de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Tilbagetrækningsreformen 2011 og dennes makroøkonomiske og sociale konsekvenser
Item is

Ophav

 Ophav:
Tecza Pedersen, Ann Sofie 1, Forfatter
Hastrup, Bjarne Hastrup2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Økonomisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7014              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Tilbagetrækningsreform, DREAM, neoklassiske teori, pull, push, jump teori
 Abstract: -
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 807KB
Copyright dato:
2013-06-04
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:47286:2
 Type: Speciale
Alternativ titel: Retirement Reform 2011 and it's macroeconomic and social consekvenses
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2013-03-13
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning . 1
1.1. Problemformulering 2
1.2. Specialets opbygning . 2
1.3. Afgrænsning 3
1. Fremtidens pensionssystem: relevant litteratur . 3
3. Den demografiske udvikling . 5
3.1. Fertilitet . 6
3.2. Middellevetid og restlevetid for 60-årige 6
3.3. Befolkningssammensætningen . 7
3.4. Opsummering 8
4. Mulige løsninger på den demografiske udfordring 8
5. Den danske model 9
5.1. Efterlønsordningen 10
5.2. Folkepension . 11
6. Det danske pensionssystem 12
6.1. De fem finansieringskilder 13
6.2. Søjleprincippet 14
7. Empiriske observationer 16
7.1. Erhvervsfrekvens . 16
7.2. Efterlønsordningen og anvendelse af denne . 16
7.3. Folkepensionister 19
7.4. Den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder . 19
7.4.1. Den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder via efterlønsordningen 20
7.4.2. Den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder via folkepensionsordningen . 22
7.4.3. Den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder (eksklusiv førtidspension) 23
7.4.4. Den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder (inklusiv førtidspension) 24
7.4.5. Følsomhedsanalyse: ændret dødelighed for efterlønsmodtagere 25
7.4.6. Opsummering . 26
8. Teori 26
8.1. Den neoklassiske teori . 26
8.1.1. Trade-off mellem arbejde og fritid . 27
8.1.2. Den neoklassiske arbejdsudbudsmodel 27
8.1.2.1. Substitutions- og indkomsteffekt 30
8.1.2.2. Reservationsløn . 33
8.1.3. Opsummering på den neoklassiske arbejdsudbudsmodel 33
8.1.4. Det neoklassiske arbejdsmarked 34
8.2. Pull, push, jump teorien 35
8.2.1. Pull-effekten . 35
8.2.2. Push-effekten 36
8.2.3. Jump-effekten . 37
8.2.4. Opsummering . 38
8.3. DREAM modellen 39
8.3.1. Introduktion til DREAM modellen . 39
8.3.2. DREAM modellen . 40
8.3.2.1. Holdbarhedsindikatoren 41
8.3.4 Afsluttende bemærkninger om DREAM 43
9. Tilbagetrækningsreformen 2011 43
9.1. Hovedelementerne i Tilbagetrækningsreformen . 43
9.1.1. Fremrykning af Velfærdsreformen 2006 44
9.1.2. Tre-årig efterlønsordning . 45
9.1.3. Seniorførtidspension . 46
9.1.4. Opsummering . 46
9.2. Tilbagetrækningsreformens konsekvenser . 47
9.2.1. De umiddelbare konsekvenser samt DREAM’s beregninger . 47
9.2.2. Makroøkonomiske konsekvenser 49
9.2.3. Sociale konsekvenser 51
9.2.4. Delkonklusion . 53
9.3. Tilbagetrækningsreformen og den neoklassiske teori . 54
9.4. Tilbagetrækningsreformen og pull, push, jump teorien 56
9.5. Diskussion af Tilbagetrækningsreformen 57
9.5.1. Skal efterlønnen afskaffes? . 60
10. Stød til DREAM modellen 63
11. Diskussion og perspektivering . 66
11.1. Tilbagetrækningsalderen . 66
11.1.1. Ældre og sundhed . 67
11.1.2. De ældre arbejdstagere og arbejdsmarkedet . 69
11.1.3. Tilbagetrækningsbeslutningen . 70
12. Konklusion 72
13. Litteraturliste 76
13.1. Bøger og artikler . 76
13.3. Hjemmesider 77
14. Appendix . 78
15. Bilag 85
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde