de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Legitimeringen af offentlig-private partnerskaber (OPP) i udviklingsbistanden
Item is

Ophav

 Ophav:
Brogaard, Lena1, Forfatter
Helby Petersen, Ole2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Statskundskab, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7003              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: OPP, Udviklingsbistand, Danida, Erhvervsprogrammer
 Abstract: Public-private partnerships (PPPs) in development aid are increasingly becoming a debated topic due to their ambiguous and unclear nature. Meanwhile, PPPs became a part of Danish development policy in 2004 which is where the interest of this thesis stems from. Drawing on both an inter- and intra-organizational perspective within the new institutionalism in sociology, the thesis uncovers how PPPs have become widely accepted as a legitimate development tool, and how it has been spread to the Danish International Development Agency (Danida) and implemented in four business programs from 2004 to 2013. The three main findings in this thesis are:
First, Walter W. Powell and John J. DiMaggio’s notion of organizational fields is applied to chart how three main multilateral organizations and four national agencies have promoted and legitimated PPPs in development. Moreover, their diverse approaches are summarized in a definition of PPPs that constitute a broad idea of partnerships which helps to clarify this development tool. Despite the somewhat vague concept, the thesis concludes that this approach to development can accurately be termed PPPs.
Secondly, Powell and DiMaggio’s coercive, mimetic and normative diffusion mechanisms are used to explain how the business program “Public Private Partnerships” was launched in 2004 due to Danida’s adoption of the field actors’ concept of PPPs. Coercive diffusion has caused Danida to adopt PPPs through international obligations and legitimization supplemented by the socializing effects of normative diffusion through networks. Although mimetic diffusion appears to have been a tendency within the organizational field, it is not found to have explanatory force for Danida.
Thirdly, using Kjell Arne Røvik’s translation theory, contextualization, the Danish case illustrates how an organization’s local institutional traditions, norms and procedures affect the implementation of PPPs. Due to a tradition of cooperating with the business sector and pleasing the tax payers, Danida’s translation of PPPs has overall implied a focus on CSR, civil society organizations and poverty reduction in the four business programs, but also increased demands and reduced subsidization for the Danish private partner in the more recent partnership programs.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Speciale Lena Brogaard.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 910KB
Copyright dato:
2013-08-01
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:52729:2
 Type: Speciale
Alternativ titel: En analyse af udbredelsen af OPP som en bistandspraksis og adoptionen af partnerskabsbegrebet i Danidas erhvervsprogrammer fra 2004-2013
Alternativ titel: The Legitimization of Public-Private Partnerships in Development Aid
Alternativ titel: An analysis of the proliferation of PPPs as a development tool and the adoption of the partnership concept in Danidas business programs from 2004-2013
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2013-04-02
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: Del I. Introduktion, teori og metode . 6
Kapitel 1. Introduktion . 7
1.1 Indledning og problemstilling . 7
1.2 Præsentation af specialets teoretiske ramme og bidrag til litteraturen 10
1.3 Den empiriske case: Danidas fire erhvervsprogrammer . 12
1.4 Specialets struktur . 14
1.5 Begrebsafklaring . 14
Kapitel 2. Den teoretiske ramme: sociologisk institutionalisme 16
2.1 Et organisatorisk felt . 16
2.1.1 Operationalisering af et organisatorisk felt af OPP inden for udviklingsbistand 17
2.2 Spredning . 18
2.2.1 Operationalisering af den efterlignende, tvingende og normative spredning . 20
2.3 Oversættelsesperspektivet . 23
2.3.1 Operationalisering af Røviks kontekstualiseringsmodel 25
2.4 Sammenfatning: den samlede teoretiske analysemodel 27
Kapitel 3. Forskningsdesign og metode 29
3.1 Specialets videnskabsteoretiske udgangspunkt 29
3.2 Præsentation af singlecasestudiet og dataindsamlingen 30
3.3 De anvendte kilder i specialet 31
3.4 Dokumentstudie 31
3.5 Interviews . 33
3.5.1 Præsentation af informanterne 33
3.5.2 Teoretisk og praktiskorienteret interviewguide . 35
3.6 Analyse af interviewdata: displays 36
3.7 Sammenfatning: specialets formål samt teoretiske og metodiske ramme . 38
Del II. Kortlægning af OPP i bistanden og analyse af den danske case 39
Kapitel 4. Feltanalyse: centrale organisationer og OPP-opfattelsen . 40
4.1 OPP-feltets centrale aktører . 40
4.2 Multilaterale organisationer inden for OPP-feltet 41
4.2.1 Verdensbanken som aktør inden for OPP-feltet 42
4.2.2 FN som aktør inden for OPP-feltet . 43
4.2.3 OECD som aktør inden for OPP-feltet . 46
4.3 Nationale statslige organisationer inden for OPP-feltet 47
4.4 Sammenfatning: de centrale aktører og definitionen af OPP 51
Kapitel 5. Spredningen af OPP til Danida . 52
5.1 Danidas adoption af feltets OPP-opfattelse 52
5.2 Spredningen af OPP til Danida 54
5.2.1 Tvingende spredning af OPP: internationale forpligtelser og legitimitet . 55
5.2.2 Normativ spredning af OPP: socialiseringen af Danida 58
5.2.3 Afkræftelse af den efterlignende spredningsmekanisme . 61
5.3 Sammenfatning: tvingende og normativ spredning af OPP til Danida 62
Kapitel 6. Implementeringen og oversættelsen af OPP i erhvervsprogrammerne . 63
6.1 Et overblik over erhvervsprogrammernes partnerskabsbegreb . 63
6.1.1 Erhvervsprogrammet Offentlige Private Partnerskaber (2004) 64
6.1.2 Erhvervsprogrammet Business-to-business (2006) . 67
6.1.3 Erhvervsprogrammet Innovative Partnerships for Development (2009) 70
6.1.4 Erhvervsprogrammet Danida Business Partnerships (2011-) 72
6.2 Sammenfatning: oversættelsen af OPP i erhvervsprogrammerne . 75
Del III. Diskussion, konklusion og perspektivering . 76
Kapitel 7. Diskussion af feltet, spredningen og oversættelsen af OPP 77
7.1 Partnerskabspræmissen i Danidas erhvervsprogrammer og OPP i bistanden 77
7.2 Danidas indflydelse på feltet og spredningsmekanismerne i den danske case .79
7.3 Fra retorisk til substantiel forandring: Danidas partnerskab med erhvervslivet 81
Kapitel 8. Konklusion og perspektivering 83
8.1 Konklusion . 83
8.2 Empirisk perspektivering 85
8.3 Teoretisk perspektivering 87
Litteraturfortegnelse . 90
Liste over appendiks
Appendiks I. Interviewguide . 104
Appendiks II. Display for det organisatoriske felt af OPP i udviklingsbistanden 106
Appendiks III. Display for de centrale feltaktører 107
Appendiks IV. Display for spredningsprocesserne . 109
Appendiks V. Display for kontekstualiseringens regler . 110
Appendiks VI. Uddrag af relevante referater fra Styrelsens møder 112
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde