de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Assessment of possible drug-drug interactions on p-glycoprotein by assessing drug substances selected from submitted marketing authorisation applications
Item is

Ophav

 Ophav:
Abolhosseine , Faranak Fakhteh1, Forfatter
Boateng, Nana Agyenim 1, Forfatter
Steffansen, Bente2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7016              
2Institut for Farmaci og Analytisk Kemi, Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7017              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: Formålet med arbejdet fremvist i dette speciale var, at vurdere mulige P-glykoprotein-medierede lægemiddel interaktioner fra in vitro studier ved vurdering af lægemiddelsubstanser indsendt til Markedsføring Autorisation Ansøgning (MAA) til Den Europæiske Lægemiddelagentur. Et retrospektivt, observationelt, deskriptivt og kasuistisk studiedesign blev udført i forhold til vurderingen af potentielle P-glykoprotein-medierede lægemiddel interaktioner.
12 lægemiddelsubstanser fra ni forskellige firmaer blev udvalgt fra MAA eCTD modul 2, og vurderet til at være mulige “victim” og/eller “perpetrator” lægemidler ved brug af parametrene (Papp, A-B, Ppass, A-B,ER, Km, IC50 eller KI, opløselighed, Cint, Cmax,ss,u), “grænse værdier” ((Cint /Km (IC50 eller KI) > 10 og Cmax,ss,u. /Km (IC50 eller KI) > 0.1)) og klassifikationssystemer (BCS og BDDCS).
Ingen af lægemiddelsubstanserne blev vurderet til at være “victim drug”, dog blev én af lægemiddelsubstanserne vurderet til at være en “perpetrator drug” taget den intestinale Pgp i betragtning. Vurderingerne af lægemiddelsubstanserne var forbundet med nogle ulemper, pga. de forskellige metoder anvendt af de forskellige virksomheder, hvilke viser, at mangel på standardiserede in vitro metoder, kan gøre vurderingerne udfordrende.
Udover de ovennævnte parametre, skal pH’ens indflydelse på opløseligheden og permeabiliteten af de 12 lægemiddelsubstanser også undersøges med disse lægemiddelsubstanser, for at opnå en mere sikker evaluering af lægemiddelsubstanserne som victim og/eller perpetrator drug. Der skal ses på den kliniske situation for de 12 lægemiddelsubstanser og de skal sammenlignes med dette fremviste arbejde. Hvis den kliniske situation af de 12 lægemiddelsubstanser viser, at der eksisterer en sammenligning mellem tilstanden in vitro (vurdering af disse lægemiddelsubstanser som victim og/eller perpetrator drug) og den kliniske, skal yderligere undersøgelser på andre lægemidler udføres, for at bekræfte denne pointe.
 Abstract: The aim of the work presented in this thesis was to assess possible drug-drug interactions (DDIs) mediated by the P-glycoprotein (Pgp) from in vitro studies by assessing drug substances selected from submitted Marketing Authorisation Application (MAA) to the European medicines agency (EMA). A retrospective, observational, descriptive and casuistic study design was performed in relation to the assessment of potential DDIs mediated by the Pgp transporter. 12 drug substances from nine different companies were selected from MAA electronic Common Technical Document (eCTD) module 2 and assessed for being possible victim and/or perpetrator drugs by using parameters (Papp, A-B, Ppass, A-B, ER, Km, IC50 or KI, solubility, Cint, Cmax,ss,u), ”cut off values“ ((Cint /Km (IC50 or KI) > 10 and Cmax,ss,u. /Km (IC50 or KI) > 0.1)) and classification systems (BCS and BDDCS).
None of the drug substances were assessed as victim drugs however one of the drug substances was assessed as a potential perpetrator drug with respect to the intestinal Pgp. Assessments of the drug substances were associated with some drawbacks due to the different methods used by the various companies, thus showing that the lack of standardized in vitro methods can make assessments challenging. Apart from the above mentioned parameters, the influence of pH on the solubility and permeability of the 12 drug substances have to be investigated with these drug substances in order to have a more reliable evaluation of the drug substances as victim and/or perpetrator drugs.The clinical situation of the 12 drug substances have to be looked upon and compared with this present work.If clinical situations of the 12 drug substances show that a comparison exists between the in vitro situation (assessment of these drug substances as victim and/or perpetrator drugs) and clinical, further investigations on other drug substances have to be conducted to validate this point.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 3MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:44954:8
 Type: Speciale
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: English - eng
 Datoer: 2012
 Sider: x, 95 s.
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Farmaceut cand. pharm.
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde