de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Strategisk CSR
Item is

Ophav

 Ophav:
Scheldt Nielsen, Maria1, Forfatter
Hartmann, Stig2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Økonomisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7014              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: CSR, corporate social responsibility, samfundsansvar, strategisk CSR, værdiskabelse
 Abstract: This thesis analyses the following problem: How does the shareholder theory and stakeholder theory look at corporate social responsibility as a valuable tool for companies; what does empirical evidence show about corporate social responsibility as a value creating activity; and does the case companies' approach to corporate social responsibility create shared value and a competitive advantage?

The first part of the thesis consists of a theoretical discussion and the second part consists of a case-study of two Danish pharmaceutical companies, Novo Nordisk A/S and H.Lundbeck A/S.

The hypothesis is that companies with a strategic approach towards corporate social responsibility create shared value and a competitive advantage.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Strategisk.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
2013-10-18
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:52981:2
 Type: Speciale
Alternativ titel: - en konkurrencemæssig fordel for virksomheder OG en gevinst for samfundet?
Alternativ titel: Strategic CSR
Alternativ titel: - a competitive advantage for companies AND a benefit for society?
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2013-06-11
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: Summary i
Forord v
1 Indledning 1
1.1 Problemstilling og baggrund for specialet 1
1.2 Specialets formål . 3
1.3 Problemformulering 4
1.4 Definitioner . 5
1.5 Struktur 6
1.6 Afgrænsning 7
1.6.1 Teoretisk og faglig afgrænsning 7
1.6.2 Empirisk afgrænsning 8
1.6.3 Tidsafgrænsning 9
1.7 Metode 9
1.7.1 Undersøgelsesdesign . 9
1.7.2 Data . 10
2 Teoretisk ramme for diskussionen af virksomhedens samfundsansvar 10
2.1 Diskussion af neoklassisk teori og behavioralisme . 11
2.1.1 Forklaringstype og rationalitetsbegreb 11
2.1.2 Overordnet perspektiv og analyseenhed 16
2.1.3 Fagperspektiv 16
2.1.4 Analyseniveau . 18
2.1.5 Opsummering: Rivaliserende eller komplementære teorier? 19
2.2 Diskussion af shareholder teori og stakeholder teori 20
2.2.1 Antagelser bag shareholder og stakeholder perspektivet 21
2.2.2 Milton Friedmans shareholder teori 22
2.2.3 Thomas Mulligans kritik af Friedmans paradigme . 23
2.2.4 Opsummering på shareholder og stakeholder debatten . 25
2.3 Opsamling på diskussion af teorier . 25
3 Metaanalyse af finansielle empiriske studier af CSR 26
3.1 Aktiemarkedets reaktion på virksomheders samfundsansvar . 26
3.2 CSR, corporate governance og virksomhedens finansielle præstation . 27
3.3 Diskussion af metaanalyse 29
3.4 Konklusion på metaanalysen af finansielle empiriske studier af CSR . 30
4 Porter og Kramers ”Creating Shared Value” koncept . 31
4.1 Nytænke produkter og markeder . 33
4.2 Omdefinere produktivitet i værdikæden . 34
4.3 Muliggøre udvikling af lokalt samarbejde 34
4.4 CSV i praksis 35
4.5 Samfundsansvar og konkurrencemæssige fordele 37
5 Case-virksomhederne . 38
5.1 Medicinalindustrien 38
5.2 Virksomhedsprofil: Novo Nordisk 40
5.3 Virksomhedsprofil: Lundbeck 42
6 Analyse af case-virksomhederne og deres tilgang til samfundsansvar 45
6.1 Case-virksomhedernes arbejde med samfundsansvar . 45
6.1.1 Rationale for at tage samfundsansvar 45
6.1.2 Lederskab i forhold til arbejdet med samfundsansvar . 48
6.1.3 Intern ledelse . 49
6.1.4 Indstilling til samfundsansvar 52
6.1.5 Forhold til interessenter . 53
6.1.6 Opsamling på case-virksomhedernes tilgang til samfundsansvar . 55
6.1.7 Udfordringer 56
6.2 Case-virksomhedernes værdiskabelse gennem samfundsansvar 57
6.2.1 Maksimering af virksomhedens profit og værdien for samfundet 57
6.2.1.1 Modellen 57
6.2.1.2 Den egoistiske virksomhed 58
6.2.1.3 Den strategiske virksomhed . 59
6.2.1.4 Modellens begrænsninger 61
6.2.2 Konkurrencemæssige fordele 62
6.2.2.1 Kompetencer i spil . 62
6.2.2.2 Det sociale problem . 64
6.2.2.3 Holdbarheden af den konkurrencemæssige fordel . 65
6.3 Opsummering af case-studie . 67
6.4 Diskussion . 68
7 Konklusion. 72
8 Litteraturliste 75
Bilag A Interviewguide I
Bilag B Figurer og tabeller . III
Bilag C Udledning af optimalt socialt output . VI
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde