de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Det fysisk aktive barn
Item is

Ophav

 Ophav:
Andersen, Cecilie Theresa1, Forfatter
Balle, Christoffer1, Forfatter
Gundelach, Peter2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Sociologisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7013              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Fysisk aktivitet, børn, etnicitet, etnisk oprindelse, idræt
 Abstract: Many studies have been conducted into the relationship between physical activity and children from ethnic minority backgrounds. In a Danish context, physical activity is often equated to organised sport which is not an accurate portrayal of reality. To equate physical activity and organised sports is not an accurate measurement of how physically active children are in an average week or month. Moreover, organised sports tend to unintentionally exclude children of ethnic minorities for cultural- or economic reasons.
There is a vast amount of research indicating that boys are more physically active than their female counterparts. However, research that considers the relationship between physical activity and children from an ethnic minority background, especially girls, is very limited. Therefore the aim of this study is to examine the relationship between children from an ethnic background and physical activity, in the broad definition of the concept. Furthermore, this study will investigate the importance of gender in children’s physical activity.
To investigate this subject, statistical quantitative analysis has been employed, using data from Københavnerbarometer 2012 and Idræt i Udsatte boligområder 2011 (IUB). Comparable characteristics concerning the relationship between children’s physical activity, ethnic backgrounds and gender have been extracted from these data sets. Our primary focus in this analysis has been to investigate the broad concept of children’s physical activity. This entails avoiding overlooking the impacts of physical activity outside of organised sport. Activities such as active transportation, leisure time, self-organised activities and physical education also contribute towards the level of physical activity a child participates in and are often overlooked.
Our findings show different relationships between ethnicity and physical activity. In the analysis of data from the Københavnerbarometer data set, we find no significant correlation between the two. However, results from the IUB data set indicate that ethnicity has a negative influence on a child’s participation in physical activity. Furthermore the results highlight a discrepancy between the involvement levels of ethnic minority male in physical activity compared to their female counterparts.
Across our three different analyzes the results point out a significant relation between gender and physical activity which stresses that boys are more physical active than girls. Also, we find that age has a negative impact on physical activity. The results show that children from 9th grade and above are significantly less physically active than children who are younger than them. At last we find a strong significant positive relation between children with physical active parents and children who are physical activity.
We terminate this investigation with a discussion of our findings with present research, our interpretation of the findings, a methodical discussion and implications for practice. After our conclusion, we propose recommendations for prospective associated research within this subject area.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Speciale(40).pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 3MB
Copyright dato:
2014-03-28
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:59490:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: En kvantitativ sociologisk undersøgelse af fysisk aktivitet, etnisk oprindelse og køn
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2014-03-03
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: 1. ABSTRACT (Cecilie, Christoffer) 7
2. INDLEDNING (Cecilie, Christoffer) 9
2.1 Problemstilling (Cecilie, Christoffer) 10
2.2 Begrebsafklaring (Christoffer) 11
2.2.1 Fysisk aktivitet, motion, idræt og sport 11
2.2.2 Etniske minoriteter 13
3. DISPOSITION FOR UNDERSØGELSEN (Christoffer) 15
4. FORSKNINGSFRONTEN (Cecilie, Christoffer) 16
4.1 Fysisk aktivitet og etniske minoriteter (Cecilie) 16
4.2 Køn (Cecilie) 17
4.3 Metode og måling (Christoffer) 17
4.4 Fysisk aktivitet i praksis (Christoffer) 18
4.5 Undersøgelsens bidrag (Christoffer) 19
5. METODE (Cecilie, Christoffer) 20
5.1 Videnskabsteori 20
5.1.1 Kritisk realisme (Cecilie) 20
5.1.2 Videnskabsteori i praksis (Christoffer) 21
5.2 Setting (Cecilie) 22
5.2.1 Idrætsforeninger, velfærdssamfund og fysisk aktivitet 23
5.3 Design (Christoffer) 26
5.4 Måling (Cecilie) 27
5.4.1 Om børn og surveys 27
5.5 Data (Christoffer) 28
5.5.1 Om Københavnerbarometer 29
5.5.2 Om Idræt i socialt udsatte områder 29
5.6 Sampling, bortfald, studiepopulation (Christoffer) 30
5.7 Etiske overvejelser (Christoffer) 31
6. HYPOTESEDANNELSE (Cecilie, Christoffer) 33
6.1 Etnisk oprindelse og fysisk aktivitet (Cecilie) 33
6.2 Køn og fysisk aktivitet (Christoffer) 35
6.3 Køn, etnisk oprindelse og fysisk aktivitet (Cecilie) 37
6.4 Alder og fysisk aktivitet (Cecilie) 38
6.5 Motionskapital og fysisk aktivitet (Christoffer) 39
6.5.1 Introduktion af motionskapital 40
6.5.2 Motionskapital i et bredere sundhedssociologisk perspektiv 41
6.6 Kontrolhypoteser (Cecilie) 42
6.6.1 Skolen som rum for fysisk aktivitet 42
6.6.2 Forældres beskæftigelsessituation og fysisk aktivitet 43
6.6.3 Foreningsdeltagelse og fysisk aktivitet 43
6.6.4 Ensomhed og fysisk aktivitet 43
6.7 Opsamling på teoretiske hypoteser (Cecilie) 44
6.7.1 Primærhypoteser 44
6.7.2 Kontrolhypoteser 44
7. OPERATIONALISERING AF VARIABLE (Cecilie og Christoffer) 46
7.1 Om valg af afhængige variable (Christoffer) 46
7.1.1 Københavnerbarometer 46
7.1.2 Idræt i Udsatte Boligområder (IUB) 48
7.1.3 Oversigt over afhængige variable 50
7.3 Om valg af uafhængige variable: Københavnerbarometer (Cecilie) 51
7.3.1 Etnisk oprindelse 51
7.3.2 Køn 53
7.3.3 Alder 53
7.3.4 Foreningsdeltagelse 54
7.4 Uafhængige variable: IUB (Cecilie) 54
7.4.1 Etnisk oprindelse 54
7.4.2 Køn 55
7.4.3 Alder 56
7.4.4 Forældres motionsvaner 56
7.4.5 Forældres beskæftigelsessituation 57
7.4.6 Ensomhed 57
7.5 Opsamling (Christoffer) 57
8. VARIABELPRÆSENTATION (Cecilie) 60
9. NON-PARAMETRISK ANALYSE (Cecilie og Christoffer) 62
9.1 Multikollinaritet (Cecilie) 62
9.2 Analyse: Københavnerbarometer (Cecilie) 63
9.2.1 Etnisk oprindelse og fysisk aktivitet 64
9.2.2 Køn og fysisk aktivitet 65
9.2.3 Køn*etnisk oprindelse og fysisk aktivitet 66
9.2.4 Klassetrin og fysisk aktivitet 68
9.3 Analyse: IUB (Christoffer) 69
9.3.1 Etnisk oprindelse og fysisk aktivitet 70
9.3.2 Køn og fysisk aktivitet 71
9.3.3 Køn*etnisk oprindelse og fysisk aktivitet 72
9.3.4 Klassetrin og fysisk aktivitet 74
9.3.5 Forældres motionsvaner og fysisk aktivitet 75
10. OVERGANG TIL REGRESSIONSANALYSE (Cecilie og Christoffer) 76
10.1 Valg af statistisk model (Christoffer) 76
10.2 Modelsøgning (Christoffer) 77
10.2.1 Startmodel: Københavnerbarometer 78
10.2.2 Startmodeller: Idræt i udsatte boligområder 78
10.3 Modelsøgning (Cecilie) 79
10.3.1 Københavnerbarometer 79
10.3.2 IUB 80
10.4 Modeltolkning (Christoffer og Cecilie) 81
10.4.1 Københavnerbarometer (Cecilie) 82
10.4.2 IUB (a) (Christoffer) 84
10.4.3 IUB (b) (Christoffer) 87
10.5 Den gode model (Christoffer) 90
11. RESULTATER (Cecilie og Christoffer) 91
11.1 Opsamling modeltolkning (Christoffer) 92
11.1.1 Københavnerbarometer 92
11.1.2 Idræt i Udsatte Boligområder 92
11.2 Resultatpræsentation: Københavnerbarometer (Cecilie) 94
11.2.1 Delkonklusion 97
11.3 Resultatpræsentation: IUB, model (a) (Christoffer) 98
11.3.1 Delkonklusion 99
10.4 Resultatpræsentation: IUB model (b) (Cecilie) 101
11.4.1 Delkonklusion 102
12. DISKUSSION AF RESULTATER (Cecilie og Christoffer) 104
12.1 Etniske minoriteter og fysisk aktivitet (Christoffer) 104
12.1.1 Forskelle mellem undersøgelsens egne resultater 105
12.1.2 Etnisk oprindelse og anden forskning 106
12.1.3 Forskelle mellem etniske minoriteter? 107
12.2 Køn, etniske minoriteter og fysisk aktivitet (Cecilie) 107
12.2.1 Fysisk aktivitet: en udfordring for etniske minoritetspiger 108
12.2.2 Køns betydning i forhold til forskellige fysiske aktiviteter 110
12.2.3 Opsamling 111
12.3 Alder (Cecilie) 112
12.4 Motionskapital: et Bourdieusk perspektiv (Christoffer) 113
12.4.1 Social ulighed i sundhed 114
13. DISKUSSION AF DEN ANVENDTE METODE (Cecilie og Christoffer) 115
13.1 Design (Christoffer) 115
13.2 Bias (Cecilie) 117
13.2.1 Selektionsbias 117
13.2.2 Informationsbias 118
13.2.3 Københavnerbarometeret 120
13.2.4 IUB 121
13.3 Umålt confounding (Christoffer) 123
14. IMPLIKATIONER TIL PRAKSIS (Cecilie og Christoffer) 124
14.1 Fysisk aktivitet skolen (Cecilie) 124
14.1.2 Skolen: et godt sted at bevæge sig 125
14.1.1 Folkeskolereformen anno 2013 127
14.2 Case: Get2sport (Christoffer) 128
15. KONKLUSION (Cecilie og Christoffer) 131
16. PERSPEKTIV TIL VIDERE FORSKNING (Cecilie og Christoffer) 133
LITTERATURLISTE (Cecilie og CHristoffer) 134
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde