de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Eklektisk funderet psykoterapi
Item is

Ophav

 Ophav:
Reiter, Sofie1, Forfatter
Lees, Andrea1, Forfatter
Sonne-Ragans, Vanessa2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Psykologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7012              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Eklektisk psykoterapi
 Abstract: This thesis examines psychotherapy on an eclectic basis as a form of psychotherapy with the ability to accommodate the complexity and variability of the post-modern client. The thesis is conducted as a meta-theoretical and critical study on how the psychologist can select and compile parts of different psychotherapeutic approaches in order to emphasize the psychologist's work as an academic discipline.

Different approaches for the psychologist to work with psychotherapy on an eclectic basis are clarified by focusing on an integration-continuum consisting of two poles: an eclectic approach and an integrating approach. Three types of eclectic psychotherapy are clarified: 1) Forankret Eklektisk Psykoterapi, 2) Nyteoretisk Eklektisk Psykoterapi and 3) Multiorienteret Eklektisk Psykoterapi.

It is examined how the three types of eclectic psychotherapy can be implemented in practice on a scientifically basis. This is done by analyzing the theoretical coherence of the three types of eclectic psychotherapy with a scientific approach as detailed by the Danish Psychological Association. The Danish Psychological Association constitutes a key position in relation to the assessment of psychotherapy in Denmark. In addition Kuhn's concept of incommensurability is discussed. The purpose of the analysis is to provide the psychologist with a theoretical and conceptual framework, based on the philosophy of science. The framework assists understanding of the eclectic practice approach from both an explicit and reflective background. It is concluded that the psychologist must possess certain theoretical skills, which enables the psychologist to analyze meta-assumptions used to simultaneously define and expand the understanding of the client.

Furthermore the productive power of the psychologist is examined on the basis of Michel Foucault's concept of power. The analysis deals with the way general assumptions are embedded in the three types of eclectic psychotherapy. The purpose is to clarify for the psychologist the implications of an eclectic practice approach. On this basis the psychologist can commit the eclectic practice while being fully aware of its power and implications. It is concluded that it is possible for the psychologist to produce extended and new possibilities of objectification for the client, which can facilitate new ways of acting and defining ones identity. Furthermore, it is concluded that the three types of eclectic psychotherapy is based on norms of optimization and neoliberalism. Therefore the psychologist must be aware of the moral foundation of the practice.

Based on the meta-theoretical findings, this thesis concludes that psychotherapy on an eclectic basis is a paradoxic psychotherapy, which can be interpretated as a never-ending movement that creates simultaneously open and closed entities. Meta skills are established for the psychologist to reflect on in order to assist eclectic practice commitment with focus on theoretical coherence and the psychologist's productive power.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Speciale,(4).pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
2014-01-24
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:59299:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: En metateoretisk og kritisk undersøgelse af hvordan der eklektisk kan udvælges og sammenstilles psykoterapeutiske teknikker, metoder og teorier på en psykologfaglig måde
Alternativ titel: Psychotherapy on an eclectic basis
Alternativ titel: A meta-theoretical and critical study of how the academic psychologist can select and compile different psychotherapeutic techniques, methods and theories on an eclectic basis
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2013-10-08
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: Abstract (fælles) 4
Indledning (fælles) 5
Motivation (fælles) .6
Problemformulering (fælles) .8
Specialets dele (fælles)8
Specialets opbygning (fælles)13
Kapitel I – Indføring.14
Indledningsvis begrebsafklaring af eklekticisme (fælles).15
Eklekticisme vs. integrationisme (fælles)15
Eklektisk psykoterapi som en tilgang (fælles).17
Specialets metateoretiske afsæt (fælles) .17
Ontologisk kompleksitet (fælles).17
Teoretisk erkendelsesinteresse og anvendelsesorienteret perspektiv (fælles) .18
Specialets udgangspunkt i det postmoderne samfund (fælles) 20
Metode (fælles) .21
Gennemgående analysevinkel (fælles) 21
Analysestrategi til undersøgelse af videnskabsteoretisk sammenhængskraft (fælles) 21
Analysestrategi til undersøgelse af psykologens skabende magt (fælles) .23
Specialets eklektiske metodesammenstilling (fælles) .24
Afgrænsning (fælles) 27
Kapitel II – Eklektisk funderet psykoterapi: tre typer .28
Begrebsafklaring og metateoretisk analyse (SR) 29
Historisk oprids af bevæggrunde for eklektisk psykoterapi (AL).29
Opstilling af tre typer af eklektisk psykoterapi (AL) .30
Slife’s tre typer af eklektisk psykoterapi (SR).30
Specialets tre typer af eklektisk psykoterapi (AL)33
Redegørelse for centreret, decentreret og multipelt subjektsyn (SR) 34
Forankret Eklektisk Psykoterapi og Nyteoretisk Eklektisk Psykoterapi (AL) 34
Multiorienteret Eklektisk Psykoterapi (SR).38
Opsummering – metateoretiske antagelser i specialets tre typer (fælles).41
Kapitel III – Videnskabsteoretisk sammenhængskraft.42
Hvorfor undersøge videnskabelighed? (AL) .43
Hvordan undersøge videnskabelighed? (SR) 43
Dansk Psykolog Forenings kriterier for videnskabelighed (SR) .44
Videnskabsteoretiske begreber (AL) .45
Analyse og diskussion 46
Det grundvidenskabelige niveau (AL)46
Tre sandhedskriterier (SR).46
Kriteriet om det progressive forskningsprogram (SR) 56
Opsummering – samtidig afgrænsning og udvidelse (AL)59
Niveauet for anvendt videnskab (SR).60
Kriteriet om sammenhæng mellem de to niveauer (AL) .60
Kriteriet om sammenhæng mellem intervention og udbytte (AL) 71
Opsummering – samtidig inkommensurabilitet og kompatibilitet (SR)72
Kapitel IV – Psykologens skabende magt.74
Eklektisk funderet psykoterapi i et magtperspektiv (AL)75
Redegørelse .76
Foucaults magtbegreb – skabelsen af subjekter (SR) 76
Kapitlets opbygning (AL)78
Analyse og diskussion 78
Objektiveringsformer (AL) .78
Undersøgelsesmetoder, kategoriseringer og selvobjektivering (SR).80
Analysefund (AL) 85
Muligheder, begrænsninger og opmærksomhedspunkter (SR) .86
Opsummering – flere, udvidede og nye subjektiveringsmuligheder (AL) 93
Pastoralmagt (AL)94
Pastoralmagt – sig sandheden om dig selv (AL) .94
Biopolitisk normdispositiv – alt det raske kunne gøres sundere (SR).100
Analysefund (SR) 105
Muligheder, begrænsninger og opmærksomhedspunkter (AL).106
Opsummering – udfordring af selvfølgeligheder (SR) 115
Kapitel V – Opsamlende diskussion117
Åbne og lukkede helheder – et samlet klinisk blik (AL).118
Psykologen lukker på den ene side helheden (SR) 118
Psykologen åbner på den anden side helheden (SR) .119
Psykologen lukker og åbner helheden på samme tid (SR) 119
Genstandsfeltet i de tre typer af eklektisk psykoterapi (AL) .120
Fra teori til praksis (SR) 120
Forvaltning af åbne og lukkede helheder (AL) .121
Trin 1 – Afgrænsning og eksplicitering af selvfølgeligheder (SR) .121
Trin 2 – Opstilling af alternative selvfølgeligheder (SR) 124
Trin 3 – Udvælgelse af teknikker, metoder og teorier (AL)125
Trin 4 – Intervention (AL) .128
Trin 5 – Revurdering (SR) .129
Det samlede kliniske blik i eklektisk psykoterapi (AL) 130
Eklektisk psykoterapis anvendelighed i forhold til den postmoderne klient (SR) 132
Den eklektisk arbejdende psykologs metakompetencer (fælles).132
Konklusion (fælles) .135
Perspektivering (fælles)138
Litteraturliste 140
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde