de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Brud på eksistensen
Item is

Ophav

 Ophav:
Hartvig Thomsen, Anne-Sofie, Forfatter
Mathiesen, Birgit Bork1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: sorg, fasemodel for sorg, psykosociale overgange, skilsmisse, tilknytning
 Abstract: The purpose of the present thesis was to investigate how abandoned divorcees experience going through a divorce. A qualitative and phenomenological investigation of four abandoned divorcees was therefore carried out guided by the following research questions:

1. What especially characterizes the grief of divorcees, who have been abandoned by their former spouse?
2. How can this kind of grief be understood in relation to pre-existing psychological literature on grief?

An interpretative phenomenological analysis revealed twelve master themes characterizing the divorcees’ grief: Early separation reactions, later separation reactions, psychological states, rejection pain, loss of attachment, loss of identity, the divorce and children, the practical nature of the divorce, view of the ex, view of self, coping and reflection.

The twelve themes were held together with Bowlby’s attachment-based stage model of grief as well as Weiss’ and Parkes’ theoretical depictions of divorce. All of Bowlby’s stages of grief were reflected in the qualitative investigation and his main concept of attachment confirmed as a primary loss underlying the divorcees’ grief. Six empirical deviations from the stage model were however identified, suggesting Bowlby’s stage model mainly to be applied as an ideal-typical portrait. The empirical deviations were the divorcees’ 1) multiple attachment losses, 2) persistence of ambivalence, 3) less linearly progressive grief than suggested by the stage model, 4) intense rejection pain, 5) implication of several external domains in the grief and 6) multifaceted and individualized coping.
Parkes’ concepts of life space and assumptive world helped elucidate the divorcees’ experience of multiple attachment losses and implicated external domains. Weiss helped explain the persistent ambivalence and nonlinear grief progression by normalizing the perseverance of attachment. The pain of rejection and individualized coping was explained respectively by implementing the theory of social pain and the dual process model of coping.

Despite largely normalizing the divorcees’ grief experience, and thus making Bowlby’s concept of pathological grief superfluous, the three divorcees, who have children with their ex-spouses, sought out professional counselling. This suggests that coping with grief can be especially difficult in a divorce involving shared children.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Pdf-speciale.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 7MB
Copyright dato:
2013-10-04
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:52898:3
 Type: Speciale
Alternativ titel: - mod en psykologisk og fænomenologisk baseret forståelse af sorg hos forladte, fraskilte individer
Alternativ titel: Fractured existence
Alternativ titel: - toward a psychologically and phenomenologically based understanding of the grief experienced by abondoned divorcees
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2013-05-13
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING 1
2. SPECIALETS BESTANDDELE 4
3. AFGRÆNSNING 5
4. TEORI: EN TILKNYTNINGSTEORETISK FORSTÅELSE AF SORG OG SKILSMISSE 6
4.1 INTRODUKTION 6
4.2 EN TILKNYTNINGSTEORETISK FORKLARINGSMODEL 7
4.2.1 TILKNYTNING – ET ADFÆRDSSYSTEM 8
4.2.2 HVAD ER TILKNYTNING? 9
4.2.3 FRA TILKNYTNING TIL SORG 10
4.2.4 BOWLBY’S FASEMODEL 11
4.2.5 FASEMODELLEN UDFOLDET 12
4.2.6 SORG – NORMALITET ELLER PATOLOGI? 13
4.3 DELKONKLUSION 15
4.4 ET TILKNYTNINGSTEORETISK PERSPEKTIV PÅ SKILSMISSEN 16
4.4.1 SKILSMISSE – EN PSYKOSOCIAL OVERGANG 16
4.4.2 SKILSMISSENS EMOTIONELLE EFTERVIRKNINGER 19
4.5 DELKONKLUSION 21
5. METODE 23
5.1 FORMÅL 23
5.2 ET FÆNOMENOLOGISK AFSÆT 23
5.2.1 METODEVALG 25
5.2.2 ANALYSEMETODE 25
5.2.3 DESIGN: INTERVIEW OG TRANSSKRIBERING 27
5.2.4 DESIGN: INTERVIEWDELTAGERE 28
5.2.5 DESIGN: ETISKE OVERVEJELSER 30
5.2.6 RELIABILITET 31
5.2.7 VALIDITET 31
5.2.8 GENERALISERING 32
5.2.9 ET KVALITATIVT VS. KVANTITATIVT METODEVALG 33
6. RESULTATER 35
6.1 INTRODUKTION AF TEMAER 35
6.1.1 TIDLIGE SEPARATIONSREAKTIONER 36
6.1.2 SENERE SEPARATIONSREAKTIONER 38
6.1.3 PSYKISKE TILSTANDE 40
6.1.4 AFVISNINGSSMERTE 42
6.1.5 TAB AF TILKNYTNING 44
6.1.6 TAB AF IDENTITET 46
6.1.7 SKILSMISSEN OG BØRN 48
6.1.8 SKILSMISSENS PRAKTISKE KARAKTER 51
6.1.9 SYN PÅ EKS 52
6.1.10 SYN PÅ SELV 54
6.1.11 COPING 56
6.1.12 REFLEKSION 60
7. DISKUSSION I: TILKNYTNINGSTEORIEN OG DEN EMPIRISKE VIRKELIGHED 66
7.1 INTRODUKTION 66
7.2 TAB AF TILKNYTNING – EN FORUDSÆTNING FOR SORG 67
7.2.1 BOWLBY EKSTENSIVERET: DET FØLELSESMÆSSIGE BÅNDS MANGFOLDIGHED 68
7.2.2 TAB AF IDENTITET – ENDNU EN FORUDSÆTNING FOR SKILSMISSESORG 69
7.2.3 NUANCERING AF IDENTITETSTABET 70
7.2.4 BACK TO BOWLBY 71
7.2.5 HVORFOR EKLEKTICISME? 71
7.3 FASEMODELLENS FREMTRÆDELSE I EN SKILSMISSEKONTEKST 72
7.3.1 DE TIDLIGE SEPARATIONSREAKTIONER 72
7.3.2 DE SENERE SEPARATIONSREAKTIONER 74
7.3.3 PSYKISKE TILSTANDE 76
7.3.4 PATOLOGI ELLER NORMALITET? 78
7.3.5 TILKNYTNINGENS UOPSLIDELIGHED 78
7.4 DELKONKLUSION 80
7.5 SKILSMISSESORG: PROGRESSION ELLER OSCILLATION? 81
7.6 TOSOMHEDENS AKILLESHÆL: AFVISNING 82
7.7 SKILSMISSENS RINGE I VANDET 84
7.8 COPING – HVAD HJÆLPER? 86
7.9 DELKONKLUSION 88
7.9.1 ET TEORETISK EKLEKTISK PRODUKT 89
8. DISKUSSION II: INKLUSION AF NYE PERSPEKTIVER 91
8.1 INTRODUKTION 91
8.2 KRITIK AF FASEMODELLEN 91
8.2.1 FASEMODELLEN - ET IDEALTYPISK SORGPORTRÆT 93
8.3 EN DYNAMISK COPING-MODEL 94
8.3.1 TOSPORSMODELLEN UDFOLDET 95
8.3.2 BEHOVET FOR PROFESSIONEL HJÆLP 97
8.4 ROMANTISK AFVISNING 97
8.4.1 ET PSYKO-BIOLOGISK PERSPEKTIV 98
8.4.2 REVISION AF TILKNYTNINGENS PRIMÆRPOSITION 99
8.4.3 SOCIAL SMERTE 100
8.4.4 SOCIAL SMERTE VS. DET PSYKO-BIOLOGISKE PERSPEKTIV 102
9. KONKLUSION 103
10. PERSPEKTIVERING 106
LITTERATURLISTE 108
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde