de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Selvfølelse og mental helse
Item is

Ophav

 Ophav:
Hasund, Ida Kristine1, Forfatter
Nielsen, Jan2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Psykologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7012              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Self-esteem, mental health, cyclical psychodynamic model, syklisk dynamisk modell, selvfølelse, mental helse
 Abstract: This thesis examines the relation between self-esteem and mental health, and also how self-esteem can be strengthened in therapy by using a cyclical psychodynamic model. The first part of this thesis will be searching into the nature and functioning of self-esteem from a developmental perspective. It will focus on factors influencing the development of self-esteem, and particularly discuss how the attachment between the caretaker and the child influence the later social and interpersonal functioning of the individual. This thesis will also examine the mechanisms and processes that are typical for low and high self-esteem people, as well as the personal and social consequences that self-esteem is thought to cause. Together this will give us a good basis for a discussion of the connection between self-esteem and mental health. Empirical studies indicate that high self-esteem people experience greater life-satisfaction, are happier and more positive, experience less depression, and function better interpersonally than people with low self-esteem. However, some researchers question the importance of self-esteem, and even claim that high self- esteem causes narcissistic and violent behavior. The thesis suggests that this controversy might be due to a unidimensional perspective of self-esteem, that only considers its level. It is argued that high self-esteem people is a heterogeneous group, and that it is necessary to consider other components as well. In line with this it is shown that the stability of self-esteem is one factor that moderates the relation between high self-esteem and positive outcomes. The last part of this thesis will focus on treatment of self-esteem. Empirical validated interventions will be explained, and it will be shown how the integrative cyclical psychodynamic model can be used as a framework in clinical work with self-esteem. This model has a special focus on helping the patients to break the vicious interpersonal circles they are thought to be a part of.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
SPECIALE(27).pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 625KB
Copyright dato:
2014-01-10
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:59252:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: En undersøkelse av hvilken betydning selvfølelsen har for individers mentale helse, samt hvordan det kan arbeides med selvfølelsen i terapi. - med særlig vekt på en syklisk dynamisk forståelsesramme
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Norwegian Bokmål - nob
 Datoer: 2013-09-23
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: 1. Innledning 5
1.1 Min motivasjon 5
1.2 Introduksjon 6
1.3 Problemstilling og fokus 8
1.4 Metode: litteraturstudie 9
1.5 Teoretisk tilnærming 10
1.6 Oppgavens struktur 11
2. Definisjoner av selvfølelsen - et historisk blikk 13
2.1. William James 13
2.2. Den sosiale læringstradisjonen 15
2.3. Humanistisk psykologi 16
2.4. Selvfølelsen som et dynamisk begrep 17
2.5. Hvordan forholde seg til de ulike definisjonene? 18
3. Måling av selvfølelsen: Metodiske betraktninger 20
3.1. Måleinstrumenter og et dynamisk syn på selvfølelsen 23
4. Selvfølelsens grunnlag 25
4.1. Genetiske faktorer 25
4.2. Sosial påvirkning 26
4.3. Tilknytning 28
4.3.1 Tilknytning i voksen alder 29
4.3.2. Tilknytning og selvfølelse 31
4.3.3. Selvfølelsens stabilitet og tilknytningsstil 33
4.3.4. Tilknytning, selvfølelse og interpersonlig fungering 34
4.4. Involverte mekanismer 36
4.4.1. Attribusjon 36
4.4.2. Selvoppfyllende profeti 38
4.4.3. Selvbekreftelsesteorien 39
4.4.4. Sosiometerteorien 40
4.5. Er det håp om forandring? 41
5. Selvfølelsens konsekvenser 42
5.1. Selvfølelse og subjektive indikatorer på velvære 45
5.2. Er det kun positivt med høy selvfølelse? 45
5.2.1 En dynamisk forklaring på selvfølelsens mørke side 46
5.2.2. Ustabil selvfølelse og narsississme 47
5.3 Selvfølelse og psykiske lidelser 48
5.3.1. Selvfølelse og depresjon 51
6. Diskusjon: Hvilken sammenheng er det mellom selvfølelse og mental helse? 52
6.1 Eksisterer optimal ubetinget selvfølelse? 54
6.2. Er selvfølelsen et universalt fenomen? 57
7. Behandling av selvfølelsen: Teoretiske og empiriske perspektiver 60
7.1. Kompetanse og ferdigheter 61
7.2. Allianse, bevissthet, aksept og positive tilbakemeldinger 62
7.3. Tanke- og attribusjonsmønster 64
7.4 En syklisk psykodynamisk modell 65
7.4.1 eksempel 1 67
7.4.2. Mål med terapien 67
7.5. Intervensjoner 68
7.5.1 Terapeutisk relasjon og aksept 68
7.5.2. Korrigerende emosjonelle erfaringer 69
7.5.3. Eksponering og atferdsorienterte teknikker 70
7.5.3.1. Selvsikkerhetstrening 71
7.5.4 Kommunikasjon og intrapsykisk fokus 72
7.6. Empirisk støtte 74
8. Konklusjon og veien videre 76
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde