de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Den tyske forfatningsdomstol: Skinnelægger, lokofører eller passager i EU’s integrationsspor?
Item is

Ophav

 Ophav:
Grander, Stine Grabow1, Forfatter
Adler-Nissen, Rebecca2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Statskundskab, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7003              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: National forfatningsdomstol, Bundesverfassungsgericht, traktat-afgørelse, Lissabon-dom, Maastricht-dom, EU-integration, retliggørelse
 Abstract: The objective of this thesis is to answer the question, to which extent does the German Constitutional Court affect the European political and judicial integration through a conceptualisation of normative concepts in judgements regarding the German Basic Law’s compatibility with the European Treaties. The claim is that the Court is an active and central actor in the European political system and it has an extensive influence on the integration process. The main subject is to present an untried theoretical framework based on two existing institutional theories, regarding the constitutional courts’ place in the European system and a theory which can explain, how the court exercise its influence through the passing of judgements. The new element to the theoretical approach is the idea of ‘’determination of concepts’.

In the thesis it is the claim that the German Constitutional Court can play a potentially important role in the integration process. Not only in relation to the ratification of the EU treaties in Germany which is essential for the transmission of the EU integration, but the Court seems to have an even more significant role in relation to the construction of the European key concepts. In the longer term these concepts become part of the EU’s primary law which defines and shapes the political and judicial integration in the future. The Court’s role as conceptual designer seems far more important than what has previously been presented in the field of EU integration theory.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Endelig(3).pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 735KB
Copyright dato:
2014-01-04
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:59239:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: En analyse af den juridiske tilblivelse af EU’s politiske begrebsverden.
Alternativ titel: The German Constitutional Court: Track layer, driver or passenger in the EU’s integration process?
Alternativ titel: An analysis of the legal inheritance behind EU's political conceptualisation.
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2013-08-13
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: ABSTRACT 5
FORKORTELSER 6
OVERSIGT OVER FIGURER OG TABELLER 7
KAPITEL I INDLEDNING 8
1.2 Operationalisering af problemformuleringen 11
1. 3 Specialets opbygning 12
KAPITEL II DEN METODISKE RAMME 14
2.1 Valg af case og valg af domme 15
2.1.1 Valg af domme .17
2.2 Undersøgelsesstrategi og casestudiet som metode 18
2.2.1 Undersøgelsestilgangen og anvendelsen af teoretiske forventninger .19
2.2.2 Elementer fra det komparative studie og kontekstorienterede tilgang 19
2.2.3 Specialets undersøgelsesdesignet 20
2.4 Metodiske overvejelser 21
2.5 Empirivalg- og indsamling 22
2.5.1 Officielle dokumenter 22
2.5.2 Interviews 23
2.5.3 Sekundær litteratur og andet kildemateriale 24
2.6 Sammenfatning 24
KAPITEL III DEN TEORETISKE RAMME 25
3.1 Gennemgang af litteraturen .26
3.2 Specialets teoretiske ramme 29
3.2.1 Anvendelsen af Alters og Stone Sweets teori 29
3.2.2 Alter: Den nationale forfatningsdomstols accept af EU-rettens forrang 31
3.2.3 Sweet: En forfatningsdomstols mulighed for retliggørelse 32
3.2.4 Begrebsfastlæggelse, institutionel forankring og tilpasning 34
3.2.5 Begrebsfastlæggelse til institutionel tilpasning gentages ved en ny traktat-dom 36
3.3 Sammenfatning 37
KAPITEL IV REDEGØRELSE 39
4.1 Bundesverfassungsgericht er den tyske Forfatnings vogter 40
4.2 Maastricht- og Lissabondommen 41
4.2.1 Maastricht-dommen .41
4.2.2 Lissabon-dommen 41
KAPITEL V ANALYSE 43
ANALYSE I 44
5.1 Grungesetz skaber BvG’s forståelsesramme 44
5.2 BvG skal vælge mellem suverænitetsafgivelse og borgernes inddragelse 46
5. 3 Sammenfatning .49
ANALYSE II 52
5.1 Overførelsen af begreber til EU-niveau 52
5.2 Det nationale parlaments og Europa-Parlamentets rolle i EU .55
5.3 Sammenfatning 59
ANALYSE DEL III 61
5.1BvG bekræfter sin forståelsesramme fra Maastricht-dommen .61
5.2 Forskellige begrebsfastlæggelser mellem BvG og EU 65
5.2.1 BvG fastlægger statens kompetence kontra EU’s i sin Lissabon-dom 65
5.2.2 Europa-Parlamentet folkets repræsentant eller en supplementær aktør? 68
5.3 Sammenfatning 70
KAPITEL VI DISKUSSION 71
6.1 De demokratiske artikler i GG er en begrænsning for EU 72
6.2 EU som føderal stat begrænses af BvG’s demokratibegreb 73
6.3 Den tyske regering kan anvende BvG’s domme strategisk .74
6.4 Kan EU fortsætte sin hidtidige integrationsproces? 75
6.5 Sammenfatning 77
KAPITEL VII REFLEKSION OVER TEORI, METODE OG EMPIRI 79
7.1 Kan de teoretiske forventninger bekræftes? 80
7.2 Valg af case 82
KAPITEL VIII KONKLUSION & PERSPEKTIVERING 84
8.1 Specialets konklusion 85
8.2 Fremadrettede analyseområder 87
LITTERATURLISTE 88
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde