de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Signs of Safety - de nye vises sten i arbejdet med udsatte børn?
Item is

Ophav

 Ophav:
Bøgh-Sørensen, Mette1, Forfatter
Køppe, Simo2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Psykologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7012              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Signs of Safety, diskursanalyse, børnefaglig praksismetode, Københavns Kommune, udsatte børn, interventionsmetode, sociallovgivning, psykologi,
 Abstract: This thesis examines the effect of Signs of Safety on implicated children in a qualitative and theo-retical perspective rather than a quantitative.
The main idea is, that Signs of Safety in practice may have other effects than presumed theoreti-cally. Based on constructionist theory and discourse analytical methodology, the aim is to disclose and evaluate discourses, assumptions and normativeness underlying Signs of Safety.
First part examines historically changing constructions and assumptions relating to the concepts of children, family, intervention, and relationship between society and citizen, underpinning Danish legislation on child welfare since 1905. Some constructions and assumptions have changed a lot, where others show great stability over time.
In the second part, I identify the assumptions underpinning Signs of Safety. These assumptions de-rive from an analysis of basic Signs of Safety instruments and concepts. In short, it is shown that Sings of Safety partly share the assumptions of the legislation after 1976. However, Signs of Safety also share all the assumptions that show stability over time.
The third part of thesis examines the scientific support of the Signs of Safety assumptions. It is shown, that Signs of Safety only scarcely clarify their assumptions and their grounding. It is also shown, that the assumptions are internally and/or mutually inconsistent. On a further examination of each assumption, it becomes obvious that only some of Signs of Safety’s basic assumptions are substantiated, while others prove unjustified. Others again are problematic or doubtful.
The thesis concludes, that Signs of Safety assumptions of parental change are somewhat substanti-ated, but the assumption of sufficient child profiting seem unjustified. Signs of Safety assumptions are especially seen to lack a dimension of time/timing, and Signs of Safety therefore also seem to lack an actual perspective of child development.
Since Danish legislation on child welfare share these problems with Signs of Safety, I find an inte-gration of time and developmental perspectives imminent in both Signs of Safety and Danish legislation.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 185KB
Copyright dato:
2013-06-20
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 179KB
Copyright dato:
2013-06-20
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
Navn:
logoforside udfyldt.pdf (Bilag)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 177KB
Copyright dato:
2013-06-20
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
Navn:
SOS-speciale samlet6.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 896KB
Copyright dato:
2013-06-20
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:47353:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: En diskursanalyse af en praksismetode
Alternativ titel: Signs of Safety - the new final answer in child welfare?
Alternativ titel: A discourse analysis of a pratice method
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: English - eng
 Datoer: 2013-02-05
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: Indledning 4
Problemformulering 5
Afgrænsning . 5
Metode og struktur 6
Del 1: Analyse af normer og antagelser i børnelovgivning siden 1905. 9
Børneloven af 1905 – og tiden op til 9
Samfundsmæssig udvikling forud for loven . 10
Hensigten med 1905-lovens indførelse . 12
Lovens konstruktioner 13
Normer for børn, familie, interventioner og forholdet mellem familie og stat . 15
Forsorgsloven af 1933 - og tiden op til . 18
Samfundsmæssig udvikling i perioden 1905-1933 . 18
Hensigten med loven 20
Lovens konstruktioner 20
Normer for børn, familie, intervention og forholdet mellem familie og stat 23
Bistandsloven af 1976 – og tiden op til 25
Samfundsmæssig udvikling i perioden 1933-1976 . 25
Hensigten med loven 27
Lovens konstruktioner 27
Normer for børn, familier, intervention og forholdet mellem familie og stat 30
Serviceloven af 1998 – og tiden op til 32
Samfundsmæssige forhold i perioden 1976-1998 32
Baggrund for og hensigter med loven . 34
Lovens konstruktioner 35
Normer for børn, familier, intervention og forholdet mellem familie og stat 38
Opsamling del 1 40
Del 2: Signs of Safety 42
Beskrivelse af Signs of Safety 42
Historik og udbredelse 42
Det centrale i SOS – som SOS selv beskriver det 43
Sammenfatning og udledte grundantagelser i SOS 44
Analyse af SOS’ redskaber og praksis 45
Udledte SOS antagelser 55
Antagelser om børn . 55
Antagelser om familier . 56
Antagelser om intervention – hvem skal gøre hvad . 56
Antagelser om forholdet mellem borger og stat . 57
Sammenfatning af antagelser i SOS . 57
Sammenligning af SOS-antagelser og historiske antagelser/normer 57
Sammenligning af antagelser om børn . 58
Sammenligning af antagelser om familier 59
Sammenligning af antagelser om intervention . 60
Sammenligning af antagelser om forholdet mellem forældre og stat . 61
Opsamling del 2 62
Del 3: Analyse og vurdering af antagelserne i SOS 63
Analyse og vurdering af antagelser om voksne 64
Det psykologiske grundlag for antagelser om voksne 64
Indbyrdes overensstemmelse i SOS’ antagelser om voksne . 65
Kritik af SOS’ antagelser om voksne . 66
Analyse og vurdering af antagelser om familier. 72
Det psykologiske grundlag for antagelser om familier . 72
Indbyrdes overensstemmelse i SOS’ antagelser om familie . 73
Kritik af SOS’ antagelser om familier 74
Analyse og vurdering af antagelser om børn 81
Det psykologiske grundlag for antagelser om børn 81
Indbyrdes overensstemmelse i SOS’ antagelser om børn . 82
Kritik af antagelser vedrørende børn 84
Konklusion . 90
Perspektivering . 94
Litteraturliste . 95
Bilag 100
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde