de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Kommunal frivillighed - udvikling eller afvikling af de frivilliges rolle i velfærdssamfundet?
Item is

Ophav

 Ophav:
Mott, Astrid Vejby Krarup1, Forfatter
Pejs Jensen, Maja1, Forfatter
Jensen, Henrik 2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Statskundskab, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7003              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Kommunal frivillighed, sociale velfærdsydelser, New Public Management, New Public Governance, Holbæk Kommune, Horsens Kommune
 Abstract: Volunteering has always been a large part of the Danish culture, and voluntary associations have throughout history cooperated with the public sector in order to develop welfare services. In recent years, the municipalities have started to recruit and organise their own volunteers. This phenomenon is known as 'municipal volunteering'. Against this backdrop, this thesis seeks to investigate why and how local authorities are involving these volunteers in the provision of welfare services, as well as what challenges the authorities may face in regard to this new way of engaging volunteers.
The empirical data, which has been the base of the analysis, consists of two case studies of Holbæk and Horsens municipality, respectively. Through interviews with informants on five different organisational levels in the municipalities, we have been able to establish that the reason for engaging the municipal volunteers is founded in a vision of adding innovation and cohesion to the welfare services delivered by the municipal through inclusive interaction with the volunteers. At the same time, the way in which the volunteers have been involved at the practical level of local institutions, has in many ways been done solely on the terms of the local authorities and not the volunteers. Also, a great amount of control over the volunteers has been exerted. Therefore, a discrepancy between the aim and the practice of the involvement of the volunteers has been demonstrated.
Moreover, the thesis investigates the insight of six people of the Danish political arena, who possess a great amount of experience with the interrelation between the voluntary and public sector. As a result of these investigations, this thesis locates three challenges, which the municipalities face: legislation, political pressure from unions defending their members’ interests, as well as a latent fear of the dark spotlight of the media.
These challenges, which are part of creating the discrepancy between aim and practice in the municipalities' involvement of the volunteers, has the effect that the special characteristics of volunteerism are not able to unfold, hence obstructing the realisation of the innovation which the local authorities strive for. The thesis has thus shown that the particular role of the volunteers possibly can potentially be slowly be phased out of the development of the Danish welfare system if the municipalities do not find a way to overcome the challenges and let the volunteers unfold themselves.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Kommunal(2).pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
2013-11-08
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:59090:3
 Type: Speciale
Alternativ titel: En undersøgelse af kommunernes inddragelse af kommunale frivillige i tilvejebringelsen af sociale velfærdsydelser
Alternativ titel: Municipal volunteering - developing or phasing out the role of volunteers in the welfare state?
Alternativ titel: A study of the municipalities' involvement of volunteers in the provision of welfare services
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2013-08-30
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: KAPITEL 1: INDLEDNING – FRIVILLIGHEDEN PÅ NYE VEJE 1
1.1 SPECIALETS TILGANG TIL BESVARELSEN AF PROBLEMSTILLINGEN 2
1.2 VALGET AF EN STYRINGSTEORETISK RAMME 4
1.3 AFGRÆNSNING AF SPECIALETS UNDERSØGELSESFELT 6
1.4 BEGREBSAFKLARING 9
1.5 OPBYGNINGEN AF SPECIALET 12
KAPITEL 2: SAMFUNDSUDVIKLINGEN PÅ DET FRIVILLIGE OMRÅDE 14
2.1 FRIVILLIGHEDENS BETYDNING FOR UDVIKLINGEN AF VELFÆRDSSAMFUNDET 14
2.1.1 KORTLÆGNING AF DANSKERNES FRIVILLIGE ENGAGEMENT 16
2.2 DEN POLITISKE BEGEJSTRING FOR FRIVILLIGHED 17
2.2.1 DEN LANDSPOLITISKE INTERESSE 18
2.2.2 DEN KOMMUNALPOLITISKE INTERESSE 20
2.3 LITTERATURREVIEW OVER DEN KOMMUNALE FRIVILLIGHED 20
2.4 INTERESSEN FOR FRIVILLIGHED I DANMARK 23
KAPITEL 3: SPECIALETS TEORETISKE RAMME 24
3.1 IDEALTYPER SOM TEORETISK ANALYSEFORM 24
3.2 NEW PUBLIC MANAGEMENT: EN RESULTATORIENTERET STYRINGSTEORI 26
3.2.1 PUBLIC CHOICE TEORI 28
3.2.2 PRINCIPAL-AGENT TEORI 29
3.2.3 TRANSAKTIONSOMKOSTNINGSTEORI 32
3.2.4 LEDELSESTEORI 33
3.2.5 KONSTRUKTION AF IDEALTYPEN FOR NPM 34
3.3 NEW PUBLIC GOVERNANCE: EN PROCESORIENTERET STYRINGSTEORI 36
3.3.1 SAMPRODUKTION 37
3.3.2 METASTYRING I NETVÆRKSSAMARBEJDE 40
3.3.3 KONSTRUKTION AF IDEALTYPEN FOR NPG 42
3.4 DE TO IDEALTYPER FOR NPM OG NPG SOM MODSÆTNINGER 44
KAPITEL 4: SPECIALETS METODISKE UDGANGSPUNKT 45
4.1 CASESTUDIE SOM ANALYSENS UNDERSØGELSESDESIGN 45
4.1.1 UDVÆLGELSE AF CASEKOMMUNER 46
4.1.2 UDVÆLGELSE AF INFORMANTER TIL ANALYSEN 51
4.2 INDSAMLING OG BEARBEJDELSE AF EMPIRI 57
4.2.1 INTERVIEWS 57
4.2.2 KODNING OG VÆGTNING 58
4.3 OPERATIONALISERING AF DEN TEORETISKE RAMME 59
KAPITEL 5: ANALYSE AF DEN KOMMUNALE FRIVILLIGHEDS FORMÅL OG PRAKSIS 63
KAPITEL 6: HOLBÆK - FRA TABERKOMMUNE TIL VINDERKOMMUNE 66
6.1 MÅL: MERE FRIVILLIGHED 66
6.1.1 DE FRIVILLIGE SOM EN NØDVENDIGHED 67
6.1.2 LAD DET FRIVILLIGE BLOMSTRE 68
6.2 MÅLOPFYLDELSESSTRATEGI: FORSØGET PÅ EN PROGRESSIV STRATEGI 70
6.2.1 FRIVILLIGHEDSEKSPERIMENTARIET 70
6.3 OPGAVEDEFINITION: LUKKEDE FÆLLESSKABER 72
6.3.1 DE FRIVILLIGE MANGLER I LIGNINGEN 72
6.3.2 HOUSTON, WE HAVE A PROBLEM 75
6.4 OPGAVEVARETAGELSE: NÅR FRIVILLIGE OVERTAGER OPGAVERNE 77
6.4.1 EN NEDLAGT LANDSBY I POLEN 77
6.4.2 FRIVILLIGE SOM FLØDESKUM ELLER FUNDAMENT 78
6.5 STYRING & LEDELSE: OMFAVNELSEN AF FRIVILLIGHEDEN 82
6.5.1 KONTRAKTER SOM KONTROLREDSKAB 82
6.5.2 DEN KOORDINERENDE OG KONTROLLERENDE KOORDINATOR 85
6.6 OPSAMLING PÅ ANALYSEN AF HOLBÆK KOMMUNE 88
KAPITEL 7: HORSENS - KOMMUNEN SOM GERNE VIL LØFTE I FLOK 90
7.1 MÅL: UDVIKLING AF FRIVILLIGHEDEN 90
7.1.1 NÅR FRIVILLIGE SKABER INNOVATION 91
7.1.2 DE 1000 FRIVILLIGES LAND 93
7.2 MÅLOPFYLDELSESSTRATEGI: DEN TVETYDIGE STRATEGISKE TILGANG 94
7.2.1 NETVÆRK I SUND BY 95
7.2.2 EN ÅBEN MÅLSÆTNING 96
7.3 OPGAVEDEFINITION: DEN VANSKELIGE BALANCEKUNST 98
7.3.1 DEFINITION GENNEM DIALOG ELLER DELEGERING 98
7.3.2 SMS EN FRIVILLIG 101
7.4 OPGAVEVARETAGELSE: NÅR FRIVILLIGE VARETAGER OPGAVER ALENE OG IKKE I FLOK 103
7.4.1 IDEEN OM, AT DE FRIVILLIGE GIVER EKSTRA VÆRDI 103
7.4.2 LETTET PRES PÅ BÆNKEN I SØNDERGADE OG DEN PSYKIATRISK SKADESTUE 104
7.5 STYRING & LEDELSE: EN ZIGZAGGENDE TILGANG 106
7.5.1 ET LÆRESTYKKE FOR KOMMUNEN 107
7.5.2 MERE ELLER MINDRE KONTROL? 109
7.6 OPSAMLING PÅ ANALYSEN AF HORSENS KOMMUNE 111
KAPITEL 8: TO KOMMUNER ÉT BILLEDE 113
8.1 DIMENSIONEN FOR MÅL 113
8.2 DIMENSION FOR MÅLOPFYLDELSESSTRATEGI 113
8.3 DIMENSION FOR OPGAVEDEFINITION 114
8.4 DIMENSION FOR OPGAVEVARETAGELSE 115
8.5 DIMENSION FOR STYRING & LEDELSE 116
8.6 DE TO KOMMUNERS ANVENDTE STYRINGSLOGIKKER 116
8.6.1 DISKREPANSEN MELLEM KOMMUNERNES FORMÅL OG PRAKSIS 119
KAPITEL 9: DEN KOMMUNALE FRIVILLIGHEDS UDFORDRINGER 121
9.1 DISKUSSIONENS INDDRAGELSE AF POLITISKE AKTØRER 122
9.2 KAN DEN KOMMUNALE FRIVILLIGHED AGERE INDEN FOR LOVENS RAMMER? 124
9.3 HVOR GÅR GRÆNSEN FOR FRIVILLIGHED? 126
9.4 BREMSER FRYGTEN FOR SKANDALER FRIVILLIGHEDENS POTENTIALE? 130
9.5 ELSKER KOMMUNERNE DE FRIVILLIGE IHJEL? 131
KAPITEL 10: KONKLUSION – DEN KOMMUNALE FRIVILLIGHED PÅ VILDVEJE 137
10.1 SPECIALETS BIDRAG OG TRE HOVEDFUND 138
KAPITEL 11: PERSPEKTIVERING – RØGEN FRA SPECIALET STIGER OP 140
11.1 ER BIG SOCIETY VEJEN FREM? 140
11.2 STYRINGSTEORIERNES UDVIKLINGSPOTENTIALE 141
LITTERATURLISTE 144
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde