de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Regional Udvikling i Danmark
Item is

Ophav

 Ophav:
Brenøe, Søren 1, Forfatter
Christoffersen, Henrik 2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Økonomisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7014              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Regional Lighed Velstand Udvikling Udkantsdanmark Danmark Kommunal Udligning
 Abstract: This thesis deals with regional development in Denmark and evaluates whether or not Denmark is facing a trade-off between regional equality and national wealth. In other words, will the size of Denmark’s economic cake decrease if each regional piece has to be of the same size? That depends on the definition of regional equality, as to which there is no general agreement. The conventional economic view is that the level of income per capita should be “fairly equal” across regions. As “fairly equal” is context-sensitive, Danish regional income inequalities have been compared to those of other countries and have been found to be relatively small. The widespread political view on regional equality includes the economic view, but consists also of a belief that Denmark must be kept “in
balance” in the sense that shares of national income generated in certain regions must remain constant. This belief implies that current regional population weights should not be allowed to change.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 4MB
Copyright dato:
2013-05-31
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:47224:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: En afvejning mellem lighed og velstand?
Alternativ titel: Regional Development in Denmark
Alternativ titel: A trade-off between equality and wealth?
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2013-02-04
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: 1. Motivation 7
2. Problemformulering . 8
3. Indledning . 9
4. Økonomisk og politisk regional lighed 10
4.1 Politiske mål for den regionaløkonomiske udvikling i Danmark . 11
4.2 Politiske udmeldinger om regional udvikling ved konferencen Landdistrikternes Dag 12
5. En historisk præsentation af dansk regional udvikling . 13
6. Data 15
6.1 Panelstrukturen 15
6.2 Statistisk signifikans . 15
6.3 Kommunetyper . 15
6.4 Kommuner før og efter kommunalreformen i 2007 . 16
6.5 Befolkning i den arbejdsdygtige alder 16
6.6 Priser 16
6.7 Befolkningstal . 17
6.8 Indkomst . 17
6.9 Uddannelse 17
6.10 Investeringer . 17
6.11 Øvrige . 18
7. Regional ulighed i et dansk og internationalt perspektiv 19
7.1 Regionale danske BNP-niveauer 19
7.2 Regionale danske BNP-niveauer i EU-perspektiv . 21
8. Tilstand og udvikling i regionaløkonomiske nøglevariable . 22
8.1 Metode og Beta-analyse 23
8.2 Borgernes økonomiske præstationer . 23
8.2.1 Indkomstniveau . 24
8.2.2 Ledighed . 26
8.2.3 Uddannelse . 28
8.2.4 Investeringer 30
8.2.5 Opsummering af økonomiske præstationer over kommunetyperne . 32
8.3 Danskernes bosætningspræferencer 33
8.3.1 Bosætningsmønster . 33
8.3.2 Boligpriser . 36
8.3.3 Adgangskvotienter til videregående uddannelser 38
8.3.4 Tolerance . 39
8.3.5 Opsummering af resultater for bopælspræferencer . 42
8.4 Kommunernes økonomi . 42
8.4.1 Udligningsbidrag . 42
8.4.2 Serviceniveau i forhold til skatteniveau 46
8.4.3 Kommunale udskrivningsprocenter . 47
8.4.4 Opsummering af de kommunale økonomiske situationer 48
8.5 Opsummering . 49
9. Introduktion til afkast på uddannelse . 51
9.1 Teoretisk præsentation af Solows vækstmodel 51
10. Afkast på uddannelse i bykommuner og landdistriktskommuner 53
10.1 Introduktion til data og analyse 53
10.2 Test for forskelle på uddannelse mellem kommunetyper . 54
10.3 Introduktion af paneldatadimensionen . 56
10.4 Valg af error component model 57
10.5 Resultater ved brug af between-estimation . 59
10.6 Kausalitet i regressionerne . 63
10.7 Marginalafkastet på uddannelse 63
10.8 Opsummering . 66
11. Diskussion af Danmarks regionale udvikling . 67
11.1 Teoretiske overvejelser om Solows vækstmodel med ressourcer . 67
11.2 Regional lighed fra politisk optik . 68
11.3 Den kommunale udligning og regional udvikling 70
11.4 Regional udvikling i en åben international økonomi . 72
12. Konklusion . 73
13. Litteraturliste . 75
14. Bilag 79
14.1 Bilag 1 79
14.2 Bilag 2 80
14.3 Bilag 3 . 81
14.4 Bilag 4 82
14.5 Bilag 5 . 83
14.6 Bilag 6 84
14.7 Bilag 7 . 85
14.8 Bilag 8 87
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde