de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Digitalisering – en lukket technofest?
Item is

Ophav

 Ophav:
Christensen, Nina Tandrup1, Forfatter
Hanne Nexø, Jensen2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Statskundskab, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7003              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: digitalisering, forvaltning, kommune, borger, digital, selvbetjening, online, e-deltagelse, inddragelse, demokrati
 Abstract: In this thesis, I investigate the impact of digitalization on the relationship between Roskilde Civil Service Office and its clientele of senior citizens. What happens when citizens are encouraged to use online selfservice solutions instead of personal counselling at their local civil service office?

The main finding is that the public efficiency agenda necessitates an implementation of digital solutions which emphasizes the rationalization of interaction and services. The embedded ideal is that of a service democracy, and it tends to depreciate the value of deliberation, public discussion and citizens’ participation. When digitalization and increased distance to public offices renders personal interaction superfluous or unviable, the state puts its legitimacy at risk as citizens question the value and role of the administration. This conclusion is based on arguments from three analyses of the relations between senior citizens and Roskilde Civil Service Office and two discussion topics. Both are informed theoretically and by the author’s independent case study.s

First, I conclude that the webpage of Roskilde Municipality offers self-service solutions but is not used as an online platform for citizens to participate in political discussions. Second, case work remains the Civil
Service’s primary task and the role of citizens is only extended in the cases that do not require a ruling from
a frontline bureaucrat. Conversely, the inclusion of citizens in case processing at the local office serves to enhance citizens’ awareness and use of extant self-service solutions. This has led me to conclude in the third analysis that digitalization warrants digital and communication skills in both civil service agents and citizens.

Discussing the values underpinning the relationship between citizens and Civil Service, I find that citizens’ empowerment is rather a means to achieve rationalization of services and user choice than an end in itself.
Finally, I determined that senior citizens do not lack digital skills but are sceptical of digitalization because its benefits were not properly ommunicated by the municipality.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
2013-08-06
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:52767:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: Betydningen af digitalisering for relationen mellem ældre borgere og kommunen
Alternativ titel: Digitalization – a private techno party?
Alternativ titel: The impact of digitalization on the relationship between a municipality and its senior citizens
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2003-04-02
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: Abstract 2
Indholdsfortegnelse . 3
Figurer og tabeller . 5
1. Indledning . 6
1.1 Specialets problemformulering . 6
1.2 Specialets bidrag . 8
1.3 Læsevejledning . 9
2. Digitalisering af Roskilde Borgerservice . 11
2.1 Den nationale digitaliseringsdagsorden 11
2.2 Roskilde Kommunes digitaliseringsstrategi . 12
2.3 Delkonklusion . 15
3. Teoretisk ramme til analyse 16
3.1 Teoretisk forforståelse 16
3.2 Framework til at analysere rollefordeling . 17
3.3 Delkonklusion . 25
4. Metodologi . 26
4.1 Videnskabsteoretisk udgangspunkt. 26
4.2 Det kvalitative casestudie som forskningsdesign 26
4.3 Specialets empiriske grundlag . 27
4.4 Analysestrategi . 30
ANALYSE AF RELATION MELLEM ÆLDRE BORGERE OG BORGERSERVICE. 31
5. Mediet for digital borgerdeltagelse . 31
5.1 Online kommunikation som forudsætning for e-deltagelse . 31
5.2 Typen af borgerdeltagelse . 34
5.3 Delkonklusion . 36
6. Ændringer i opgaver og opgavefordeling . 37
6.1 Borgerservices kerneydelse . 37
6.2 Borgerservices periferiydelser . 39
6.3 Delkonklusion . 41
7. Kompetencekrav til ældre borgere og medarbejdere . 42
7.1 Nye kompetencekrav til medarbejderne. 42
7.2 Krav til borgernes digitale kompetencer . 46
Speciale Nina T. Christensen
Institut for Statskundskab April 2013
7.3 Delkonklusion . 49
8. Teoretisk ramme til diskussion . 50
8.1 Værdisæt i to forvaltningsparadigmer 50
8.2 Kriterier for og betydningen af succesfuld digitalisering. 53
DISKUSSION 55
9. Værdisættet bag digital borgerservice . 55
9.1 Fire centrale værdier . 55
9.2 Styrker og svagheder ved værdisæt 59
9.3 Delkonklusion . 61
10. De ældre borgere og digitalisering af det offentlige . 63
10.1 Digitaliseringsprocessen – et vigtigt perspektiv ift. ældre 63
10.2 Fem faktorer for en vellykket digitaliseringsproces 64
10.3 Delkonklusion . 67
11. Konklusion 68
11.1 Specialets resultater 68
11.2 Vurdering af anvendt teori og metode 71
11.3 Perspektivering . 72
12. Litteraturliste 74
Bilag 1: Uddannelses- og indkomstniveau blandt Roskildeborgere . 81
Bilag 2: Skærmbilleder fra Roskilde Kommunes hjemmeside . 82
Bilag 3: Interviewguide til interview med daglig leder af Roskilde Borgerservice 83
Bilag 4: Interviewguide til interview med medarbejder i Roskilde Borgerservice 85
Bilag 5: Interviewguide til fokusgruppe med kursister i Ældre hjælper Ældres computerstue i Roskilde 87
Bilag 6: Kodeliste til interviews og fokusgruppe 90
Bilag 7: Cd med transskribering af interviews og fokusgruppe . 92
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde