de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Mellem indgangen og udgangen
Item is

Ophav

 Ophav:
Munthe, Morten Illum1, Forfatter
Bang, Henrik P.2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Statskundskab, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7003              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Easton, Bang, Folketingspolitikere, The political system, Government, Governance, demokrati og problemløsning
 Abstract: In a context where democracy is questioned for its ability to deliver the necessary solutions for the challenges the Danish society is facing, the thesis investigates whether Danish parliamentarians are oriented towards politics-policy’s democratic interest representation or policy-politics’ necessary problem solving.
  The distinction comes from Henrik Bang’s two-dimensional political model in which politics-policy concerns how demands are turned into policies, while policy-politics concerns how policies are used to meet the challenges society faces. The model can furthermore be seen as a fusion between David Easton’s political system and the ongoing debate concerning government and governance.
  Based on an empirical analysis of 13 qualitative interviews, primarily with parliamentarians conducted in the beginning of 2012, and an older survey completed in 2008 it is concluded that even though parliamentarians are oriented towards both dimensions, they are mostly oriented towards politics-policy and its democratic processes.
  Despite the fact that the parliamentarians are less orientated towards problem solving than towards democratic processes, it is argued that the Danish democracy probably will be able to meet its challenges based on its historical track record. However, the current evolution of the relationship between politics and media could pose a problem for future problem solving.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 3MB
Copyright dato:
2013-04-08
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:44932:3
 Type: Speciale
Alternativ titel: En empirisk undersøgelse af folketingspolitikernes orientering i det politiske system
Alternativ titel: Between input and output
Alternativ titel: An empirical investigation of Danish parliamentarians orientation in the political system
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2012-08-07
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: Abstract 3
Kapitel 1
Indledning.9
1.1 Kontekst9
1.2 Problemfelt .10
1.3 Specialets opbygning11
Del I Teori og tidligere forskning.14
Kapitel 2
Teori .15
2.1 Delindledning .15
2.2 Bangs politiske model 15
2.2.1 Henvisninger til modellen .16
2.3 Eastons politiske system.16
2.3.1 System, politik og autoritet .17
2.3.2 Input og output 18
2.3.3 Kritikken af Easton19
2.4 Indgangspolitik og udgangspolitik.19
2.4.1 Drivkraft, politikform og strategi20
2.4.2 Organisering: Hierarki eller netværk.21
2.5 Normative idealer: Demokrati og good governance 21
2.5.1 Spændingerne imellem dimensionernes idealer23
2.5.2 Bangs idealer i forhold til andres 23
2.6 Opsummering og et bud på en tese 24
2.6.1 Specialets tese og forfatterens forforståelse25
Kapitel 3
Tidligere forskning.26
3.1 Delindledning .26
3.2 Input output forskning26
3.2.1 Danskernes demokratiopfattelser 26
3.2.2 Det Danske Valgprojekt 27
3.3 Government Governance forskning .29
3.3.1 Skanderborgforskningen .29
3.3.2 Suveræner og metaguvenører29
3.4 Specialet, tesen og den tidligere forskning 30
Del II Metode .32
Kapitel 4
Forskningsdesign33
4.1 Delindledning .33
4.2 Videnskabsteoretisk udgangspunkt 33
4.3 Valget af casestudieforskningsdesignet .33
4.4 Analyseobjekt: Hvad er orientering .34
4.5 Specialets to niveauer: Overordnet og embedded35
4.6 Udvælgelsesmetode til valg af Niveau 2’s policyområder 36
4.7 Valget af de konkrete policyområder til Niveau 2 .37
4.7.1 Tilbagetrækningsreformen: En kritisk case i forhold til
indgangspolitik .37
4.7.2 Folketingets forhold til DR: En kritisk case i forhold til
udgangspolitik 39
4.8 Opsummering .40
Kapitel 5
Specialets Empiri42
5.1 Delindledning .42
5.2 Valget af anvendelsen af kvalitative interviews.42
5.3 Spørgsmålet om strategisk kommunikation .43
5.4 Valg af og kontakt til informanter44
5.5 Specialets Spørgeguides.48
5.6 Interviewene .49
5.7 Transskribering.49
5.8 Anvendelse af 2008 surveyet .50
5.9 Folketingssurveyet fra 2008.50
5.10 Opsummering .53
Kapitel 6
Analysestrategi, operationalisering og de videnskabelige kriterier .54
6.1 Delindledning .54
6.2 Kodningen af de kvalitative interviews54
6.3 Analysestrategi .54
6.3.1 Niveau 1 Analyserne .54
6.3.3 Niveau 2 Analyserne .55
6.4 Operationalisering 56
6.5 Specialets metode i forhold til de videnskabelige kriterier58
6.5.1 Niveau 1 og de videnskabelige kriterier58
6.5.2 Niveau 2 og de videnskabelige kriterier58
Del III Analyse og Diskussion .60
Kapitel 7
Niveau 1 Analyse: Folketingspolitikernes orientering kvantitativt .61
7.1 Indledende 61
7.2 Folketingsmedlemmernes betragtninger om vælgernes valg.61
7.3 Væsentligheden og Varetagelsen af en række opgaver62
7.4 Partigruppers stillingtagen64
7.5 Folketingsmedlemmernes orientering kvantitativt.65
Kapitel 8
Niveau 1 Analyse: Folketingspolitikernes orientering kvalitativt .67
8.1 Indledende 67
8.2 Indikationer på Spændingstype 1 .67
8.3 Indikationer på Spændingstype 2 .69
8.4 Potentielle forbedringer af det politiske system.71
8.5 Folketingsmedlemmernes orientering kvalitativt.74
Kapitel 9
Niveau 2 Analyse: Tilbagetrækningsreformen 76
9.1 Indledende 76
9.2 Indikationer på udgangspolitisk orientering.76
9.2.1 Nødvendig problemløsning.77
9.3 Indikationer på indgangspolitisk orientering .78
9.3.1 Interessenter.78
9.3.2 Politisk-strategiske overvejelser i vedtagelsen79
9.3.3 Alternativer81
9.3.4 Når politikvinduet er åbent82
9.5 Tilbagetrækningsreformen og orienteringen83
Kapitel 10
Niveau 2 Analyse: Folketingsmedlemmernes forhold til DR84
10.1 Indledende 84
10.2 Indikationer på indgangspolitisk orientering .85
10.2.1 Dagligdags Kontakt.85
10.2.2 Kulturelle forventninger86
10.2.3 Udnævnelsen af bestyrelsesmedlemmer .86
10.2.4 Betragtninger om public service .87
10.2.5 Public service kontrakten 89
10.2.6 De konkrete detaljer i public service kontrakten.90
10.3 Indikationer på udgangspolitisk orientering.90
10.3.1 Eksemplerne på direkte kontakt 90
10.3.2 Anvendelsen af bestyrelsesposter92
10.3.3 Fastlæggelsen af detaljerne i public service kontrakten93
10.4 Forholdet til DR og orienteringen 93
Kapitel 11
Diskussion 94
11.1 Delindledning .94
11.2 Analysernes resultater 94
11.2.1 Niveau 1 Resultater .94
11.2.2 Niveau 2 Resultater .94
11.2.3 Resultaterne samlet set 95
11.2.3.1 Resultaternes reliabilitet og historieløshed 95
11.2.3 Empirisk konklusion .96
11.3 Den indgangspolitiske orientering i større kontekst.96
11.3.1 Manglende udgangspolitisk vokabularium .97
11.3.2 Fremtidens nødvendige reformer? 98
11.3.3 Krisetid som undskyldning100
11.4 Mediernes udgangspolitiske betydning?101
Kapitel 12
Konklusion .105
12.1 Perspektivering.106
Kapitel 13
Litteraturliste 108
Bilag 1 Interview med Leif Lahn Jensen .118
Bilag 2 Interview med Christian Juhl.125
Bilag 3 Interview med Claus Hjort Frederiksen.137
Bilag 4 Interview med Bent Bøgsted .146
Bilag 5 Interview med Mai Henriksen .159
Bilag 6 Interview med Nadeem Farooq .175
Bilag 7 Interview med Torben M. Andersen185
Bilag 8 Interview med Mogens Jensen 196
Bilag 9 Interview med Holger K. Nielsen206
Bilag 10 Interview med Per Stig Møller 215
Bilag 11 Interview med Per Clausen225
Bilag 12 Interview med Simon Emil Ammitzbøll .237
Bilag 13 Interview med Henrik Søndergaard.251
Bilag 14 E-mailkorrespondance vedrørende survey 263
Bilag 15 Oversigt over Arbejdsmarkeds- og Medieordførere269
Bilag 16 Den tekniske baggrund for repræsentativitetstestene270
Bilag 17 Specialets Kodetræer .272
Bilag 18 Spørgeskemaet fra 2008 surveyundersøgelsen .275
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde