de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Undervisningspartnerskaber mellem universiteter og virksomheder
Item is

Ophav

 Ophav:
Frederiksen, Vibeke Elise1, Forfatter
Kristiansen, Mads2, Vejleder
Helby Petersen, Ole2, Forfatter
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Statskundskab, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7003              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: undervisningspartnerskab, offentlig-private partnerskaber, opp
 Abstract: There is a growing interest in cooperation between firms and universities. The reason for this is the assumption that cooperation is the key to securing that higher education matches the competency needs of society. This interest is, however, in contrast to the limited use of teaching partnerships.
Teaching partnerships, as a form of public-private partnerships [PPP], involve the firm directly into the development and execution of university courses which thereby ensures that the courses correspond with the competency needs of the firm as a representative of the surrounding society. Based on this situation, this study focuses on factors influencing the success of two selected teaching partnerships. The purpose is to contribute with knowledge about how to enhance successful teaching partnerships and in this way to contribute to a better understanding of PPP within education. The PPP-literature encompasses a discussion of whether formal or informal structures are important for partnership success. This study is delimited to focusing on six factors representing both structures.
The study shows that the following factors influence the success of the investigated teaching partnerships:
• Partnership goal
• Division of tasks, responsibility and influence
• Trust
• Discrepancy between universities and firms
• Flexibility
• Investment of the partnership members in the partnership Furthermore, the study shows both differences and similarities between the investigated teaching partnerships and other PPP-forms. This indicates that although teaching partnerships are not equal to other PPP-forms, there may be partnership aspects that have an impact on success independent of PPP-form.
Lastly, the study shows that factors representing both formal and informal structures have an influence on partnership success, and that the factors work in cooperation across structures. This indicates that when forming a teaching partnership it is important to take the joint working of the factors into consideration.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
speciale_vef_2012.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 786KB
Copyright dato:
2013-05-16
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
Navn:
bilag.pdf (Bilag)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Embargo-periode (til dato 2022-11-27)
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 8MB
Copyright dato:
2013-05-16
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:47137:2
 Type: Speciale
Alternativ titel: En analyse af faktorer med betydning for et undervisningspartnerskabs succes
Alternativ titel: Teaching partnerships between universities and private firms
Alternativ titel: An analysis of factors influencing the success of a teaching partnership
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2012-11-27
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: Liste over figurer og tabeller4
Kapitel 1. Introduktion5
1.1 Undersøgelsens design.7
1.2 Forskningsdesign og metode.9
1.3 Teoretisk analyseramme og analysestrategi.10
1.4 Specialets indhold og opbygning.10
Kapitel 2: Litteraturstudie af OPP-fænomenet.12
2.1 Forståelse af OPP-begrebet12
2.2 Forståelsen af undervisningspartnerskaber15
2.3 Den eksisterende OPP-litteraturs fokusområder16
2.4 Opsummering19
Kapitel 3 Teoretisk analyseramme20
3.1 Det rationelle perspektiv21
3.1.1 Perspektivets grundlæggende antagelser21
3.1.2 Faktorer relaterer til det rationelle perspektivs antagelser.22
3.1.3 Faktor 1: Partnerskabets mål23
3.1.4 Faktor 2: Fordeling af opgaver, ansvar og indflydelse.25
3.2 Normperspektivet27
3.2.1 Perspektivets grundlæggende antagelser27
3.2.2 Faktorer relateret til normperspektivets antagelser28
3.2.3 Faktor 3: Tillid.30
3.3 Operationalisering af succes og faktorernes betydning.31
Kapitel 4. Metodiske overvejelser33
4.1 Data.33
4.1.1 Udvælgelse og kontakt til informanter.34
4.1.2 Interviewets form.35
4.1.3 Forberedelse og gennemførelse af interviews36
4.1.4 Dokumentation af data.38
4.1.5 Analyse af data.38
4.2 Undersøgelsens reliabilitet og validitet39
4.2.1 Undersøgelsens reliabilitet.40
Side 1 af 99
4.2.2 Undersøgelsens validitet40
Kapitel 5. Faktorer med betydning for partnerskabssucces i case 1.43
5.1 Casebeskrivelse.43
5.2 Undervisningspartnerskabets succes45
5.3 Faktor 1.46
5.3.1 Partnerskabets mål.47
5.3.2 Betydning af partnerskabets mål for succesopnåelse.49
5.4. Faktor 250
5.4.1 Fordelingen af opgaver, ansvar og indflydelse51
5.4.2 Fordelingens betydning for succesopnåelse.53
5.5 Faktor 3.54
5.5.1 Tillid i partnerskabet55
5.5.2 Tillids betydning for succesopnåelse.56
5.6 Opsummering58
Kapitel 6. Analyse af faktorer med indflydelse på opnåelse af partnerskabssucces i case 259
6.1 Casebeskrivelse.59
6.2 Undervisningspartnerskabets succes60
6.3 Faktor 1.61
6.3.1 Partnerskabets mål.61
6.3.2 Betydning af partnerskabets mål for succesopnåelse.62
6.4 Faktor 2 64
6.4.1 Fordelingen af opgaver, ansvar og indflydelse64
6.4.2 Fordelingens betydning for succesopnåelse.67
6.5 Faktor 3.68
6.5.1 Tillid i partnerskabet69
6.5.2 Tillids betydning for succesopnåelse.70
6.6 Opsummering72
Kapitel 7. Alternative faktorer med betydning for succesopnåelse73
7.1 Misforholdet mellem universiteter og virksomheder.73
7.2 Fleksibilitet.74
7.3 Investering og levering af leverancer.75
7.4 Opsummering75
Kapitel 8. Diskussion af analyseresultaterne76
8.1 Forskelle mellem faktorerne i casene og i andre former for OPP.76
Side 2 af 99
8.1.1 Undervisningspartnerskaberne som et udtryk for strategisk filantropi76
8.1.2 Fordelingen af indflydelse.78
8.1.3 Omfanget af faktorernes forskellighed.79
8.2 De teoretiske perspektivers forklaringskraft79
8.3 Undersøgelsens metodiske udfordringer.81
Kapitel 9. Konklusion83
9.1 Fremtidige forskningsbehov86
Litteraturliste.88
Liste over bilag97
Abstract98
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde