de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Anvendelse af Goal Attainment Scaling i den psykoterapeutiske behandling af traumatiserede flygtninge
Item is

Ophav

 Ophav:
Schack Nielsen, Mie1, Forfatter
Meinert Jensen, Lasse 2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Psykologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7012              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: GAS; traumatiserede flygtninge; perspektivskifte; behandling; PTSD; problemorientering; forandring; accept; psykoterapi; grounded theory
 Abstract: Psychiatric Trauma Clinic for Refugees implements Goal Attainment Scaling as an individual goal setting tool, in an attempt to investigate, whether the offered treatment has an effect that cannot be identified measuring symptoms with rating scales. It proves problematic to get the patients to participate sufficiently in setting these personal goals. This study seeks to explore, from the therapists’ perspective, why it seems to be a problem to engage traumatized refugees in goal setting.
The issues described by the therapists as critical in the goal setting process, seem to constitute symptoms often met in the treatment of traumatized refugees. A comprehensive problem orientation is presented as an essential challenge. The therapists see the patients to be missing the preconditions to be able to set goals and to believe in change. Therefore this paper suggests a larger focus on developing these preconditions in therapy. This study suggests using the patient´s understanding of his situation in order to work toward a change of perspective, through an interaction between two therapeutic approaches – ´an acceptance focused approach´ and ´a change focused approach´. A change of perspective is suggested to make the patient able to see and work towards a possible change of state.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
2013-06-04
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 36KB
Copyright dato:
2013-06-04
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:47277:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: Et forandringsfokuseret terapielement til et problemorienteret mindset
Alternativ titel: The use of Goal Attainment Scaling in psychotherapeutic treatment of traumatized refugees
Alternativ titel: A therapy element focused on change for a problem oriented mindset
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2013-02-15
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning . 5
1.1 Problemformulering 6
1.2 Opgavens indhold 6
2. Præsentation af forskningsmetode - Grounded Theory 7
2.1 Grounded Theory 7
2.1.1 Forskerens rolle som insider. 9
2.1.2 Brug af litteratur i Grounded Theory . 10
2.1.3 Epistemologisk grundlag 10
3. Undersøgelsens grundlag 11
3.1. Psykiatrisk Traumeklinik for Flygtninge (PTF) . 11
3.2. Den indledende forskningsproces 12
4. Baggrundsteori 14
4.1 Evidensbaseret psykologisk behandling af traumatiserede flygtninge 14
4.2 Goal Attaiment Scaling . 17
4.2.1 GAS som evalueringsværktøj . 17
4.2.2 GAS´ historiske baggrund 18
4.2.3 GAS som terapeutisk værktøj 19
4.2.4 Implementering af GAS i PTF2 . 21
5. Primær data - interviews 23
5.1 Metodeovervejelser . 23
5.1.1. Status i undersøgelsen forud for interviewene 23
5.1.2. Undersøgerens rolle og bias 23
5.1.3. Interviewguide . 24
5.1.4. Deltagere . 25
5.1.5. Interviews 25
5.1.6. Transskribering 25
5.1.7. Dataanalyse . 26
5.2. Trin 1: Indsamling af empirisk data - Kodningsdisposition . 27
5.3. Trin 2: Konceptformation - Hovedpointer og kategorisering 28
5.3.1 TP1 hovedpointer . 28
5.3.2 TP2 hovedpointer . 29
5.3.3 TP3 hovedpointer . 31
5.3.4 TP4 Hovedpointer 33
5.3.5 TP5 hovedpointer . 35
5.3.6 TP6 hovedpointer . 37
5.3.7 Opsummering . 38
5.4. Trin 3: Konceptudvikling - Aksial kodning & hovedkategorier 39
5.4.1 Problemorientering . 41
5.4.2 Perspektivskifte 41
5.4.3 Mening og forståelse 43
5.4.4 Ambitionsniveau 45
5.4.5 Behandlingsrammer 46
5.4.6 Opsummering . 47
5.5 Trin 4: Konceptmodificering og integration . 48
5.5.1 Den centrale kategori: Perspektivskifte 48
6. Teoretisering: . 51
6.1 Indledende mindset: Problemorientering 52
6.1.1 At arbejde væk fra problemorienteringen 55
6.2. Behandlernes anvendelse: forandrings- vs. acceptfokuseret tilgang 56
6.2.1 Forandringsfokuseret Terapi 57
6.2.2 Acceptfokuseret Terapi 58
6.2.3 Den acceptfokuserede tilgang 59
6.2.4 Forandringsfokuseret tilgang 61
6.2.5 Modstanden mod forandring 61
6.2.6 Terapeutiske effekter i forbindelse med målsætning i form af GAS . 64
6.2.7 Goal Attainment Scaling som en del af en forandringsfokuseret terapi . 66
6.3 Facilitering af anvendelsen af GAS - fra modstand til perspektivskifte . 67
6.3.1 Modstand 67
6.3.2 Perspektivskifte 69
6.4 Opsamling . 73
7. Konklusion 74
7.1 Behandlernes vurdering af opgavens teori 76
8. Videre forskning 76
9. Litteraturliste . 78
10. Bilag . 83
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde