de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Fra interaktion til relation
Item is

Ophav

 Ophav:
Lund, Helena Veronica1, Forfatter
Hjarsø Mortensen, John 2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Psykologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7012              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: vold i nære relationer, parterapi
 Abstract: The main focus of this master thesis, is the investigation of a shift in paradigmes surrounding the understanding and treatment of the issue of domestic violence. New research and theoretical approaches towards the issue, reveals a growing interest in the relation and the dynamics of the
couples when domestic violence is present, and this raises the question as to whether domestic violence should be understood as an individual problem within the offender, or as a relational issue whithin the couple. In the light of this discussion, this thesis will present arguments for the implementation of couples therapy as a supplement in the psychological treatment of domestic violence, under the assumption that the group of couples who are experiencing domestic violence, is far more heterogen than presumed.
To accomplish this, the thesis will present an overview and a discussion of the most dominating assumptions in the field, including the issues of power and control. This will be presented within these theories; The theory of the normalization proces of violence, by Eva Lundgren; The meaning of violence, by Per Isdal, followed by The typology of domestic violence, by Michael P. Johnson. A discussion between these theories, will pave the road towards an inclusion of theories regarding the relational aspects of relationships, and domestic violence. This is followed by a presentation of the imago relation theory, (IRT) which will serve as an example of a theory and method that takes a dialogical approach towards conflict, and includes theoretical themes such as attachment theory, narrative, and developmental theory. This will broaden the scope of psychological treatment, and meet the needs and wishes of help and support with couples that do not wish a separated, gender based, educative treatment, and do not wish to end the relationship.
This thesis is divided into a theroretical, and a practical section. The theoretical section will highlight the influence and effect that the dominating theories have on the over all understanding of the issue, and therapeutic work in the field. The practical section will examine the actual therapeutic work in a womens shelter, and in the practice of couples therapy. Here, I will present interviews with experienced professionals in the field of domestic violence, as a supplement to the theoretical findings in the section above. This will clarify how the theories and methods behind Imago relations theory can contribute and enriche the psychological treatment in the field of domestic violence, with the assumption that there is a subgroup in the population that wishes to maintain their relationship, despite violent episodes, and wish to find help and support to end the violence in their relationship together.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
SpecialeHelenaLund kopi.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 551KB
Copyright dato:
2013-04-25
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:47073:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: på vej til et paradigmeskift i forståelse og behandlingsformer ved vold i nære relationer?
Alternativ titel: From interaction to relations
Alternativ titel: a shift in paradigms in the understanding and treatment of domestic violence?
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2012-09-20
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: Indføring i specialet 7
Indledning 7
Vold og parterapi 8
Problemformulering 9
Præcisering af problemformulering 9
Specialets afgrænsning og opbygning 10
Specialets genstandsfelt og motivationen bag specialets emne 12
DEL 1
Specialets teoretiske afsnit 14
En introduktion til de teoretiske fokuspunkter 14
Hvad, hvor mange, hvem og hvornår? 14
Hvor kommer vores viden fra? 15
Bekæmpning af delene 16
Mænds vold mod kvinder 17
Magt og kontrol 19
Den rationelle vold 20
Opsummering og delkonklusion på de teoretiske fokuspunkter 20
Voldens sociologi 21
Voldsteorien - en sociologisk forklaring 21
Voldens normaliseringsproces 22
En kritisk analyse af voldsteoriens implikationer for det psykologiske arbejde 23
Voldens psykologi 24
Magtesløshed, erfaring og indlæring - en psykologisk forklaring 24
Det psykologiske arbejde i ATV 25
Opsummering og delkonklusion på voldens sociologi og voldens psykologi 25
Vold i nære relationer - et relationelt perspektiv 26
Den relationelle vold 26
Voldens typologi 27
Situational couples violence 28
Fra interaktion til relation 29
Opsummering og delkonklusion på det relationelle perspektiv 30
Relationernes psykologi - en introduktion 31
En introduktion til IRT 31
Det relationelle selv 32
Selvstændighedens paradoks 33
Tilknytning og barndommens umødte behov 33
Implikationer for den relationelle tilgang ved vold i nære relationer 35
Dialogen som værktøj 37
Opsummering og delkonklusion på introduktionen til relationernes psykologi 38
Teorierne mødes 38
En diskussion om integration 38
Teoriernes voldsforståelse 39
Voldens kontinuum 39
Modvold 40
Vold og kærlighed? 41
Vold som sekundær 43
Teoriernes bevidsthedsgørelse 44
Fornuft og følelse 44
Bevidsthedssyn 45
Teoriernes subjektforståelse og den terapeutiske position 46
Subjekt-objekt 47
Subjekt-subjekt 48
Individet-i-relationen 48
Projektion og heling 50
Terapeutens position og rolle 50
Opsummering og delkonklusion på teoriernes møde 52
Delkonklusioner på det teoretiske afsnit 54
Fra det generelle til det unikke 54
DEL 2
Specialets praktiske del 56
Afgræsning og fokusering 56
Behandlingens formål og virkning 56
Undersøgelser om vold og parterapi 57
Når par bliver afvist fra parterapi grundet vold i parforholdet 58
Familieprojektet i Odense 60
Familieprojektets konklusioner 61
Indblik i det praktiske arbejde ved interviews 62
Overvejelser og interviewmetode 63
Samtaler med de reflekterende praktikere 65
Tema 1: At arbejde med relationelle aspekter i en separation af parret - Krisecentrets
arbejdsvilkår 65
Dannerhuset - interview med Signe H. Pedersen 65
Odense krisecenter - interview med Gitte Duus 69
Tema 2: At sætte ord på tabuet - parterapeuternes arbejdsvilkår 70
Tema 3: Screening og evaluering af forløbet 73
DMV og VHA - interview med Lone Algot Jeppesen 74
Tema 4: Parseminar og inklusion 76
Det kulturelle og samfundsmæssige aspekt 77
Change the man - change the world: “Men stopping violence, Atlanta, Georgia 78
Opsamling og afslutning på det praktiske afsnit 80
DEL 3
Opsamling og afslutning på specialet 81
En paradigmeintegration? 82
Konklusion 83
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde