de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Meningsmålinger og kommunalvalg i Danmark
Item is

Ophav

 Ophav:
Boye Larsen, Peter1, Forfatter
Bhatti, Yosef2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Statskundskab, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7003              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: meningsmåling kommunalvalg kommuner regressionsanalyse
 Abstract: This thesis is about opinion polls at Danish local elections. I am investigating opinion polls from the election in November 2009. Under this subject I am investigating the quality of the opinion polls, both polls made on a national and on a local level. It is also analysed which factors can contribute to explaining the precision of an opinion poll in a certain municipality. The purpose is to give an overview of the quality of opinion polls at Danish local election and to see what conditions can affect the precision of an opinion poll. The precision of opinion polls is a key concept in the thesis. It is therefore explored which measure for precision of opinion polls is the best to use in a Danish context. The data used consists of collected opinion polls from the period leading to the election in 2009. These data are treated statistically, both descriptively and through regression analysis. After working with this data in the thesis, it can be conclued that the precision of nationwide polls at the local elections is poorer than the precision of opinion polls at national elections for the parliament. The precision of the local polls carried out is even lower than the nationwide polls at local elections. Three factors contribute to explain the precision of a local opinion poll: If the sample size is raised, the precision of the poll is improved. The precision is worsened the more higher the population in the municipality in question. The same is the case if the mayor position is changing between parties at the election. The city Hillerød is used as a case to underline and show some of the particular points about performing a local opinion poll.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Specialeopgave.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 12MB
Copyright dato:
2014-01-18
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:59293:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: Kommunalvalget 2009
Alternativ titel: Opinion polls and local elections in Denmark
Alternativ titel: The local elections 2009
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: English - eng
 Datoer: 2013-11-21
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: Liste over tabeller og figurer 4
English Summary 5
Sammendrag 6
1. Indledning 7
1.1 Emnevalg 7
1.2 Problemstilling 8
1.3 Opbygning af speciale 8
2. Teori 11
2.1 Meningsmålingers udarbejdelse 11
Meningsmålinger i Danmark 12
2.2 Hvordan vurderes meningsmålinger? 14
Nye metoder 15
2.3 Hypoteser 21
Landsplan 21
Kommunalt plan 24
Kommunale faktorer 25
2.4 Delkonklusion 27
3. Metode 29
Indsamling af målinger 29
Statistisk analyse 30
3.1 Konstruktion af variable 31
4. Meningsmålinger på landsplan 34
4.1 Generel introduktion til kommunalvalget 2009 34
4.2 Kortlægning af foretagne meningsmålinger 35
4.3 Kommunalvalg vs. Folketingsvalg 40
Side 2 af 96
4.4 Delkonklusion 42
5. De lokale målinger 43
5.1 Målinger i de enkelte kommuner 43
Kommentarer til fordeling 48
5.2 Delkonklusion 50
6. Forklaring af lokal præcision 51
6.1 Den statistiske model 51
Vurdering og transformering af variable 52
6.2 Modeller 53
Model 1.1 54
Model 1.2 56
Model 2.1 57
Model 2.2 60
Sammenligning af 1.2 og 2.2 61
Model 3.1 63
Model 3.2 65
6.2 Delkonklusion 66
7. Case: Hillerød Kommune 68
8. Konklusion 71
8.1 Perspektiver 72
9. Bibliografi 73
10. Bilag 76
Spss-syntax 76
Lokale meningsmålinger 79
Side 3 af 96
Liste over tabeller og figurer
Tabel 1: Fejlprocent, målinger på landsplan 15
Tabel 2: Odds for S og V 17
Tabel 3: Varians 18
Tabel 4: Odds alle partier 19
Tabel 5: Chi2 alle partier 20
Tabel 6: Resultater 2005 og 2009 35
Tabel 7: Oversigt over målinger 36
Tabel 8: Fejlprocenter for alle målinger 37
Tabel 9: Chi2-test af alle målinger 38
Tabel 10: Odds for alle partier 39
Tabel 11: Folketingsvalget 2007 40
Tabel 12: Målinger fra den 24/10 42
Tabel 13: De lokale målinger 44
Tabel 14: Antal målinger pr. institut 46
Tabel 15: Omregning fra mandater 48
Figur 1: Fordeling af fejlprocent ved målingen 49
Figur 2: Antal indbyggere i kommunen 52
Figur 3: Antal indbyggere i kommunen transformeret 53
Tabel 16: Model 1.1 55
Tabel 17: Model 1.2 56
Tabel 18: Oversigt model 2.1 58
Tabel 19: Model 2.1 59
Tabel 20: Oversigt model 2.2 60
Tabel 21: Model 2.2 61
Tabel 22: Oversigt over model 3.1 63
Tabel 23: Model 3.1 64
Tabel 24: Oversigt model 3.2 65
Tabel 25: Model 3.2 65
Tabel 25: Prognoser Hillerød Kommune 68
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde