de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Cogmed computer træning af arbejdshukommelsen
Item is

Ophav

 Ophav:
Starup, Lisbeth1, Forfatter
Habekost, Thomas2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Psykologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7012              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: RoboMemo, Cogmed, computer traning, adhd, arbejdshukommelse, workingmemory, kognetive træning
 Abstract: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is characterized by three core symptoms: inattention, impulsivity and hyperactivity as well as a number of secondary problems including deficits of working memory. Working Memory (WM) is a retaining mechanism, which has a limited capacity. This thesis will investigate the effects of a computer based training program: Cogmed in relation to ADHD and if this training can be used as a new treatment for ADHD.
10 studies concentrating on Cogmed training in relation to ADHD were examined. The studies have been selected based upon a number of inclusion- and exclusion criteria. The 10 studies were examined according to how they contribute to the treatment of ADHD alone or as a supplement to the existing treatment. Baddeley’s theory and model of WM is the theoretical basis for understanding WM. The results of the studies are mainly based on measurements of WM’s two components, spatial/visual and verbal, as well as ratings completed by parents and teachers.
The results from training sessions using the program show a number of significant improvements for improved WM for both the verbal and spatial part, and differential training effects such as reduction in ADHD symptoms in ratings from both parents and teachers. Furthermore, subjects show increased motivation, and a reduction in head movements and 'off task' behavior, both related to the symptoms seen in ADHD. The results are discussed in relation to the theory of WM and ADHD.
Conclusion The conclusion is therefore that Cogmed training program as a new intervention treatment for ADHD seems promising, and differential training effects are seen, but a number of error sources and methodological weaknesses plus a relatively small number of studies, gives an unclear picture of the effectiveness of Cogmed training program and more thorough and methodologically sound studies are needed to clarify the evidence for the effects of Cogmed training program.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
2013-06-06
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:47317:2
 Type: Speciale
Alternativ titel: Ny intenvention ved ADHD?
Alternativ titel: Cogmed computer training of the working memory
Alternativ titel: New treatment of ADHD?
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2013-04-08
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Introduktion 7
1 Indledning 7
1.1 Problemformulering 9
1.1.1 Afgrænsning . 9
1.2 Disposition . 10
1.3 Litteratur 10
Kapitel 2 Arbejdshukommelsen 12
2 Indledning 12
2.1 Hukommelse 12
2.2 Begrebet arbejdshukommelse 14
2.2.1 Arbejdshukommelsen under udvikling 15
2.2.2 Distinktion mellem korttidshukommelsen og arbejdshukommelsen . 15
2.3 Baddeleys teori om arbejdshukommelsen . 16
2.4 Baddeleys multikomponente model for arbejdshukommelsen . 17
2.4.1 Den fonologiske sløjfe 18
2.4.2 Den visuelle skitseblok . 19
2.4.3 Den centrale eksekutive funktion 19
2.4.4 Den fjerde komponent – den episodiske buffer 20
2.4.5 Andre modeller for arbejdshukommelsen . 21
2.5 Det neurologiske grundlag for arbejdshukommelsen. 22
2.6 Det neurokemiske grundlag arbejdshukommelsen 25
2.7 Arbejdshukommelsens betydning ved ADHD . 26
2.8 Opsummering & delkonklusion . 27
Kapitel 3 Teori: ADHD . 29
3 Indledning 29
3.1 Det kliniske billede af ADHD 29
3.1.1 De to diagnosesystemer deres klassificering samt symptombillede . 29
3.1.2 Komorbiditet 31
3.1.3 Forekomst og køn 32
3.1.4 Forløb . 32
3.1.5 Udredning 33
3.2 De neurobiologiske årsager til ADHD 33
3.2.1 ADHD’s ætiologi - genetiske og miljømæssige faktorer 33
3.2.2 Neurokemi og farmakologi ved ADHD . 35
3.2.3 Strukturelle og funktionelle forandringer i hjernen ved ADHD . 38
3.3 Kognitivte perspektiver på ADHD 40
3.3.1 Barkleys teori om ADHD . 40
3.4 Delkonklusion 44
Kapitel 4 Kognitiv træning & effektmålemetoder 45
4 Indledning 45
4.1 Kognitiv træning 45
4.2 Kognitiv træning af arbejdshukommelsen 46
4.3 Cogmed som træningsparadigme . 47
4.3.1 Cogmed- og RoboMemoprogrammet . 48
4.3.2 Nonadaptiv Cogmed-træning 52
4.4 Kognitive effektmålemetoder for træningen 52
4.4.1 WAIS og WICS . 52
4.4.2 Stroop-testen . 53
4.4.3 Raven 54
4.4.4 Andre test . 54
4.4.5 Ratings og andre målemetoder . 56
4.5 Opsummering og delkonklusion 57
Kapitel 5 Gennemgang af træningsstudier . 59
5 Indledning 59
5.1 Træningsstudier . 60
5.1.1 De indledende studier 60
5.1.2 Klingberg et al., 2002 . 60
5.1.3 Klingberg et al., 2005 . 61
5.1.4 Mezzacappa & Buckner, 2010 62
5.1.5 Opsummering . 63
5.2 Cogmed-træning og medicinering 63
5.2.1 Holmes et al., 2010 64
5.2.2 Opsummering . 64
5.3 Cogmed-træning og komorbide lidelser . 65
5.3.1 Beck et al., 2010 . 65
5.3.2 Dahlin, 2011 . 66
5.3.3 Gray et al., 2012 . 67
5.3.4 Opsummering . 68
5.4 Cogmed-studier med et særligt fokus . 68
5.4.1 Green et al., 2012 . 68
5.4.2 Prins et al., 2011 . 69
5.4.3 Gibson et al., 2011 . 70
5.4.4 Opsummering . 71
5.5 Afrunding . 71
Kapitel 6 Diskussion . 72
6 Indledning 72
6.1 Deltagerkarakteristika og studiedesign . 72
6.1.1 Deltagerkarakteristika 72
6.1.2 Studiedesign . 76
6.1.3 Opsummering af deltagerkarakteristika og studiedesign 79
6.2 Effektmålinger og resultater . 80
6.2.1 Effektmålinger 80
6.2.2 Resultater . 84
Kapitel 7 Konklusion . 92
7 Konklusion . 92
8 Litteraturliste 95
8.1 Hjemmesider . 113
8.1.1 Billedematriale . 113
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde