de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Jordforurening
Item is

Ophav

 Ophav:
Lundgren Jacobsen, Maria1, Forfatter
Birk Mortensen, Jørgen 2, Vejleder
Milhøj , Anders 2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Økonomisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7014              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Valgeksperiment
 Abstract: The main objective of the thesis is to determine public preferences for contaminated site cleanup and estimate the willingness to pay for cleanups. Furthermore the thesis analyzes if the willingness to pay is affected by individual knowledge or precaution for soil
contamination. The method, discrete choice experiment, was chosen to investigate the social value of cleanup because the method is considered to be an appropriate valuation method since it is well suited to look at the many aspects of soil and groundwater contamination. It can furthermore estimate the use value and non-use value of the remediation. Discrete choice experiment is a stated preference valuation method. The respondents are asked to sequentially perform series of hypothetical choices between several alternatives in a choice set. The alternatives differ from each other by different attributes defining the good. It is possible to identify the preferences of the respondents by varying the levels of the attributes and notice the respondent’s preferred choice of alternative in the choice set.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 3MB
Copyright dato:
2013-05-31
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:47247:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: værdisætningsstudie af oprensning af forurenet jord
Alternativ titel: Soil contamination
Alternativ titel: valuation study of remediation of contaminated soil
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2013-03-21
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: Forord2
Abstract .3
1 Indledning 9
1.1 Baggrund .9
1.2 Problemformulering 10
1.3 Afgrænsning 10
1.4 Disposition 11
2 Jordforurening i Danmark 12
2.1.1 Omfanget og typer af jordforurening i Danmark. 12
2.1.2 Problemer og udfordringer med jordforurening . 14
3 Økonomisk værdisætning 17
3.1 Total økonomisk værdi 17
3.2 Formålet med værdisætningsmetoder . 19
3.3 Forskellige værdisætningsmetoder 19
3.3.1 Fordele og ulemper ved valgeksperimentmetoden 22
4 Teori om diskrete valgmodeller . 24
4.1.2 Modeller 26
4.2 De Økonometriske modeller 27
4.3 Betalingsvillighed . 29
5 Design af valgeksperiment . 30
5.1 Attributter og alternativer . 30
5.1.1 Betalings attributten 31
5.1.2 Opt-out mulighed 32
5.2 Eksperimentel design. 32
5.2.1 Optimalt design . 33
6 Design af spørgeskema 34
6.1.1 Strukturdesign af spørgeskema . 35
6.1.2 Gennemførelse og udsending af spørgeskemaundersøgelse. 36
6.1.3 Fokusgruppe 37
7 Lignende værdisætningsstudier . 37
8 Anvendt design af spørgeskema og valgsæt 39
8.1 REMTEC projektet 39
8.2 Valg af attributter og attributs niveauer til valgkortene . 41
8.3 Anvendt eksperimentelt design . 44
8.4 Anvendt spørgeskema . 46
8.5 Udsendelse og gennemførelse af spørgeskemaundersøgelsen . 47
9 Data . 49
9.1 Stikprøven og svarprocent . 49
9.2 Antal observationer, manglende observationer og protestsvar 50
9.2.1 Manglende observationer 50
9.2.2 Undersøgelse af protestsvar 51
9.2.3 Stikprøvens repræsentativitet og self selection bias . 53
9.2.4 Self selection bias 55
9.3 Forholdsregler, erfaringer og kendskab til jordforurening 56
10 Analyse af resultaterne 59
10.1 Hovedeffektmodel . 60
10.1.1 Conditional logit modeller 60
10.1.2 Mixed logit . 62
10.1.3 Sammenligning af modellernes fitting af data 64
10.2 Betalingsvillighed . 64
10.2.2 Årlig betalingsvillighed . 68
10.3 Kendskab, indtryk og forholdsregler i forhold til jordforurening . 69
10.4 Forskellige modelspecifikationer 72
11 Diskussion . 73
11.1 Sammenligning med andre analyser 75
11.2 Usikkerhed om de estimerede betalingsvilligheder 77
11.3 Anvendelse af resultaterne 79
12 Konklusion og perspektivering . 80
13 Litteraturliste 83
1 Bilag Udregning af betalingsattributten . 87
2 Bilag Eksempel på et anvendt valgkort 88
3 Bilag Eksperimentelt design. 89
4 Bilag Inddeling af statistikbankens kategorier 91
5 Bilag Illustration af uddannelse og beskæftigelse for stikprøven og . 93
6 Bilag Tabel over opstilling af estimationsklar data . 94
7 Bilag Sammenligning af respondenter der kun har valgt ’ingen plan’ i alle valgsituationer og
resten af stikprøven 95
8 Bilag Beskrivelse af konfidensintervaller 96
9 Bilag Estimationsresultater for Tabel 10-7 . 97
Appendix 1 Spørgeskema uden VE-del 99
Appendix 2 Stata fil og output . 110
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde