de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Human Resource Management i kommunerne
Item is

Ophav

 Ophav:
Brandorff, Daniel1, Forfatter
Esmark, Anders2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Statskundskab, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7003              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: HRM, Human Resource Management, kommuner, forvaltning, medarbejdere, trivsel
 Abstract: -
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
SpecialeFINAL.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 6MB
Copyright dato:
2013-08-01
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:52725:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: En undersøgelse af HRMs udbredelse i kommunernes forvaltning og dennes påvirkning på medarbejdertrivsel
Alternativ titel: Human Resource Management in municipal administrations
Alternativ titel: A survey on HRM's distribution in municipal administrations and its effect on employee well-being
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2013-04-03
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse
Figur og tabelliste: . 6
Resumé – English abstract . 8
Kapitel 1: HRM som udfordring for kommunerne. 9
1.1 Problemformulering: 11
1.2 Case design og operationalisering: . 11
1.2.1 Undersøgelseshypoteser:. 12
1.2.2 Konstruktion af afhængige og forklarende variable – indeks. . 13
1.3 Centrale begreber og definitioner: . 15
1.3.1 Personalepolitik, HR eller HRM? 15
1.3.2 Undersøgelser inddraget i specialet 15
1.4 Afgrænsning 15
Kapitel 2: HRM som en del af den offentlige ledelsesteori. 17
2.1 Offentlig ledelses vilkår i dag. . 17
2.2 Definition af HRM . 19
2.2.1 Strategi og HRM . 21
2.2.2 Hård og blød HRM 23
2.3 Organisationsteorien bag spørgsmålene og HRM. . 25
2.3.1 Det rationelle perspektiv 26
2.3.2 Det naturlige perspektiv . 26
2.3.3 Det åbne perspektiv . 27
2.4 Spørgsmålsinddeling på baggrund af teorien. 27
2.5 Elementkategorierne. . 29
2.5.1 Effektivitetselementer: 29
2.5.2 Trivselselementer: 30
2.5.3 Strukturelle elementer: 31
2.5.4 Øvrige elementer: 31
Kapitel 3: Metode – undersøgelsens konstruktion og gennemførelse. 32
3.1 Videnskabelighed i spørgeskemaundersøgelser. . 32
3.1.1 At undersøge positivistisk – spørgeskema som metodevalg: 32
3.1.2 Relevans: 33
3.1.3 Præcision: . 34
3.1.4 Reliabilitet: . 34
3.1.5 Validitet: . 34
3.2 Respondenterne. 36
3.3 Spørgeskemaerne og undersøgelsen. 38
3.3.1 Spørgsmålene og teksten til respondenter. . 40
3.3.2 Oversættelse af KLs svarkategorier: 42
3.3.3 Gennemførelsen af undersøgelsen. . 43
3.3.4 Risici ved brug af spørgeskemaer – kvantitativ metode kritik: 43
3.3.5 Risici ved e-mail invitationer og online spørgeskemaer: . 44
3.4 Operationalisering af de fire indeks. 44
3.4.1 Medarbejdertrivsel – indekskonstruktion: 45
3.4.2 Elementkategoriernes indekskonstruktion. . 46
Kapitel 4: Undersøgelsens resultater . 54
4.1 Deltagende respondenters karakteristika. . 54
4.1.2 Frafaldsbeskrivelse. 55
4.2 HRM arbejdet i kommunerne anno 2013. 55
4.2.1 Generelle ansættelsesforhold. . 56
4.2.2 Konkrete HRM tiltag. 56
4.2.3 HR-afdelingens rolle i organisationen. . 59
4.2.4 Generelle holdninger til HR-arbejdet (v35 og h35) 63
4.3 Test af de opstillede hypoteser. . 64
4.3.1 H1: Medarbejderne er mindre positive overfor HRM end ledelsen. . 64
4.3.2 H2: Mere HRM i kommunerne øger medarbejdertrivsel. 71
4.3.3 H3: Jo mere HRM fokuserer på effektivitet i forhold til trivsel, jo mindremedarbejdertrivsel. . 73
4.3.4 H4: Medarbejdertrivsel påvirkes af graden HR-arbejdet struktureret. 75
4.4 Har indsatsen og sammenhængene ændret sig over tid? . 76
4.4.1 Generelle tilfredshedsforhold. . 76
4.4.2 Vurderingen af nærmeste leder. 78
4.4.3 Kendskabet til den samlede HRM indsats. . 79
4.4.4 Sammenhæng mellem mål og HRM indsats. . 80
4.4.5 Spørgsmål forbeholdt HR-ansvarlige og ledere. 81
4.5 Kontrol imod baggrundsdata. . 83
Kapitel 5: Konklusion og perspektiver . 85
5.1 Undersøgelsens samlede konklusioner. . 85
5.1.2 Overordnet kritik. . 86
5.2 Perspektiver og indikationer til videre undersøgelser. 87
5.2.1 Indikationer for en ”best practice” model. 87
Litteraturliste: . 88
Bilag 1: Bruttospørgeskema . 91
Bilag 2: Invitationstekst brugt i e-mail. 95
Bilag 3: Frekvenstabeller på variable - datadokumentation. . 96
Bilag 4: One-way ANOVA af gruppegennemsnit 118
Generelle tilfredshedsforhold (v10_1 til h10_7). . 118
Kommunens samlede HR-politik (v23) . 120
Generelle holdninger til HR-arbejdet (v35) 121
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde