de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Overgeneraliseret selvbiografisk hukommelse ved depression
Item is

Ophav

 Ophav:
Villadsen, Nanna1, Forfatter
Bork Mathiesen, Birgit2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Psykologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7012              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: depression, overgeneraliseret selvbiografisk hukommelse
 Abstract: The aim of this thesis is to explore the phenomenon of overgeneral autobiographical memory (OAM) and its association with clinical depression. OAM is defined as the tendency to recall less specific memories and/or more categoric memories when asked to produce specific personal memories. The phenomenon is thought to have clinical relevance because of its association with different mental disorders, with clinical depression being the most strongly associated.

While OAM is primarily studied within a cognitive psychological framework, this thesis argues that it is meaningful to consider it in other perspectives as well. Especially approaches focusing on emotions (e.g. psychoanalysis and psychodynamic theories) and on the interface between normality and pathology (e.g. developmental psychopathology) is thought to have the potential to enrich the study of OAM.

Three cognitive mechanisms which are often held responsible for OAM are presented. This thesis argues that these mechanisms alone are not able to explain the etiology of OAM. Instead it is proposed that the development of OAM is better understood within a developmental psychopathological framework where both risk and protective factors as well as the interaction between these factors are accounted for.

The association between OAM and depression is explored by discussing the results of selected longitudinal studies. The limited number of these studies makes it difficult to answer the question of whether OAM is best described as a symptom or cause of depression, but there is growing evidence that it might be understood as a risk factor for depression, at least in the presence of other factors (e.g. severe stress).

Prevention and treatment options in relation to OAM are discussed. Three types of cognitive intervention aimed at lowering OAM are presented. It is argued that the evidence for the effects of these interventions with respect to treatment of depression is doubtful. There seems to be more potential in using the knowledge about OAM with respect to prevention of both recurrent depression and development of depression in a high risk sample. It is also highlighted that there might be an important, but yet unknown, link between OAM and depression which is better understood in terms of emotions rather than cognition. Therefore, this thesis concludes that viewing OAM in a broader perspective than the cognitive might be beneficial in more than one way.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Nanna.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
2014-02-07
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
Navn:
Bilag(8).pdf (Bilag)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 72KB
Copyright dato:
2014-02-07
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:59394:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: En teoretisk undersøgelse af forebyggelses- og behandlingspotentialet ved overgeneraliseret selvbiografisk hukommelse
Alternativ titel: Overgeneral autobiographical memory in depression
Alternativ titel: A theoretical study of the preventive and therapeutic potential of overgeneral autobiographical memory
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2013-08-15
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING 7
1.1 Motivation 7
1.2 Introduktion til OSH 8
1.3 Den allestedsnærværende depression . 9
1.4 Problemformulering . 11
1.5 Afgrænsning . 11
1.6 Definition og begrebsafklaring 11
1.7 Specialets opbygning . 12
2. SPECIALETS TEORETISKE FUNDAMENT . 14
2.1 Specialets teoretiske hovedperspektiver 14
2.2 Hermeneutik og positivisme 15
2.2.1 Psykoanalysens særegne videnskabelighed 16
2.2.2 Det kognitive paradigmes empiriske overlegenhed 17
2.2.3 Et spørgsmål om inkommensurabilitet . 18
2.3 Opsamling 19
3. DEN KLINISKE DEPRESSION 20
3.1 Diagnostiske kriterier . 20
3.1.1 DSM-IV og ICD-10: Kategoriale og fænomenologiske diagnosesystemer 22
3.2 Teorier om depression 23
3.2.1 Freuds melankolibegreb 23
3.2.2 Becks kognitive triade . 24
3.2.3 En nuancering af teoriernes fokus på kognition over for emotion 26
3.3 Kognitive forringelser ved depression . 27
3.4 Neuropsykologiske fund 28
3.5 Diatese-stress-modellen . 29
3.6 Opsamling 30
4. SELVBIOGRAFISK HUKOMMELSE . 32
4.1 En indføring i den selvbiografiske hukommelse 32
4.1.1 Selvbiografisk hukommelse som en del af et større hukommelsessystem . 33
4.1.2 Et nærbillede af den selvbiografiske hukommelse 34
4.1.3 Conways selvhukommelsessystem . 34
4.1.4 Et hierarki af erindringer: Fra generelle livsperioder til specifikke begivenheder . 38
4.1.5 Søgen efter erindringer 38
4.2 Det neurale grundlag for selvbiografisk hukommelse . 39
4.3 Infantil amnesi og den selvbiografiske hukommelses oprindelse 41
4.3.1 Det kognitive selv . 41
4.3.2 Udvikling af sprog 42
4.3.3 Fortrængningen sætter ind. 42
4.4 Selvbiografisk hukommelses betydning for det psykiske velbefindende 42
4.4.1 Identitet og selvfølelse 43
4.4.2 Problemløsning og forestillingsevne . 43
4.4.3 Social interaktion 44
4.5 Et psykodynamisk perspektiv: Det sammenhængende narrativ. 44
4.6 Opsamling 45
5. METODE OG METODOLOGISKE REFLEKSIONER 47
5.1 ”Opdagelsen” af OSH 47
5.2 Autobiographical Memory Test . 49
5.2.1 Reliabilitet . 50
5.2.2 Validitet . 52
5.3 Opsamling 54
6. ANALYSE AF OSH . 56
6.1 CaR-FA-X-modellen 56
6.1.1 Mnemonisk fastlåsning og rumination 56
6.1.2 Funktionel undgåelse 57
6.1.3 Nedsat eksekutiv kapacitet 58
6.2 Mekanismernes indvirkning på kognition og adfærd. 58
6.3 OSH – et fænomen på grænsen mellem normalitet og patologi 59
6.4 Opsamling 61
7. ANALYSE AF EVIDENS FOR OSH VED DEPRESSION . 62
7.1 Søgning af evidens . 62
7.2 Empiriske fund vedrørende OSH ved depression 63
7.2.1 Svagheder ved evidensgrundlaget . 64
7.3 Udvalgte longitudinelle studier 66
7.3.1 OSH som prædiktor for depression hos piger . 66
7.3.2 OSH som prædiktor for depression i højrisikopopulation 67
7.3.3 OSH og emotionelle overgreb som interagerende prædiktorer for depression . 68
7.3.4 Svagheder ved de longitudinelle studier . 69
7.4 Opsamling 69
8. DISKUSSION AF ÆTIOLOGIEN BAG OSH . 71
8.1 CaR-FA-X-modellens utilstrækkelighed . 71
8.2 OSH i en udviklingspsykopatologisk kontekst 72
8.2.1 Makrosystemet: Kulturelle praksisser og værdier. 73
8.2.2 Eksosystemet: Et endnu ukendt felt 73
8.2.3 Mikrosystemet: Mor-barn-erindring, tilknytning og kommunikation 74
8.2.4 Et udviklingspsykopatologisk studie af mor-barn-kommunikation 75
8.3 Opsamling 76
9. DISKUSSION AF FOREBYGGELSES- OG BEHANDLINGSPOTENTIALET 77
9.1 Evidensbaseret behandling af depression. 78
9.2 Forsøg med intervention rettet mod OSH 78
9.2.1 Mindfulness . 78
9.2.2 Træning af hukommelsesspecificiteten . 79
9.2.3 Ekspressiv skriveterapi 80
9.2.4 Begrænsninger ved forsøgene . 81
9.3 In vivo studie af selvbiografisk hukommelsesspecificitet under terapi . 83
9.4 Kritisk refleksion over udbredelsen af kognitiv terapi . 85
9.5 Vurdering af forebyggelses- og behandlingspotentialet ved OSH . 86
9.6 Opsamling 88
10. KONKLUSION 90
11. PERSPEKTIVERING . 93
REFERENCER 95
BILAGSOVERSIGT . 107
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde