de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Organisationskultur og resultatstyring
Item is

Ophav

 Ophav:
Koch, Kasper Teglgaard1, Forfatter
Kristiansen, Mads 2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Statskundskab, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7003              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Resultatstyring, styring, organisationskultur
 Abstract: Performance management has become an essential part of the public sector reform agenda. Governments have committed extraordinary effort in creating data, requiring organizations to track and measure strategic goals, targets and achievements. Despite the potential bene-fits from performance management, knowledge about the factors associated with actual use of performance information is limited. To date, most of the empirical research has focused on structural-instrumental and external factors, with less attention to broad cultural aspects. Based on survey data and case studies, this study tests the relationships between organiza-tional culture and the use of performance management in Danish local government organi-zations. The results reveal that organizations reflecting developmental values tend to use performance measures to a greater extent than organizations reflecting hierarchical values, though the importance varies between different types of use. These finding have several implications for public management practices, indicating that organizational culture should be taken into account when performance management policies are developed.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
2013-04-05
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:44903:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: Et studie af kulturens betydning for anvendelse af resultatstyring i kommunale organisationer
Alternativ titel: Organizational culture and performance management
Alternativ titel: The importance of culture in the use of performance management in local government organizations
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2012-08-19
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 9
1.1 Forskningsdesign og metode. 12
1.2 Teoretisk analyseramme og analysestrategi 13
1.3 Indhold og argument . 14
2. Begrebsafklaring for de afhængige variable 15
2.1 Definition af resultatstyring . 15
2.2 Resultatstyringens udformning . 18
2.2.1 Målfastsættelse og udvælgelse af indikatorer . 19
2.2.2 Indsamling, analyse og afrapportering af data . 20
2.3 Resultatstyringens anvendelse . 22
2.3.1 Formål for anvendelse af resultatstyring 22
2.3.2 Former for anvendelse af resultatstyring 24
2.3.3 Grader af anvendelse. 29
2.4 Afrunding . 29
3. Teoretisk analyseramme og hypoteseudledning . 32
3.1 Kulturelt-institutionelt perspektiv 38
3.1.1 Kulturanalyse: Competing Values Framework 40
3.1.2 Uafhængige variable og hypoteser: Organisationskultur 43
3.1.3 Kontrolvariable: Kulturelt-institutionelt perspektiv . 47
3.2 Rationelt-instrumentelt perspektiv 48
3.2.1 Kontrolvariable: Rationelt-instrumentelt perspektiv 49
3.3 Omgivelsesmæssigt perspektiv 51
3.3.1 Kontrolvariable: Omgivelsesmæssigt perspektiv 52
3.4 Afrunding . 53
4. Metodiske overvejelser 55
4.1 Kvantitativ metode og analysetilgang 56
4.1.1 Besvarelser og frafald 57
4.1.2 Operationalisering af variable og konstruktion af indikatorer 59
4.1.3 Databehandling 66
4.1.4 Analysetilgang 66
4.2 Kvalitativ metode og analysetilgang 68
4.2.1 Udvælgelse af cases 69
4.2.2 Dataindsamling og -behandling . 70
4.2.3 Analysetilgang 71
4.3 Validitet, reliabilitet og generaliserbarhed 71
5. Kvantitativ delanalyse . 73
5.1 Deskriptiv statistik . 73
5.1.1 Deskriptiv statistik for de afhængige variable 73
5.1.2 Deskriptiv statistik for de uafhængige variable . 75
5.1.3 Deskriptiv statistik for kontrolvariablene 76
5.2 Sammenhænge mellem de afhængige variable . 78
5.3 Sammenhænge mellem organisationskultur og resultatstyring 80
5.3.1 Variansanalyse for de dominerende kulturtyper . 80
5.3.2 Analyse af partielle sammenhænge 81
5.3.3 Analyse af kulturens relative betydning 87
5.4 Kontrolvariablenes betydning 90
5.5 Afrunding . 95
6. Kvalitativ delanalyse 96
6.1 Casebeskrivelse: Organisering og formel styringspraksis . 96
6.1.1 Mål- og rammestyring i Halsnæs Kommune . 98
6.2 Organisationernes resultatstyring og kultur 99
6.2.1 Resultatstyring: Udformning og anvendelse 99
6.2.2 Organisationskultur . 105
6.2.3 Vurdering af overensstemmelsen den kvalitative data . 107
6.3 Analyse af kulturens betydning for resultatstyring . 108
6.4 Afrunding 111
7. Diskussion . 113
7.1 Styringsmæssige og teoretiske implikationer af analysernes resultater . 113
7.2 Begrænsninger i forskningsdesign og metode . 117
7.3 Afrunding 118
8. Konklusion . 119
8.1 Perspektiver for den videre forskning . 122
Litteratur . 123
Bilag . 134
Bilag 1: Spørgeskema anvendt i forbindelse med den kvantitative analysedel . 134
Bilag 2: Dokumentarisk materiale anvendt i den kvalitative analysedel . 145
Bilag 3: Interviewguides anvendt i den kvalitative analysedel 146
Bilag 4: Deskriptiv statistik for indeks over dominerende kulturtype . 150
Bilag 5: Halsnæs modellen – kort fortalt 151
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde