de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Fortællinger om at være pårørende
Item is

Ophav

 Ophav:
Grabas, Ditte-Maria1, Forfatter
Daniel, Sarah2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Psykologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7012              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: narrativ, gruppeterapi, pårørende, psykisk sårbarhed
 Abstract: The thesis examines the experience of the relatives of persons with mental vulnerability, the difficulties they experience, and how their identities are influenced by this. This is analyzed according to narrative theory. In addition the thesis examines, how the individual's self-perception and lines to action are influenced by narrative group psychotherapy, and further how the therapists and other members of the therapy group influence the change.
The thesis is based on qualitative semi structured interviews with two informants, who are both related to a parent with mental vulnerability. Both have participated in the same psychotherapy group for relatives. Furthermore a written interview with the primary therapist of the therapy group has been completed. A narrative perspective is used to examine and analyze the informants’ experiences being in the therapy group and their experiences having a father who is mental vulnerable. Furthermore the concepts “universality”, “identification”, “altruism” and “group coherence” are used to analyze the helpful factors of the therapy group.
The analysis suggests that the two informants experience multiple dilemmas and problems being relatives to fathers with mental vulnerability. First, they experience a bad conscience in relation to their fathers. Second, they experience a lack of interest in their lives from the fathers, which contribute to a feeling of being overlooked and overheard. Third, the informants are situated in a discourse about “normality” and “abnormality”. This seems to contribute to doubt about their mental constitution. Being a relative to fathers with mental vulnerability affects the identity of the informants. The thesis suggests that narrative group psychotherapy influences the narratives about being a relative to a person with mental vulnerability. New and alternative stories are being consolidated and affect the informant’s self-perception and seem to give them a new frame of action in relation to their fathers. It is argued that such change must be understood in relation to multiple factors, which are both influenced by the therapists and the other group members.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
FÆRDIGT(1).pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
2013-11-01
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:59086:2
 Type: -
Alternativ titel: En kvalitativ analyse om hvordan pårørende til psykisk sårbare oplever narrativ gruppeterapi
Alternativ titel: Stories about being a relative
Alternativ titel: A qualitative analysis about how relatives to persons with mental vulnerability experience narrative group psychotherapy
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2013-08-31
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4
1.1 Introduktion til specialets problemformulering 4
1.3 Problemfelt . 5
1.3.1 Begrebsafklaring 5
1.3.2 Eksisterende litteratur vedrørende pårørende til psykisk sårbare 6
1.3.3 Eksisterende litteratur vedrørende gruppeterapi 8
1.4 Introduktion til narrativ teori 9
1.5 Afgrænsning . 9
1.6 Specialets komposition . 10
2. Specialets undersøgelsesmetode . 11
2.1 Sammenhængen mellem specialets metodiske og teoretiske tilgang . 11
2.2 Det semistrukturerede kvalitative forskningsinterview 12
2.3 Rekruttering af informanter 12
2.4 Interviewguidens udvikling og anvendelse 13
2.5 Refleksioner vedrørende interviewprocessen . 14
2.6 Etiske overvejelser . 15
2.7 Refleksioner om mulige fejlkilder 16
2.8 Spørgsmål til primærterapeut . 17
2.9 Foreløbige refleksioner om specialets generaliserbarhed 17
3. Præsentation af narrativ teori og gruppeforløbet 19
3.1. Historisk introduktion af narrativ teori og terapi. 19
3.2 Definition af narrativ 20
3.3 Narrativ identitet. 21
3.3.2 Sprogets betydning vedrørende fortællingers effekt 21
3.4 Dominerende fortællinger og handlemuligheder . 22
3.4.1 Alternative fortællinger og handlemuligheder . 24
3.5 Narrativ terapi. 25
3.5.1 Den narrative terapeutposition . 27
3.6 Præsentation af gruppeforløbet i SIND Ungdom . 29
3.6.1 Generelt om gruppeforløb for pårørende i SIND Ungdom . 29
3.6.2 Det specifikke gruppeforløb 30
4. Introduktion til specialets analyse af empirien 32
4.1 Analysestrategi . 32
4.1.1 Analysens opbygning . 32
4.2 Narrativ meningsstrukturering . 33
4.2.1 ”Jeg har altid haft millioner af følehorn ude” – Anders 34
4.2.2 ”Min far forsvandt” – Sandra 34
5. Problemstillinger ved at være pårørende til en psykisk sårbar forælder 36
5.1 Fællestræk ved Anders og Sandras pårørendefortællinger. 36
5.1.1 Den dårlige samvittighed . 36
5.1.2 Roller og forventninger 38
5.1.3 Psykisk sårbarhed og arvelighed . 39
5.2 Forskelligheder ved Anders og Sandras identitetshistorier 41
5.2.1 Anders’ identitetshistorie som pårørende – ”Udglatterlillebroren” . 42
5.2.2 Sandras identitetshistorie som pårørende – ”Performeren” . 43
5.3 Opsamling på kapitlet . 44
6. Terapeutisk forandring i narrativ gruppeterapi 47
6.1 Intentioner om at starte i gruppeforløbet 47
6.2 Første møde i gruppen 48
6.3 Terapeutisk forandring efter gruppeforløbet 48
6.3.1 ”Pårørendediagnosen” – en identitetshistorie i gruppen 48
6.3.2 Alternative historier – andre historier om at være pårørende 50
6.4. Nye handlemuligheder i andre livssammenhænge 53
6.5 Opsummering på kapitlet . 54
7. Terapeutiske faktorer i gruppeforløbet 55
7.1 Terapeutiske faktorer i gruppeterapi – en introduktion 55
7.2 Terapeutiske faktorer i gruppeforløbet . 57
7.2.1 Opfølgende analyse vedrørende pårørendediagnosen . 57
7.2.2 Diskussion vedrørende pårørendediagnosen . 58
7.2.2 Andre terapeutiske faktorer i pårørendegruppen . 60
7.3 Analyse og diskussion vedrørende terapeuternes indflydelse på den oplevede forandring . 65
7.4 Afsluttende diskussion vedrørende gruppeforløbets teori, praksis og den oplevede forandring69
7.5 Opsamling og afrunding på kapitlet . 72
8. Afslutning på specialet 74
8.1 Perspektivering . 74
8.2 Konklusion . 75
Litteraturliste . 78
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
 Note: -
 Type: -
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde