de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Rejsen Til Vælgerens Indre
Item is

Ophav

 Ophav:
Mørch, Vinnie1, Forfatter
Thisted Dinesen, Peter, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Personlighedstræk femfaktormodellen vælgervolatilitet
 Abstract: Journey to the Interior of the Voter
- A study of the relationship between personality traits and voter volatility

Explaining voter volatility has been a challenge to the field of political science since the 1970s. However individual psychological differences founded in biology and social environment have until now remained a black box in the study of voter volatility. In this thesis the Five Factor Model of personality traits, also known as The Big Five, is applied to the study of voter volatility. In particular volatility of voters swinging between political blocs offering different government alternatives.

It is argued that especially three of the five major trait dimensions are likely to affect voter volatility between political blocs; conscientiousness, agreeableness and openness to new experience: It is argued that conscientiousness inhibits voter volatility due to a general preference for habitual, status quo conservative behaviour, and due to rigidity and dogmatism of thought leading to defence motivated information processing, leaving out information not consistent with already formed attitudes. It is argued that agreeableness promotes voter volatility due to agreeable individuals being more impression motivated when creating attitudes, forming and changing opinions consistent with their surroundings. And furthermore, due to agreeable individuals tending to have a more positive cognition, leading them to evaluate political opponents more positively. The dimension openness to new experience is also expected to produce volatile voter behaviour due to a preference for new and cognitively engaging experiences, making these individuals more prone to change voter behaviour. And furthermore, due to less dogmatic thought patterns, making these individuals less defence motivated when processing information and forming political attitudes.

The relationships between voter volatility and the five major personality dimensions are analysed using binomial logistic regression. Consistent with the theoretical expectations, a negative relation between conscientiousness and voter volatility and a positive relation between agreeableness is discovered. A significant relation between openness to new experience and voter volatility is however not detected. The relationships between voter volatility and the remaining two major trait dimensions; extraversion and emotional stability are also tested, however no significant relationship between the two dimensions and voter volatility appear.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
SPECIALET(6).pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
2014-01-24
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:59320:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: - En undersøgelse af personlighedstræks betydning for vælgervolatilitet
Alternativ titel: Journey to the Interior of the Voter
Alternativ titel: - A study of the relationship between personality traits and voter volatility
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2013-09-29
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: Forord 3
Abstract . 4
Liste over figurer 7
Liste over tabeller 8
1. Introduktion - Den personlige vælger 9
1.1 Behov for nye tilgange i forhold til vælgervolatilitet 10
1.2 Tidligere forskning angående vælgeradfærd og personlighed 11
1.3 Rationalitetsbegrebet i vælgerteorien . 12
1.4 Problemformulering 13
1.4.1 Afgrænsning af problemfeltet 13
1.5 Argumentets opbygning 15
2. Personlighed og vælgervolatilitet i et teoretisk perspektiv 17
2.1 Definition og konceptualisering af personlighed . 17
2.1.1 Definition af personlighed . 17
2.1.2 Konceptualisering af personlighed; femfaktormodellen 18
2.1.3 Det biologiske fundament for femfaktormodellen . 19
2.1.4 Beskrivelse af de fem træk . 21
2.2 Sammenhængen mellem personlighedstræk og vælgervolatilitet 24
2.2.1 Definition og teoretisk udgangspunkt for blokvolatilitet . 24
2.2.1.1 Definition af blokvolatilitet 24
2.2.1.2 Teoretisk udgangspunkt for blokvolatilitet . 24
2.2.2 Personlighedstrækkenes påvirkning af vælgervolatilitet . 26
2.2.2.1 Venlighed og blokvolatilitet . 27
2.2.2.2 Samvittighedsfuldhed og blokvolatilitet . 30
2.2.2.3 Åbenhed overfor nye oplevelser og blokvolatilitet . 32
2.2.2.4 Følelsesmæssig stabilitet og blokvolatilitet 33
2.2.2.5 Ekstraversion og blokvolatilitet 34
2.2.2.6 Indirekte effekter af personlighed på blokvolatilitet 36
2.3 Sammenfatning - Den fulde hovedmodel 46
3. Data og metodeafsnit 48
3.1 Forskningsstrategi og forskningsdesign . 48
3.2 Dataindsamling og repræsentativitet . 48
3.3 Operationalisering 49
3.3.1 Operationalisering af personlighedstrækkene 49
3.3.1.1 Svarstile og sociale attraktivitetseffekter samt logaritmisk transformation 50
3.3.1.2 De fem personlighedstræk og indekskonstruktion . 52
3.3.1.3. Aldersinteraktion 55
3.3.2 Operationalisering af vælgervolatilitet . 56
3.3.2.1 Valgårsinteraktion 56
3.3.2.2 Blokvolatilitet og validitet . 57
3.3.3 Operationalisering af de øvrige variable. 58
3.4 Statistisk databehandling . 58
4. Empirisk analyse af forholdet mellem personlighed og blokvolatilitet. 60
4.1 Hovedmodel 1 - Personlighed og blokvolatilitet 60
4.1.1 Suppressor effekt 62
4.1.2 Kontrol for multikollinearitet 63
4.1.3 Kontrol for interaktion 63
4.2 Personlighedstrækkenes påvirkninger af vælgerteoriens forklaringsvariable . 64
4.2.1 Personlighed og uddannelse 64
4.2.2 Personlighed og politisk viden 66
4.2.3 Personlighed og styrken af partiidentifikation. 69
4.2.4 Personlighed og ideologisk holdningsekstremitet . 71
4.3 Den fulde hovedmodel - Personlighed og blokvolatilitet 72
4.3.1 Effektestimater - Sandsynligheder for volatil vælgeradfærd . 77
5. Konklusion og perspektiver . 79
5.1 Personlighedens påvirkninger af vælgervolatilitet . 79
5.2 Portræt af en marginalvælger . 83
5.3 Perspektiver for demokratiopfattelsen i en rationalitets optik . 84
5.4 De biologiske aspekters perspektiver for videre forskning indenfor vælgerteorien 86
5.5 Afrundende . 88
Litteraturliste 89
Appendiks A: Faktoranalyse 94
Appendiks B: Operationalisering af de øvrige variable 98
Uddannelse. 98
Politisk viden 99
Ideologisk holdningsekstremitet . 102
Partiidentifikation. . 103
Alder og køn . 104
Variablenes måleniveauer . 104
Appendiks C: Sammenhæng mellem alder og køn og personlighedstrækkene 106
Appendiks D: Kontrol for multikollinearitet i hovedmodellen . 108
Appendiks E: Kontrol for interaktion 110
Appendiks F: Beregning af sandsynligheder . 112
Liste over figurer
Figur 1. Kausalitetstragt side 25
Figur 2. Kausal overbliksmodel side 27
Figur 3. Forventet kausalmodel – Personlighedstrækkene side 36
Figur 4. Forventet kausalmodel – Uddannelse side 38
Figur 5. Forventet kausalmodel – Politisk Viden side 40
Figur 6. Forventet kausalmodel – Partiidentifikation side 42
Figur 7. Forventet kausalmodel – Ideologisk holdningsekstremitet side 44
Figur 8. Forventet kausalmodel – Alder og Køn side 45
Figur 9. Forventet kausalmodel – Den fulde hovedmodel side 46
Figur 10. Suppressor effekt side 63
Figur 11. Ændring i forudsagte sandsynligheder side 77
Figur 12. Egenværdier – Faktoranalyse af personlighedstrækkene side 94
Figur 13. Egenværdier – Faktoranalyse af politisk viden side 100
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde