de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Til forsvar for den 'hårde' fængselsbetjent
Item is

Ophav

 Ophav:
Bak, Pernille Christel1, Forfatter
Albrechtsen, Helge2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Sociologisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7013              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Fængselsbetjente Arresthuse
 Abstract: In a critical realistic perspective, the thesis deals with the challenging work conditions that prison officers face on a daily basis in the Danish local prisons.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
SPECIALE(2).pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 668KB
Copyright dato:
2013-10-04
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
Navn:
FORSIDE(2).pdf (Bilag)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 172KB
Copyright dato:
2013-10-04
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:52859:3
 Type: Speciale
Alternativ titel: Et kritisk realistisk perspektiv på arresthusbetjentes arbejdsvilkår og udfordringer i spændingsfeltet mellem regelstyring og empowerment
Alternativ titel: In defense of the 'hard' prison officer
Alternativ titel: A critical realistic perspective on prison officers' work conditions in local prisons
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2013-07-01
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: ENGLISH ABSTRACT . 3
RESUMÉ . 4
LÆSEVEJLEDNING 5
1. MOTIVATION FOR UNDERSØGELSEN OG PRÆSENTATION AF PROBLEMFELT 6
1.1. HUMANISERINGEN AF DE FÆNGSLEDES VILKÅR . 6
1.2. FÆNGSELSBETJENTENES NYE KOMPETENCEPROFIL 6
1.3. BERETNINGER OG REFLEKSIONER FRA MIN TID I KRIMINALFORSORGEN . 7
1.4. TIDLIGERE FORSKNING PÅ OMRÅDET 9
1.5. PROBLEMAFGRÆNSNING . 10
1.6. PROBLEMFORMULERING . 12
2. ETISKE OVERVEJELSER 13
2.1 AT INDTAGE DEN ’HÅRDE’ FÆNGSELSBETJENTS PERSPEKTIV . 13
2.2. INFORMANTERNES INTEGRITET . 16
2.3. ANONYMISERING . 17
3. DEN VIDENSKABSTEORETISKE FORANKRING 18
3.1. EN PRÆSENTATION AF DEN KRITISKE REALISME 18
3.1.1. Epistemologi og ontologi . 19
3.1.2. Åbne systemer og multikausalitet 20
3.1.3. Aktør/struktur . 21
3.2. DEN KRITISKE REALISMES INDFLYDELSE PÅ NÆRVÆRENDE UNDERSØGELSE 22
4. DEN METODISKE FREMGANGSMÅDE OG DET EMPIRISKE FUNDAMENT 24
4.1. KRIMINALFORSORGENS OFFICIELLE DOKUMENTER 25
4.1.1. Kriminalforsorgens principprogram . 26
4.1.3. Arresthusenes husordener . 27
4.2. KVALITATIVE INTERVIEWS 27
4.2.1. Udvælgelseskriterier og rekruttering 29
4.2.2. Præsentation af informanter . 30
4.2.3. Interviewguiden og interviewets udførelse 31
4.3. KVANTITATIVE DATA 34
5. ANALYSESTRATEGI 37
5.1. RETRODUKTION . 37
5.2. ABSTRAKTION . 38
6. ANALYSE . 41
6.1. AT VÆRE AF DEN RETTE STØBNING I ET ARRESTHUS – EN TVETYDIG OG KOMPLEKS
MÅLSÆTNING . 42
6.1.1. En gennemgang af Kriminalforsorgens principprogram 43
6.1.2. Det ’bløde’ som udtryk for et neo-liberalistisk styrringsrationale 45
6.1.3. En gennemgang af arresthusenes ordensreglementer . 47
6.1.4. Begrænsende institutionelle rammer og lovmæssige foranstaltninger . 51
6.1.5. Det ’hårde’ som udtryk for et strengt bureaukratisk styringsrationale . 52
6.1.6. ’Det hårde’ og ’det bløde’ som udtryk for to gensidigt udelukkende styringsrationaler . 53
6.2. DE UTILSIGTEDE KONSEKVENSER AF KRIMINALFORSORGENS TVETYDIGE MÅLSÆTNING OG
ARRESTHUSENES INDSKRÆNKENDE FORHOLD . 56
6.2.1. Individuelle skøn, uklare rolleforventninger og diskussioner 59
6.2.2. Rutiner og simplifikationer . 62
6.2.3. Favorisering af ’negativt stærke’ indsatte 64
6.2.4. Kollegiale konflikter og social udstødelse . 68
6.2.5. Risikoen for fysiske overgreb . 71
6.2.6. Manglende følelsesmæssig autencitet 73
7. KONKLUSION 79
8. PERSPEKTIVERING . 82
8.1. IDEALET OM DEN ANSVARSTAGENDE MEDARBEJDER . 83
8.2. PROFESSIONALISERING AF ’DIRTY WORK’ 85
9. LITTERATURLISTE 88
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde