de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  "Politik er også en elitesport"
Item is

Ophav

 Ophav:
Enstrøm, Kristian Koch1, Forfatter
Kosiara-Pedersen, Karina2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Statskundskab, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7003              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Politisk rekruttering, kendisser, kendte i politik, ungdomspolitisk aktive, ungdomspartier, SF, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti,
 Abstract: This thesis analyses the political recruitment in the Socialist People’s Party, Liberal Alliance, and the Conservative People’s Party, and the respective youth organisations of the parties. The thesis focuses in particular on political recruitment from two approaches, namely recruitment through youth organizations and recruitment of celebrities.

Theoretically, the thesis is based on Norris & Lovenduski’s (1995) approach to political recruitment and their view on political recruitment as the ratio between supply and demand for candidates. In addition, Prewitt (1970) is used to analyse members of the youth organisations, and Henneberg & Chen (2008) are used to analyse the use of celebrity candidates.

The analysis shows that through activity in a youth organization the members are exposed to stimuli, which creates a foundation, so that they in the long term can be recruited as candidate for the Folketing. Conversely, none of the three youth organizations see it as their natural task to act as food chain for their respective parent parties. Furthermore, the analysis shows that the Socialist People’s Party is keen to recruit from the youth organization. The Conservative People’s Party recruits candidates from the youth organisation to a lesser extent, while Liberal Alliance doesn’t prioritize candidates from the youth organisation at all. Finally, the analysis shows that the Socialist People’s Party doesn’t recruit celebrity candidates because of the party's organisational culture and the lack of electoral gains, while the Conservative People’s Party doesn’t recruit celebrities, as the use of celebrity candidates doesn’t fit in with their electoral segment, as well as celebrity candidates are considered short term solutions to long term challenges. Liberal Alliance’s use of celebrities is among other things due to an attempt to transfer skills from the non-political world to the political world.

The thesis concludes that the three parties are recruiting very differently. In the case of the Socialist People’s Party there is consistence between what the parent party demands, and what the youth organization supplies, but it is challenged by the youth organization's reluctance to act as a recruitment channel. The Conservative People’s Party’s recruitment is characterized by the discrepancy between the parent party demand and the youth organization supply. The recruitment of Liberal Alliance is characterized by a lack of demand for candidates from the youth organization, whereas the recruitment of celebrity candidates is characterized by an exhortation to work hard, since the celebrity candidates not only can live off their celebrity status, but also must be able to prove their worth on the political scene.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Samlet(2).pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
2013-10-25
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:57052:3
 Type: Speciale
Alternativ titel: - En komparativ analyse af SF's, Liberal Alliances og de Konservatives rekrutteringsmønstre
Alternativ titel: "Politics is an elitesport too"
Alternativ titel: - A Comparative Analysis of the Political Recruitment in the Socialist People’s Party, Liberal Alliance, and the Conservative People’s Party
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2013-08-27
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: Abstract. 2
Indholdsfortegnelse. 3
1 Indledning: Valget før valget 5
1.1 Definition og begrebsafklaring: Ungdomspolitisk aktive og kendiskandidater . 7
1.2 Afgrænsning . 7
1.3 Specialets opbygning . 8
2 Teori: Politisk rekruttering 9
2.1 Politisk rekruttering i et historisk perspektiv 9
2.2 Valg af teori: Norris & Lovenduski som overordnet teoretisk ramme 13
2.2.1 Det politiske systems kontekst . 14
2.2.2 Partikonteksten 16
2.3 Udbud og efterspørgsel: Kandidater på markedet 17
2.3.1 Efterspørgslen på kandidater . 18
2.3.1.1 Diskrimination . 18
2.3.1.2 Celebrity Political Endorsement: Brugen af kendisser i politik . 19
2.3.2 Udbuddet af kandidater . 20
2.4 Samling af teoretisk ramme 20
2.5 Arbejdsspørgsmål 22
3 Metode . 23
3.1 Case-studie 23
3.2 Case-udvælgelse 24
3.3 Empiri . 25
3.3.1 Interview og interviewguides . 26
3.3.2 Metodiske overvejelser og forbehold omkring respondenter . 27
3.3.3 Validitet og reliabilitet 28
4 Analyse 30
4.1 Arbejdsspørgsmål 1: Hvilke ligheder og forskelle er der mellem de ungdomspolitiske partiers rekrutteringsmønstre? 31
4.1.1 Aktiv i ungdomspartiet . 31
4.1.2 Ungdomspartiernes selvforståelse . 33
4.1.3 Ungdomspartiernes uddannelse 35
4.1.4 Den ideelle kandidat . 37
4.1.5 Delkonklusion – Arbejdsspørgsmål 1 39
4.2 Arbejdsspørgsmål 2: I hvilket omfang gør moderpartierne noget for at rekruttere folketingskandidater fra ungdomspartierne? . 42
4.2.1 Ungdomspartier som rekrutteringsbase 42
4.2.2 Betydningen af ungdomspolitisk aktivitet 44
4.2.3 Kandidater uden ungdomspolitisk fortid 47
4.2.4 Hvilke evner gør en god kandidat? . 49
4.2.5 Delkonklusion – Arbejdsspørgsmål 2 54
4.3 Arbejdsspørgsmål 3: Hvad er årsagen til, at politiske partier rekrutterer eller ikke rekrutterer kendisser som folketingskandidater? 56
4.3.1 Partiernes overvejelser omkring kendiskandidater 56
4.3.2 Hvilke fordele er der ved at bruge en kendiskandidat? . 60
4.3.3 Hvilke udfordringer er der ved at bruge en kendiskandidat? 62
4.3.4 Delkonklusion – Arbejdsspørgsmål 3 65
5 Diskussion . 67
5.1 Udbuddet af og efterspørgslen på ungdomspolitisk aktive 67
5.2 Udbuddet af og efterspørgslen på kendiskandidater 70
6 Konklusion 72
7 Litteraturliste 77
8 Bilag 79
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde