de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  The Powers of Love
Item is

Ophav

 Ophav:
Rydberg, Martin1, Forfatter
Kragh, Lotte2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Psykologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7012              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Late modernity, Post modernity, Foucauldian discourse analysis, Romantic relationship, Language, Power, Knowledge
 Abstract: From a poststructuralist viewpoint this explorative essay intends to examine the discoursive economy of the romantic relationship through the bodies of academics in their late twenties and early thirties living a Swedish big city. The focus was on examining the possiblities of action through different discourses. Theories used was ranging from modernity theory to evolutionary psychology in order to cover a wide area of interest. Eight semi-structured interviews was conducted with an equal number of men and women. The method of analysis used was a Foucauldian-influenced discourse analysis. Five discourses was identified; the biological, the socialconstructionist, the individualised, the religous and lastly the mature. Analysis shows there exists different tensions between discourses and this is discussed further.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
The.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 524KB
Copyright dato:
2013-10-18
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:52947:2
 Type: Speciale
Alternativ titel: - en diskursanalytisk studie om den heterosexuella kärleksrelationen
Alternativ titel: Kärlekens krafter
Alternativ titel: - en diskursanalytisk studie om den heterosexuella kärleksrelationen
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Swedish - swe
 Datoer: 2013-06-03
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: Inledning . 6
Syfte och frågeställning 8
Utgångspunkt och ansatser . 8
Avgränsningar 9
Teori 10
Det moderna . 11
Det senmoderna 12
Teoretiska antaganden . 15
Den språkliga vändningen . 16
Michel Foucault . 17
Diskurs . 18
En skapande makt 19
Makt och vetande . 20
(Kärleks)relationens resa . 21
Från ekonomi till känslor . 21
Den romantiska kärleken . 22
Nya tider, nya kärleksideal – den sammanflödande kärleken . 23
Skapandet av nya relationsmanus 24
Kvinnan och mannen – effekter av adaptiva evolutionära lösningar . 25
Evolutionsteorin . 25
Evolutionspsykologi 26
Adaptiva strategier för hon(or) och han(ar) . 26
Metod 28
Foucauldian Discourse Analysis (FDA) . 29
Begränsningar med FDA . 30
Intervju 31
Transkribering 32
Genomförande 33
Urval och generalisering 33
Materialgenerering . 34
Analysprocedur 35
Etiska överväganden 36
Analys 38
Deltagare . 39
Den biologiska diskursen . 39
Handlingsmöjligheter . 42
Subjektspositioner 43
Praktiker . 44
Subjektivitet . 44
Den socialkonstruktionistiska diskursen 45
Handlingsmöjligheter . 47
Subjektspositioner 48
Praktiker . 48
Subjektivitet . 49
Den individualiserade diskursen . 49
Handlingsmöjligheter . 52
Subjektspositioner 53
Praktiker . 53
Subjektivitet . 54
Den religiösa diskursen 54
Handlingsmöjligheter . 57
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde