de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Nye indtryk for en universel teori
Item is

Ophav

 Ophav:
Gaarden, David1, Forfatter
Jensen, Henrik2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Statskundskab, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7003              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Magtens Sociologi Nicaragua
 Abstract: The theory Sociology of Power is aiming to be a universal theory, explaining the power-structure that makes some people govern other people, and explain how this power-structure can change by the behavior of the actors, and the roles of the actors change according to the structure.
This masters thesis is making a test on the Catalan theory Sociology of Power, putting the theory in conditions in which it have never been in before, thereby testing the universality-claim of the theory. By deducing various explanatory hypothesis from the theory, the theory is challenged by intents of falsification, using the method of Karl Popper. The hypothesis is tested upon the empirical case of Nicaragua, analyzing the hypothesis one by one relative to the political situations of Nicaragua in the last 43 years.

The thesis at last finds, that various parts of the theory can not be called scientific by the standards of Karl Popper, because of weak definitions and closed circle-proofs. Other parts of the theory is falsified and can therefor not be considered universal statements, while a third category of 3 out of eleven hypothesis, cannot be falsified, and therefore still have a possibility of being universal. The theory therefor needs to go through some kind of change to be able to be called universal, or must alternatively loose its aim of being universal and focus on the middle eastern context of which it arose.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Speciale(26).pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 619KB
Copyright dato:
2014-01-03
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:59235:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: En test af teorien Magtens Sociologi, med brug af Nicaragua som case
Alternativ titel: New impressions for a universal theory
Alternativ titel: A test of the theory Sociology of Power, using Nicaragua as case
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2013-12-02
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning: Magtens Sociologi – en universel teori?.7
2. Casevalg og empiri: Nicaragua9
2.1 Tidsmæssig afgrænsning9
2.2 Nicaragua i det 20. og 21. århundrede, kort fortalt9
2.3 Kilder til empirien10
3. Opgavens teori: Magtens Sociologi13
3.1 Kort opridsning af teorien 'Magtens Sociologi'.13
3.2 Teoriens oprindelse14
3.3 Teoriens hidtidige brug17
3.3.1 Izquierdo:.17
3.3.2 Lampridi Kemou19
3.3.3 Farrés20
3.3.4 Andre20
3.4 En teori om hierarkiske strukturer.21
3.5 Aktør-struktur begrebet: 21
3.5.1 Hvem er aktører?21
3.5.2 Samfundets magtstruktur.22
3.6 Magten.25
3.6.1 Magt som menneskelige relationer26
3.6.2 Magtens ressourcer26
3.6.3 Befolkningens ressourcer.30
3.7 Cirkulære magtrelationer.31
3.7.1 Det systemiske spil.31
3.7.2 De cirkulære relationer.31
3.7.3 Eliterne.32
3.8 Lineære relationer34
3.8.1 Befolkningen34
3.8.2 Lineære relationer - Befolkningen som aktør .34
3.8.3 Typer af lineære relationer.36
3.9 Demokratibegrebet.37
3.10 Magtens Sociologi i specialet38
4. Metode og videnskabsteori: Karl Popper.39
4.1 Poppers videnskabsteori39
4.1.1 Falsifikation.39
4.2 Poppers afgrænsningskriterium: falsificerbarhed40
4.3 Specialets fremgangsmåde.41
5. Hypoteseudledningen:43
6. De ufalsificerbare hypoteser.45
6.1 Cirkelbeviser45
6.1.1 Hypoteserne 1 og 2:.45
6.1.2 De revolutionære forandringer - Hypotese 3 og 4.47
6.1.3 Hypoteserne 3 og 4's cirkelbevis48
6.2 Et uklart begreb – hypotese 549
6.2.1 Uddybning af påstanden:.49
6.2.2 Påstandens uklare begreb:50
7. De falsificerbare hypoteser.51
7.1 Hypotese 6.51
7.1.1 Uddybning af påstanden.51
7.1.2 Opstilling af undersøgelsesdesign51
7.1.3 Primære eliter i slutningen af 1980'erne54
7.1.4 Konklusion på hypotese 658
7.1.5 Teoretiske kritikpunkter.59
7.2 Hypotese 7.60
7.2.1 Uddybning af påstanden.60
7.2.2 Opstilling af undersøgelsesdesign60
7.2.3 Sandinistiske primære eliter i slutningen af 1970'erne61
7.2.4 Eliternes autoritære niveau i slutningen af 1970'erne63
7.2.5 Eliternes autoritære niveau i slutningen af 1980'erne64
7.2.6 Konklusion på hypotesen.65
7.3 Hypotese 8.66
7.3.1 Uddybelse af påstand.66
7.3.2 Undersøgelsesdesign67
7.3.3 Demokratisering af magten over rentier-staten68
7.3.4 De primære eliter omkring 199068
7.3.5 De primære eliter omkring 199470
7.3.6 Konklussion på hypotese 871
7.4 Hypotese 9.71
7.4.1 Uddybelse af påstand.71
7.4.2 Undersøgelsesdesign72
7.4.3 Befolkningens pres i tiden op til 1990.72
7.4.4 Befolkningens pres i tiden op til 1994.73
7.4.5 Konklusion på hypotese 974
7.5 Hypotese 10.74
7.5.1 Uddybelse af påstand.74
7.5.2 Undersøgelsesdesign75
7.5.3 De demokratiske situationer i slutningen af 70'erne og 80'erne og starten af 90'erne.75
7.5.4 Fordelingen af magtressourcer i slutningen af 1970'erne76
7.5.5 Fordelingen af magtressourcer i slutningen af 1980'erne78
7.5.6 Fordelingen af magtressourcer i begyndelsen af 1990'erne.79
7.5.7 Konklusion på hypotese 1080
7.6 Påstand 1181
7.6.1 Uddybelse af påstand.81
7.6.2 Undersøgelsesdesign81
7.6.3 Perioder med og uden konsensus om legitimitet82
7.6.4 Konklussion på hypotese 11.82
8. Resultater af hypoteserne.84
8.1 Ufalsificerbare hypoteser.84
8.2 Hypoteser som kan afvises84
8.3 Ikke afviste hypoteser85
9. Konklusion: En teori som behøver revision.87
Litteraturliste90
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde