening (Bruttoresultat) . 54
6.5 Nettoomsætning . 57
6.6 Charterhyre 57
6.7 Driftsomkostninger 58
6.8 Resultat ved salg af skibe 59
6.9 Administrationsomkostninger . 59
6.10 Andre driftsindtægter . 59
6.11 Resultatandele i fælles kontrollerede virksomheder 59
6.12 Tab ved værdiforringelse af fælles kontrollerede virksomheder . 60
6.13 Tab ved værdiforringelse af materielle og immaterielle aktiver 60
6.14 Afskrivninger . 60
6.15 Skat 60
6.16 Budgettering af driftsaktiviteten samt finansieringsaktiviteten . 61
6.16.1 Driftsaktiver . 61
6.16.2 Operationelle leasingkontrakter . 61
6.16.3 Øvrige regnskabsposter i balancen 61
7. Bestemmelse af WACC 63
7.1 Kapitalstruktur . 63
7.2 Egenkapitalomkostning . 63
7.2.1 Den risikofrie rente 64
7.2.2 Markedsrisikopræmie 64
7.2.3 Estimering af Beta . 65
7.2.4 Bestemmelse af egenkapitalomkostningen 66
7.3 Fremmedkapitalomkostning 66
7.4 Estimering af WACC. 66
8. Værdiansættelse . 67
9. Analytikeranbefalinger (konsensus) . 68
10. Scenarieanalyse 68
10.1 Best Case . 69
10.2 Worst Case . 69
11. Følsomhedsanalyse 69
12. Ohlsons formel . 71
13. Relativ værdiansættelse . 72
14. Konklusion 74
15. Litteratur . 77
16. Appendiks . 81
17. Ordliste 100
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde