de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Når unge styrer unge
Item is

Ophav

 Ophav:
Koch, Katja1, Forfatter
Walther, Kristian2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Statskundskab, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7003              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Sydafrika, kriminalitetsforbyggelse, Foucault, community policing
 Abstract: In South Africa preventing crime has been a central objective for nearly more than two decades. The responsibility of the local community in this task has likewise been central through the structure of community policing, where people from the local community engage with local police in fighting crime. In the Gauteng province of South Africa a concept called ‘youth crime prevention desk’ was launched in 2010 as a sub-structure to the community policing structure. In this concept youth are encouraged to volunteer at the local police station to arrange activities together with the police to prevent crime amongst their peers. Through six weeks of fieldwork in a South African township where this specific concept was being implemented I experienced how the overall idea of community policing was perceived as self-evident while the community at the same time seemed to be highly sceptical about the police. Based on these observations I will at first examine the national history concerning crime control preceding the ‘youth crime prevention desk’ concept. Secondly, I will examine how the ‘youth crime prevention desk’ works in practice and finally I will examine how the concept is being challenged in the local setting where I did my fieldwork. The analysis will be conducted by using a number of analytical perspectives derived from Michel Foucault and related interpretations. In this thesis I suggest how crime prevention has been highly localised. I will show how the ‘youth crime prevention desk’ concept can be seen as an expression of this localisation, where youth crime is explained by reference to strictly local conditions or individual lack of knowledge about crime. Finally I will show how this ‘regime of truth’ is challenged by looking at crime and policing from the perspective of males that are not volunteering under the concept.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Speciale(9).pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 1021KB
Copyright dato:
2013-10-18
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
Navn:
FORSIDE(1).pdf (Bilag)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 3MB
Copyright dato:
2013-10-18
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
Navn:
Bilag.pdf (Bilag)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 3MB
Copyright dato:
2013-10-18
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:52991:2
 Type: Speciale
Alternativ titel: En empirisk baseret analyse af kriminalitetsforebyggelse i Sydafrika
Alternativ titel: When youth govern youth
Alternativ titel: An empirical based analysis of crime prevention in South Africa
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2013-08-01
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: ABSTRACT . 3
1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING. 4
1.1 Videnskabsteoretisk udgangspunkt og projektdesign 6
1.1.1 Præsentation af teori 6
1.1.2 Præsentation af metode . 7
1.2 Relevans og placering i den akademiske litteratur . 7
1.3 Formål og afgrænsning . 9
1.4 Fremgangsmåde . 10
2. ET FOUCAUDIANSK FRAMEWORK TIL STUDIET AF KRIMINALITETSBEKÆMPELSE I SYDAFRIKA . 11
2.1 Genealogi 11
2.1.1 At undersøge problematiseringer . 11
2.1.2 At undersøge fremstillinger af kontinuitet og brud. 12
2.1.3 Anvendelse af den genealogiske analytik . 13
2.2 Styring . 14
2.2.1 Biopolitik og normalisering . 15
2.2.2 Liberal styring 16
2.2.3 Deans governmentality-analytik . 17
2.2.4 Studiets governmentality-analytik 18
2.3 Magt . 19
2.3.1 Magtrelationer og frihedspraksisser . 20
2.3.2 Social navigation blandt multiple institutioner . 21
2.3.3 Unges syn på og navigation i forhold til magt 22
2.4 Afrunding 22
3. GENEALOGI OG FELTARBEJDE . 23
3.1 Den genealogiske tilgang 24
3.1.1 Tidsramme 24
3.1.2 Kildevalg 25
3.1.3 Den genealogiske læsestrategi . 26
3.2 Politologisk kvasi-etnografisk feltarbejde . 26
3.2.1 Det eksplorative udgangspunkt 28
3.2.2 De afsluttende semi-strukturerede interviews 28
4. KRIMINALITET OG POLICING I SYDAFRIKA GENNEM 20 ÅR 29
4.1 En ny begyndelse? 30
4.1.1 Bruddet med fortiden? 31
4.1.2 Fortsat udvikling og kontinuert forandring? . 33
4.2 Forebyggelse og retshåndhævelse i det nye Sydafrika . 35
4.2.1 Den kriminelle som en rational aktør 35
4.2.2 Den kriminelle som et produkt af historien . 37
4.2.3 Kriminalitet og socioøkonomisk udvikling . 38
4.2.4 Kriminalitetens lokalitet 38
4.2.5 Forebyggelse og kontrol; brud eller kontinuitet? 41
4.3 Krigen mod kriminalitet 42
4.3.1 Operation Crackdown . 43
4.3.2 Sektor-policing 44
4.4 Delkonklusion . 46
5. STYRING GENNEM YOUTH DESK-KONCEPTET 46
5.1 Youth desk-konceptet. 48
5.1.1 Youth desken som lyskilde . 50
5.1.2 Rationalet bag youth desken 51
5.1.3 Youth deskens skabelse af ansvarlige unge 53
5.1.4 Medlemsskabet som styringspraksis . 53
5.2 At oplyse de unge . 54
5.2.1 Oplysningsaktiviteter som lyskilde 56
5.2.2 Oplysningsaktiviteternes rationale . 57
5.2.3 Oplysningens konstruktion af uvidende unge . 58
5.2.4 Oplysning som styringspraksis 58
5.3 At samarbejde med politiet 59
5.3.1 Samarbejdet som lyskilde 60
5.3.2 Samarbejdets rationale . 61
5.3.3 Samarbejdets konstruktion af det amoralske individ 62
5.3.4 Samarbejdet som styringspraksis 63
5.4 Delkonklusion . 64
6. NÅR STYRINGEN UDFORDRES . 64
6.1 De unges konkurrerende perspektiv 65
6.1.1 De unges opfattelse af kriminalitet . 66
6.1.2 De unges opfattelse af politiet 69
6.2 En udfordring af youth deskens styringspraksisser 71
6.2.1 Et samarbejde med hvem, om hvad og hvorfor? 71
6.2.2 Et behov for oplysning? . 72
6.2.3 Hvorfor blive medlem af youth desken? 73
7. KONKLUSION 76
8. PERSPEKTIVERING 78
9. LITTERATURLISTE . 80
10. BILAG 87
10.1 Liste over skriftlige primære kilder 87
10.2 Liste over udførte semi-strukturerede interviews . 87
10.3 Interviewguide til youth desk frivillige . 88
10.4 Interviewguide til unge i lokalsamfundet 88
10.5 Interview transskriptioner . 89
10.6 Terms of references: School Safety Ambassadors project 107
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde